Schlag van de remschijf controleren | HELLA PAGID

Algemeen

Om het probleem van remwrijving tijdens het rijden te voorkomen, moet de vlakloop van de nieuwe remschijf met een geschikte meetklok gecontroleerd worden. De controle van de slag vindt plaats met ingebouwde toestand van de remschijf. Hier zijn de voertuigspecifieke gegevens van de desbetreffende voertuigfabrikant maatgevend.

Richtwaarde: max. toegestane slag 0,07mm

Controle

De volgende stappen worden aanbevolen.

  1. Remschijf met alle wielschroeven of wielmoeren en desbetreffende sluit- of vulringen volgens de voorschriften aan de wielnaaf monteren.
  2. Meetklok met houder aan de veerpoot bevestigen.
  3. De meetklok ca. 10-15 mm onder de buitenste rand van de remschijf aanbrengen en op 'nul' uitlijnen.
  4. Remschijf in de rijrichting draaien.
  5. Meetwaarden aflezen en noteren.

De afwijkingen mogen, gemeten over meerdere wielomwentelingen, niet groter zijn dan de desbetreffende tolerantiewaarden!

Reparatie-instructie

  • Deze controle is alleen relevant bij nieuwe, resp. nieuwere remschijven.
  • Bij afwijkingen moet tevens de toestand van wielnaaf en lager in aanmerking worden genomen als foutoorzaak.

Neem in dit verband altijd de gegevens in de onderhouds- en reparatiehandleidingen van de desbetreffende voertuigfabrikant in acht.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.