Audi A3 - Verwarmingscapaciteit te laag | HELLA

Audi

A3

Bouwjaar van 1997 tot en met 2003

Alle motoren met een cilinderblok van gietijzer

Verwarmingscapaciteit te laag

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan een defecte motorkoelvloeistof hiervan de oorzaak zijn.

Door deze vervuilingen (roest, metaaldeeltjes van het gietijzeren blok) verstoppen de kleine openingen inde warmtewisselaar, zodat er geen doorstroming meer is.

In dat geval als volgt te werk gaan:

- Motorkoelvloeistof aftappen.

- Thermostaathuis uitbouwen, thermostaat verwijderen en huis weer monteren.

- Het koelsysteem met vers water en Hella reiniger voor koelsystemen 8PE 351 225-841 vullen.

- Koelsysteem ontluchten.

- Motor laten warmdraaien. Verwarming instellen op de hoogste stand en daarna de motor 10 minuten stationair laten draaien.

- Daarna de motor afzetten en laten afkoelen.

- Vloeistof aftappen uit het systeem.

- Systeem weer met schoon water vullen en ontluchten.

- Motor laten warmdraaien.

Verwarmingscapaciteit controleren. Is deze niet verbeterd, moet de warmtewisselaar worden vervangen.

- Daarna de vloeistof weer aftappen.

- Thermostaat weer inbouwen. In dergelijke gevallen raden we aan ook de thermostaat te vervangen.

- Koelsysteem volgens de gegevens van de fabrikant (juiste koelvloeistof en correcte mengverhouding) vullen.

 

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.