EU-Domstolen fastslår, at bilfabrikanter ikke kan opkræve vilkårligt urimeligt høje licensafgifter for køretøjsoplysninger.

Vigtig etapesejr med virkninger for det frie reservedelsmarked

Med den stigende mængde intelligente styreenheder og komplekse systemnetværk i køretøjer bliver data fremtidens guld. For uden de rigtige data – uanset om de er indhentet i køretøjet, om de er indlagt af producenten i køretøjets software eller til reparation og service – er der intet, der fungerer i dag. Internationale og nationale brancheorganisationer, som HELLA og Hella Gutmann også er medlem af, kæmper f.eks. for at sikre adgang til information for alle markedsdeltagere, herunder uafhængige værksteder. En nylig afgørelse fra EU-Domstolen er en vigtig milepæl. På grundlag af en forelæggelse fra Landgericht Köln (landsretten i Köln) i juni 2021 afsagde EU-Domstolen dom i sagen ADPA/GVA mod Peugeot/PSA (C-390/21) den 27. oktober 2022. Som meddelt af advokatfirmaet Osborne Clarke bekræftede den dommen juridiske opfattelse fra sagsøgerne ADPA (Automotive Data Publishers Association) og GVA (Gesamtverband Autoteile-Handel), at informationsleverandøren (bilproducenten) ikke kan kræve, at der også indgås en licensaftale på egne betingelser i tilfælde af lovbestemte adgangskrav og gebyrordninger. EU-Domstolen fastslog, at bilfabrikanter ikke vilkårligt kan opkræve "licensgebyrer" for reparations- og vedligeholdelsesoplysninger. De skal stille oplysningerne frit til rådighed for markedet. De har lov til at opkræve "rimelige og forholdsmæssige" gebyrer for dette. Hvordan disse skal udmåles konkret, skal afklares i den videre procedure ved landsretten i Köln.

EU-Domstolen præciserede også, at forordning 2018/858 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer også finder anvendelse på ældre køretøjsmodeller, der er blevet typegodkendt før forordningens ikrafttræden. PSA havde hævdet, at forordningen kun kunne gælde for modeller, der blev godkendt efter september 2020. De vil derfor ikke være forpligtet til at levere reparations- og vedligeholdelsesoplysninger i form af elektroniske og maskinlæsbare dataregistre for en stor del af deres køretøjer.

Michael Pedersen, leder af Data Supply hos Hella Gutmann og et af de stiftende medlemmer af ADPA, forklarer: "Alt i alt er det et meget positivt resultat for alle aktører i værdikæden på det uafhængige bilreservedelsmarked og dermed i sidste ende for køretøjsejerne. Det sikrer, at hele IAM fortsat kan drage fordel af overkommelige datatjenester for alle køretøjer. Vi er stolte over, at ADPA har bidraget til et velfungerende økosystem for reparation af køretøjer gennem dette initiativ."

Uanset den faktiske gennemførelse af den frie adgang til information, som brancheorganisationerne kræver, ser Hella Gutmann som producent af diagnose- og kalibreringsløsninger på tværs af mærker det som sin pligt at støtte uafhængige værksteder med de nødvendige data og dataadgange. Gennem HGS Data og mega macs-softwaren forsyner Hella Gutmann sine kunder og forretningspartnere med data af høj kvalitet (hovedsagelig OE-data). Desuden har Hella Gutmann i tre år stået over for den udfordring at give sine kunder uhindret adgang til system- og køretøjsdata, som af køretøjsfabrikanterne er beskyttet mod uautoriseret adgang via sikkerhedsgateways. Det opnås via den tværgående Cyber Security Management (CSM), der er integreret i mega macs-softwaren. Den successive udvidelse af denne vigtige funktion til så mange producenter som muligt betyder en enorm indsats, både med hensyn til kontrakter og økonomi. I det seneste regnskabsår er det lykkedes CSM at udvide til tolv mærker, der i øjeblikket anvendes i Europa.