PassThru

De directe verbinding met OEM-portalen.

Snel en ongecompliceerd

Welke stappen moeten er bij een grote service in acht worden genomen, waar kunnen bepaalde onderdelen worden gevonden, hoe worden ze correct gedemonteerd, hoe moeten de reparaties nauwkeurig volgens de aanwijzingen van de fabrikant worden uitgevoerd en waarom hapert een bepaalde motor altijd als het regent? HGS Data heeft op deze en ook op vele duizenden andere vragen steeds het juiste antwoord.

 

✓ Directe toegang tot alle vrijgegeven diagnose-, service- en onderhoudsgegevens
✓ Als Stand-Alone-oplossing mega macs PC x-Change
✓ Ook uitvoerbaar met mega macs 66, mega macs 56, mega macs 42 SE en mega macs PC

PassThru - Overzicht

PassThru is de directe verbinding met alle noodzakelijke diagnose-, service- en onderhoudsgegevens voor voertuigen conform Euro 5/6, die door de OE-producenten beschikbaar moeten worden gesteld. Ideaal voor de snelle en ongecompliceerde toegang tot OEM-gegevens en de perfecte aanvulling op bestaande diagnosesystemen zodat u te allen tijde operationeel blijft.

 

Werkplaatsen die al over mega macs 66, mega macs 56, mega macs 42 SE of mega macs PC beschikken, kunnen de bijbehorende VCI vanzelfsprekend als volwaardige PassThru-interface gebruiken. Niettemin is de kleine investering in mega macs PC x-Change als aanvulling op de bestaande diagnoseoplossing wel degelijk zinvol. De belangrijkste reden ligt in het feit dat het flashen van de noodzakelijke data van OEM-portalen meerdere uren in beslag kan nemen. Gedurende deze tijd kan het diagnoseapparaat niet voor andere werkzaamheden worden gebruikt, vaak ontstaat er een ophoping van werkzaamheden. Hierdoor gaat tijd verloren en daarmee geld en soms zelfs klanten. Wie dit wil voorkomen, haalt mega macs PC x-Change als waardevolle aanvulling in de werkplaats en laat deze software het werk doen.

Installatiehulp

De applicatie PassThru kan worden toegepast met de hardware van Hella Gutmann Solutions voor de volgende, op de Europese markt aanwezige, gehomologeerde personenauto's vanaf norm Euro 5:

 

Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Lexus, Mercedes, Mini, Opel, Renault, Seat, Skoda, Smart, Toyota, Volkswagen.

 

In de lijst hieronder zijn websites vermeld van diverse voertuigfabrikanten resp. importeurs. Hiermee vindt u van de genoemde bedrijven de juiste website die u kunt oproepen om aan de betreffende reparatie- en onderhoudsinformatie te komen overeenkomstig categorie 1 (Algemene en veiligheidsgerelateerde reparatie- en onderhoudsinformatie) en categorie 2 (Diefstalrelevante reparatie- en onderhoudsinformatie).

 

De volgende uitvoeringen en toelichtingen zijn naar beste weten uitgevoerd en weergegeven. Hella Gutmann Solutions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de correctheid en volledigheid van alle gegevens en uitspraken op de websites. Verder is Hella Gutmann Solutions noch voor de links naar de OEM-portals noch voor de inhoud hiervan verantwoordelijk.

 

Abarth: www.technicalinformation.fiat.com
Alfa: www.technicalinformation.fiat.com
Audi: https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
Bentley: https://erwin.bentleymotors.com/erwin/showHome.do
BMW: https://aos.bmwgroup.com
Citroen: http://service.citroen.com/pages/index.jsp
Fiat: www.technicalinformation.fiat.com
Ford: www.etis.ford.com/home.do
Honda: www.techinfo.honda-eu.com
Hyundai: www.service.hyundai-motor.com
KIA: www.kia-hotline.com
Lamborghini: www.erwin.lamborghini.com
Lancia: www.technicalinformation.fiat.com
Lexus: www.lexus-tech.eu
Mazda: https://mapps.mazdaeur.com/mud/registerio.html
Mercedes: www.service-and-parts.net
Mini: https://oss.bmw.de/index.jsp
Opel: https://www.gme-infotech.com
GM: https://www.gme-infotech.com
Saab: https://www.gme-infotech.com
Peugeot: http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp
Porsche: https://techinfo2.porsche.com/PassThru/user/ShowInfo.action?
Renault: www.infotech.renault.com
Dacia: www.infotech.renault.com
Seat: https://erwin.seat.com/erwin/showHome.do
Skoda: https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showHome.do
Smart: www.service-and-parts.net
Subaru: http://techinfo.subaru.com/index.html
Suzuki: www.serviceportal-suzuki.eu
Toyota: http://www.toyota-tech.eu
Volvo: http://tis.volvocars.biz/tis/main.do
Volkswagen: https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do

Bij gelijktijdig gebruik van verschillende OEM-portals op één computer kunnen zich complicaties voordoen. Wel hebben wij de ervaring dat het gebruik van de portals van sommige voertuigfabrikanten gecombineerd kan worden. Mede afhankelijk van het gebruik van andere programma's kan combinatie echter ook negatieve effecten hebben. Daarom adviseren wij om zo mogelijk voor ieder portal van een voertuigfabrikant een aparte pc/laptop te gebruiken. Een partitie van de harde schijf van een computer met gescheiden besturingssystemen kan eveneens een optie zijn. In ieder geval moeten de systeemvereisten van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen.

 

Voor de registratie in de online portalen mag de voertuigfabrikant/-importeur de volgende gegevens vragen:

 

Categorie 1

 

 • Naam en adres van het autobedrijf/motorvoertuigbedrijf
 • Naam van de medewerker (eventueel ook het e-mailadres)
 • Gegevens voor de facturering
 • Bewijs van het btw-identificatienummer van het autobedrijf/motorvoertuigbedrijf
 • Accepteren van de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende voertuigfabrikant/-importeur

 

Categorie 2

 

De toegang tot diefstalrelevante reparatie- en onderhoudsinformatie werd van de zijde van de Europese Commissie in de Euro 5- en Euro 6-verordening voor het eerst vastgelegd. Voor de ontvangst van deze reparatie- en onderhoudsinformatie moet het auto-/motorvoertuigbedrijf een erkennings- en autorisatieprocedure voltooien. De voorwaarden zijn:

 

 • Registratie volgens categorie 1 bij de desbetreffende voertuigfabrikant.
 • Benoeming van de persoon/personen, die toegang moet(en) krijgen.
 • Kopieën van de legitimatiebewijzen van de ondernemer en de benoemde persoon/personen.
 • Verklaring omtrent het gedrag resp. uittreksel uit het strafregister van de ondernemer en de benoemde persoon/personen.
 • Arbeidscontract(en) van de benoemde persoon/personen.
 • Aansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf.
 • Adres van het bedrijf.
 • Omgevingsvergunning (gebruiksvergunning) als garagebedrijf.
 • Inachtneming van administratieve procedures.
PassThru

OEM info

Met de nieuwste software-update stelt Hella Gutmann Solutions GmbH ('HGS') haar klanten de functionaliteit 'HGS-PassThru' ter beschikking. Om HGS-PassThru te kunnen gebruiken, dienen de hierna genoemde gebruiksvoorwaarden te worden geaccepteerd. Als u de gebruiksvoorwaarden niet accepteert, is het gebruik van HGS-PassThru niet mogelijk. De bruikbaarheid van alle overige functionaliteiten wordt daardoor niet beïnvloed.

Functionaliteit van HGS-PassThru

De voertuigfabrikanten brengen regelmatig software-updates voor de elektrische besturingselementen van hun voertuigmodellen op de markt. Voor uitvoering van een update moet de werkplaats als eerste het betreffende update downloaden van de internetportal van de betreffende voertuigfabrikant naar zijn werkplaatscomputer (pc, laptop, tablet of dergelijke). Vanaf deze computer kan het update met behulp van „HGS-PassThru“ worden doorgestuurd naar het voertuig in de werkplaats. De procedure van de update door middel van doorgeven van gegevens naar het voertuig wordt ook flashen genoemd. Hierbij zorgt HGS-PassThru uitsluitend voor datatransport van werkplaatscomputer naar voertuig in de werkplaats.

Vrijwaringsclausule en beperking van aansprakelijkheid

HGS is niet producent van de gegevens die worden doorgegeven. HGS is niet verantwoordelijk voor:

 

 • de overdracht van de gegevens van de webportalen van de voertuigfabrikanten naar de werkplaatscomputer (pc, laptop, tablet of andere).
 • de inhoud en de volledigheid van de gegevens die met HGS-PassThru van de werkplaatscomputer naar het voertuig worden geleid.
 • de voeding (stroomvoorziening) die noodzakelijk is voor de procedure van het doorgeven;
 • de datakabels die noodzakelijk zijn voor de procedure van het doorgeven, voorzover deze niet zijn aangeleverd door HGS.

 

HGS garandeert dienovereenkomstig op generlei wijze het foutloos zijn van de hiervoor genoemde voorwerpen en gegevens, respectievelijk het correct functioneren van de hiervoor genoemde procedures. Is schade te wijten aan het niet of niet volledig naleven door de gebruiker van de onder cijfer 3 genoemde voorwaarden, dan worden garantie en aansprakelijkheid door HGS eveneens uitgesloten.

 

Voor het overige geldt dat de aansprakelijkheid van HGS zich beperkt tot gevallen van opzet en grove nalatigheid. De hiervoor genoemde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van dodelijk of lichamelijk letsel en bij gezondheidsschade.

Vereisten voor de bediening van HGS-PassThru

Een voertuig waarbij een flashprocedure wordt uitgevoerd, moet aangesloten zijn op een geschikt extern apparaat dat de spanning in stand houdt (lader) overeenkomstig de specificaties zoals deze zijn omschreven op het online portaal van de betreffende voertuigfabrikant, aangezien onderspanning tot gevolg kan hebben dat het verzenden van de data onbedoeld wordt afgebroken. Voor elke flashprocedure moet de gebruiker van HGS-PassThru er bovendien voor zorgen dat

 

 • de door hem gebruikte werkplaatscomputer over een internetverbinding beschikt die aan de vereisten van de voertuigfabrikant voldoet.
 • hij de meest recente softwareversie van het webportaal van de voertuigfabrikant (basisprogramma en diagnosebereik) gebruikt.
 • de door hem gebruikte soft- en hardware en alle door hem uitgevoerde invoeren in de werkplaatscomputer aan alle andere vereisten van het portaal van de voertuigfabrikant voldoet; de gebruiker moet in het bijzonder de van de voertuigfabrikant gevraagde toegangen/informatie/Secure-ID van het fabrikantenportaal (basisprogramma en diagnosebereik) gebruiken.
 • hij alle veiligheidsvoorschriften van de producent in acht neemt;
 • de ontsteking van het voertuig gedurende het volledige flashproces is ingeschakeld, tenzij het webportaal van de voertuigfabrikant uitdrukkelijk iets anders voorschrijft.
 • er van de werkplaatscomputer tot aan het betreffende voertuig uitsluitend kabelverbindingen (en geen draadloze remote-verbindingen) worden gebruikt en dat deze kabelverbindingen pas na afloop van het flashproces worden losgekoppeld, tenzij het webportaal van de voertuigfabrikant uitdrukkelijk iets anders voorschrijft.
 • alle kabelverbindingen foutloos zijn.
 • eventuele defecten in het elektrisch systeem van het voertuig vóór begin van de flashprocedure zijn hersteld.
 • op alle apparaten van HGS, die voor de flashprocedure worden gebruikt, de recentste versie van de beschikbare software is geïnstalleerd.