Honda CR-V - Dimlicht valt uit | HELLA

Honda

CR-V

Bouwjaar: 7-11-2001 - 17-9-2004

Motor: 2,0 i (K20A4)

Dimlicht valt uit.

Bij het bovengenoemde voertuig is het mogelijk dat het dimlicht uitvalt.

De oorzaak hiervan kan een defect in de verbinding tussen lichtschakelaar en kabelstekker zijn.

Door wrijving kan de coating van de contacten tussen lichtschakelaar en kabelstekker slijten, waardoor de weerstand toeneemt. In extreme gevallen kan de stekkerverbinding door de sterke hitteontwikkeling smelten en valt het dimlicht uit.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al opgepakt. In de werkplaats wordt de 16-polige stekker van de combi-lichtschakelaar gecontroleerd en zo nodig vervangen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.