Oliedrukschakelaar | HELLA

Algemeen

De oliedrukschakelaar is ingebouwd in het oliecircuit van de motor. Deze meet de oliedruk en schakelt een controlelamp aan en uit of stuurt een oliedrukindicatie.

Functie

De oliedrukschakelaar is in de ruststand gesloten.

Bij het inschakelen van het contact brandt het oliedrukcontrolelampje. Wordt de druk na het starten van de motor opgebouwd, opent het schakelcontact en wordt het massacontact voor de controlelamp verbroken. De controlelamp gaat uit.

Mogelijke uitvaloorzaken

· Verstopte toevoerboring

· Contactfout bij aansluitstekker

· Interne kortsluiting

· Beschadigd meetelement

· Lekken

Gevolgen bij uitval

· Controlelamp brandt permanent of helemaal niet

· Oliedrukindicatie werkt niet

· Olielekkages

Foutzoeken

· Controleren of de aansluitstekkers en bekabeling goed vastzitten en niet beschadigd zijn.

· Behuizing op lekkages controleren.

· Aansluiting aan motorkant en schakelaarflens op verontreinigingen controleren.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.