Renault Clio - Dimlicht werkt niet | HELLA

Renault

Clio 2, 1.5D dCi

Motor: K9K 704

Bouwjaar: 2001 - 2006

Dimlicht werkt niet

Defect relaiscontact

Is bij bovenstaande voertuigen het dimlicht uitgevallen, kan dit met een verkeerde positionering van het dimlichtrelais in de relaissokkel samenhangen. Omdat het relais in de voetenruimte van de bijrijder onder het handschoenenvak is aangebracht, kan de storing door "voetcontact" van de bijrijder zijn veroorzaakt. In dit geval moet de positie, bevestiging en het stekkercontact van het relais worden gecontroleerd en eventueel worden hersteld. Hierbij wordt het aanbevolen het relais ook vast te zetten op de relaissokkel met een trekband.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.