Minimale dikte van de remschijf controleren | HELLA PAGID

Algemeen

De slijtagegrens van een remschijf wordt gedefinieerd door de minimale dikte die de fabrikant aangeeft. Deze waarde is in millimeter ingestanst in de buitenrand van de remschijf of het remschijfhart.

  • MIN TH = Minimum Thickness (minimale dikte)

Controle

Controleer de slijtagegrens van de remschijf met daarvoor geschikt gereedschap (remschijf-meetkaliber).

  1. Zet het meetkaliber op meerdere, over het frictievlak verdeelde plaatsen en meetpunten (A) en meet de dikte.
  2. Vergelijk de meetresultaten en vergelijk de laagste waarde met de voorgeschreven waarde (minimale dikte).

Als de dikte precies de voorgeschreven waarde heeft of kleiner is, moet de remschijf worden vervangen.

Reparatie-instructie
  • Vervang remschijven altijd per paar.
  • Er mogen alleen nieuwe remblokken worden ingebouwd, als de minimale dikte van de remschijf nog niet onderschreden is.

Neem in dit verband de gegevens in de onderhouds- en reparatiehandleidingen van de betreffende voertuigfabrikant in acht.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.