Alfa Romeo 159 - Stuurbekrachtiging maakt geluid | HELLA

Alfa Romeo

159

Alle modellen

Stuurbekrachtiging maakt geluid

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kunnen luchtinsluitingen in het stuursysteem hiervan de oorzaak zijn. Het geluid ontstaat door cavitatie. Deze ontstaan vooral tijdens de koudestartfase. Door het gebruik van speciale olie, kan deze klacht doorgaans worden verholpen. In dat geval als volgt te werk gaan.

- Voertuig op de hefbrug rijden en optillen.

- Olie aftappen uit de stuurbekrachtigingspomp.

- Bij de motoren 1,9 JTD 16V en de 3,2 JTS moet daarnaast ook het voorraadreservoir voor stuurbekrachtigingsolie worden vervangen.

- Stuur 5 keer tot de eindaanslag naar links en naar rechts draaien.

- Het stuursysteem met de nieuwe olie (Tutela GI/R, ISO VG 22, door Alfa Romeo voorgeschreven) "spoelen".

- Daarna het systeem met de voorgeschreven hoeveelheid vullen.

- Voor het ontluchten van het systeem de motor starten en het stuur 5 keer tot de eindaanslag naar links en naar rechts draaien.

- Evt. hydraulische olie bijvullen.

- Lekdichtheid van het stuursysteem controleren.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.