Alfa Romeo - Beslaan van de mistlampen | HELLA

Alfa Romeo

MiTo vanaf bouwjaar 10/2008

Beslaan van de mistlampen

Wordt het bovenstaande gemeld, is er niet altijd sprake van een fout. Bij het beslaan van het lampglas moet het lichttechnische doorlaatvlak binnen een rit van 20 minuten bij ingeschakeld dimlicht gedroogd zijn. De tijdsduur van proces kan echter door de omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid variëren. Dit proces is volgens de natuurkundige wetmatigheden normaal en vanuit technisch oogpunt geen probleem. De exacte natuurkundige processen worden uitgelegd in de TI "Beslaan van koplampen". Deze TI is zeer geschikt bij het argumenteren richting de klant. Mocht er sprake zijn van beslaan, waarbij waterdruppeltjes aan de binnenkant van het lampglas worden gevormd, moeten de afdichtingen bij de koplampen op beschadigingen worden gecontroleerd. Als maatregel de koplamp met olievrije perslucht drogen en evt. reinigen. De ontluchtinsgelementen (zie afbeeldingnr. 1) uit de mistlamp verwijderen. Geoptimaliseerde ontluchtinsgelementen met artikelnummer 71753060 inbouwen in de koplampen (zie afb.-nr. 2).

Belangrijke veiligheidsaanwijzing
De technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die op het betreffende gebied zijn opgeleid.

Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.