FUGTIGHED I FORLYGTER OG ANDRE LYGTER

Her kan du finde værdifuld viden og nyttige tips om fugtighed i forlygter og i andre lygter.

Dug indvendigt i forlygter og andre lygter opfattes af de fleste bilister som fejl. Men i visse tilfælde er dette fænomen fysisk betinget. På denne side får du forklaringen. Desuden får du her at vide, hvad der kan gøres, hvis der samler sig vand i en forlygte eller en anden lygte. Et trin-for-trin-vejledning i udskiftning af defekte lygter omfatter desuden værdifulde praktiske tips.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

PÅVIRKNING FRA FUGTIGHED PÅ LYGTESYSTEMER: GRUNDPRINCIPPER

Hvis der trænger fugtighed ind i et lygtesystem, er den forringelse af lysfordelingen hhv. lysstyrken, som bilisten registrerer, kun den synlige effekt. Fugtigheden medfører korrosion, som i mange tilfælde er et langt alvorligere problem. Mens kraftige dugdannelser i lygterne er lette at se, arbejder korrosionen i det skjulte. Det er først ved en diagnose, f.eks. hvis en lysfunktion svigter, at det fulde omfang af ,,forfaldet’’ viser sig. Korroderede stikforbindelser, bortrustede kabelsko og helt nedbrudte pærefatninger er kun enkelte eksempler. Dette problem er langt større for autocampere og campingvogne end for vare-/lastbiler og personbiler. Her kan indtrængende fugtighed ikke blot skade lygten og ledningerne, men også brede sig i isoleringen i opbygningen, hvilket kan medføre dannelse af mug og svamp.

 

Med forskellige lygter på en autocamper behandles de vigtigste punkter i en fagmæssigt korrekt udført reparation.

 

Indledningsvis vil vi nævne et par fysiske lovmæssigheder vedrørende fugt i lygtesystemer. De kan benyttes som informationsgrundlag i samtalen med kunden.

Dugdannelse i lygter

Hvis der klages over ovennævnte fænomen, behøver der ikke nødvendigvis at være tale om en fejl. Ved tildugning af lygteglasset bør det areal, som lyset passerer, være tørret efter et vist tidsrum ved kørsel med tændt lys. Denne proces kan dog variere på grund af omgivelsestemperatur og den relative luftfugtighed. Denne proces er normal som følge af fysiske lovmæssigheder, og fra et teknisk synspunkt er det ikke et problem, da reflektoren er beskyttet mod påvirkninger fra dugdannelser.

 

Når pæren tændes, opvarmes luften inde i lygten. Fugten i baglygtehuset fortrænges gennem lygtehusets ventilationsåbning, når luften opvarmes, tørres og udvider sig. Når pæren slukkes, afkøles luften i baglygten langsomt igen. Dermed ,,suges’’ der fugtmættet luft udefra og ind i lygtehuset. Det kan medføre, at der ved høj luftfugtighed og store temperaturforskelle sker en kondensering inde i lygtehuset og på indersiden af lygteglasset. Dette forhold optræder især i den kolde årstid og i fugtigt vejr. Hvis dugdannelsen er så kraftig, at der dannes dråber på lygteglasset (se fig. 1) eller der ligefrem samler sig vand nederst i lygten (se fig. 2), skal man kontrollere pakningen for skader og evt. udskift den.

 

Ligeledes skal det kontrolleres, om lygtens ventilationsåbninger er tilstoppede. Lygten kan blæses tør med oliefri trykluft. Hvis der derefter fortsat samler sig vand i lygten, skal den udskiftes.

Kapillarvirkning

Et mindre kendt fænomen er kapillarvirkningen i lygter. Dette fænomen bevirker ofte, at der trænger vand ind i en lygte og samler sig der. Kapillarvirkningen beskriver egenskaberne for væsker, der udvider sig forskelligt i snævre rør eller revner.

 

I en elektrisk ledning opstår kapillarvirkningen ved, at vandmolekyler og molekyler i ledningsisoleringen tiltrækker hinanden, Jo mindre en kapillar (kapillar = snævert hulrum) er, jo kraftigere er denne tiltrækning. For at kapillarvirkningen kan opstå, skal der trænge vand ind i ledningen. Årsagen hertil er ofte en ikke vandtæt stikforbindelse. Simple flade kabelsko, strømtyve etc. yder ikke ledningen tilstrækkelig beskyttelse mod fugtighed. Dermed kan der trænge vand ind i ledningen via den dårligt isolerede eller uisolerede ende af ledningen (se fig. 3).

 

Som følge af kapillarvirkningen i ledningen kryber fugtigheden frem mellem kobberlederne og isoleringen og ind i lygten.

 

Derfor skal der altid bruges vandtætte stik og ledningssamlinger som f.eks. Superseal-stik (se fig. 4).

FEJLFINDING I TILDUGGEDE LYGTESYSTEMER: FEJLFINDING

Reklamerer en kunde over kraftige dugdannelse i en lygte på hans bil, kan det have forskellige årsager. For at kunne finde fejlen hurtigt og sikkert kommer man ikke udenom en systematisk fremgangsmåde. Fejlfindingsoversigten (se tegningen) viser de vigtigste prøveskridt.

Fugtighed i forlygter; fejlfinding

REPARATION AF STOPLYS: VEJLEDNING

Årsagen til et værkstedsbesøg er ofte svigt af en lysfunktion.

 

I det her beskrevne tilfælde virker venstre stoplygte og en sidemarkeringslygte ikke. Demontering af lygterne afslører årsagen. Baglygten har ingen pakning mod opbygningen af plast, således at vand og snavs kan trænge uhindret ind i lygten (se fig. 5 og 6). Pæreholderen, fatningerne og kabelskoene er så stærkt korroderet, at de skal udskiftes komplet. Desuden er ledningsføringen ind i karrosseriet ikke tætnet, således at indtrængende vand også har efterladt tydelige spor her.

 

En faglig korrekt reparation kræver derfor et vist sortiment af installationsmateriel. I fig. 7 vises et udvalg.

Klip de korroderede kabelsko af ledningerne

Klip de korroderede kabelsko af ledningerne, og afmonter pæreholderen fra lygten.

Samling af ledninger

Træk et passende stykke krympeflex (vælg korrekt diameter) over ledningerne omkring ledningsgennemføringen, og opvarm det med en varmepistol, indtil det ligger tæt omkring ledningerne.

Vælg en passende prop, og lav et hul i midten

I mange campingvogne og autocampere er ledningerne ført gennem et hul. Hvis det ikke er tætnet, er gummiproppen velegnet hertil. De fås i forskellige størrelser i sortimentsbokse, og de kan bruges til mange formål. Vælg en passende prop, og lav et hul i midten. Diameteren skal være lidt mindre en diameteren af ledningerne med krympeflex. Dermed sikres det, at der efter monteringen ikke kan trænge vand ind i kabinen mellem krympeflexen og proppen.

Afisolering af ledningsenderne

Afisoler ca. 10 mm af ledningsenderne, og sæt kabelsko på, f.eks. HELLA nr. 8KW 732 567-003. Opvarm derefter kabelskoenes krympemuffer med en varmepistol til de ligger tæt omkring ledningen.

Sæt gummiproppen i hullet

Lim en gummistrimmel på anlægsfladen

For at sikre, at vand og snavs ikke igen kan trænge ind bag lygten som før, anbefales det at benytte tynde strimler af gummi. De fås i forskellige udførelse mht. tykkelse og bredde. Det er vigtigt, at de har lim på den ene side. Lim gummistrimlen på anlægsfladen hele vejen langs med lygtens anlægsflade. Kun i underkanten skal der være et ca. 1 cm langt frit stykke, så kondensvand etc. kan løbe ud.

Sæt pærer i fatningerne

Sæt pærer i fatningerne, og monter kabelskoene.

Blæs urenheder ud af lygten

Blæs urenheder ud af lygten med oliefri trykluft.

Monter fatningerne i lygten

Monter fatningerne i lygten, og skru den fast på karosseriet igen.

REPARATION AF SIDEMARKERINGSLYGTE: VEJLEDNING

I sidemarkeringslygten ses de samme problemer efter demontering. Her er der tidligere blevet brugt en store mængder tætningsmasse for at forhindre indtrængen af fugtighed (se fig. 8). Desværre var gav det ikke det ønskede resultat.

 

Kabelskoen er fuldstændig korroderede, hvilket i sidste ende har medført, at lygten ikke virkede.

 

Generelt bør lygter til indbygning med glødepærer aldrig monteres eller tætnes med tætningsmasse eller lim. Lygten vil så kun vanskeligt eller slet ikke kunne demonteres for at skifte pære. I sådanne tilfælde hjælper så kun en ,,komplet sanering’’!

Rens anlægsfladen

Fjern tætningsmassen fra anlægsfladen med et passende rengøringsmiddel.

Klip de gamle kabelsko af

Afisoler ca. 10 mm af ledningsenderne, og sæt kabelsko på, f.eks. HELLA nr. 8KW 732 567-003. Opvarm derefter kabelskoenes krympemuffer med en varmepistol til de ligger tæt omkring ledningen.

Rens kontakterne på pærefatningen, eller udskift den om nødvendigt

Denne sidemarkeringslygte har ikke nogen gummipakning mod plastkarrosseriet. Her er der ligeledes risiko for, at der kan trænge vand ind mellem karrosseriet og lygtehuset. Det fremmes yderligere af fartvinden. For lygter til indbygning med rund pærefatning er det derfor oplagt at benytte O-ringe til tætning. Hvis der ikke er nogen passende O-ringe ved hånden, kan man benytte O-ringe fra sortimentsboksen for klimaanlæg. Skyd O-ringen op til lygtens grundplade.

 

Bemærk! O-ringen må ikke være for tyk. Efter monteringen bør lygten ligge tæt an mod karosseriet.

Monter fatningen i lygten

Sæt kabelskoene på fatningen

Sæt kabelskoene på fatningen, og skru lygten fast på karosseriet igen.

Facit

Hvis lygtesystemer monteres og repareres med korrekt viden og materiel, kan man reducere følgerne af fugtighed til et fysisk betinget minimum. Det gælder for både de fleste LED-lygter og for lygter med konventionelle pærer.