Renault, Citroen, Peugeot - Slechte remwerking van de bedrijfs- en handrem | HELLA PAGID

Alle modellen met trommelrem

Slechte remwerking van de bedrijfs- en handrem.

Storing in de automatische stelinrichting van het achteras-trommelremsysteem.

Wanneer bij deze voertuigmodellen een van de bovengenoemde storingen optreedt, kan dit komen doordat de borgbeugel verticaal op de remschoen is gemonteerd (afb. 1).

De onderste remschoenveer drukt op de borgbeugel, waardoor het stelelement niet of niet goed kan bewegen. Ook kan er sprake zijn van doorslippen bij het stellen, waardoor de vertanding beschadigd kan raken. In dit geval moet de stand van de borgbeugel worden gecorrigeerd.

Bij een horizontale stand van de borgbeugel (afb. 2) kan de remschoenveer vrij bewegen en is dus ook een goede werking van de stelinrichting gewaarborgd.

Opmerking

Neem in dit verband altijd de algemene montage-instructies voor het in- en uitbouwen van trommelremmen en eventuele specifieke inbouwinstructies van de remblok- resp. voertuigfabrikant in acht.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.