Audi A1/A1 Sportback - Onderbroken radio-ontvangst | HELLA

Audi

A1/A1 Sportback

Motor: 1.8 TFSI (DAJB)

·

Bouwjaar: (2015-2018)

Onderbroken radio-ontvangst

In dit geval klaagt de klant dat de radio-ontvangst wordt verstoord wanneer de achterruitverwarming is ingeschakeld.

De signaalstoring wordt in dit geval veroorzaakt door beschadigde verwarmingsdraden in de achterruit.


Reparatie-instructie:

Om andere mogelijke oorzaken van storingen uit te sluiten, moeten elektrische en mechanische systeemtests (volgens de specificaties van de fabrikant van het voertuig) en een foutcodelezing met een geschikt diagnoseapparaat worden uitgevoerd. Als er geen verdere fouten kunnen worden vastgesteld, moet de achterruit worden vervangen.


AANWIJZING:

Houd er in dit verband rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakwerkplaats mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.