Knastakselsensor

Her får du nyttig basisviden og vigtige tips om knastakselsensorer i biler.

Knastakselsensoren sikrer, at motorstyringen kan bestemme krumtapmekanismens præcise position. Denne information er nødvendig for beregningen af tændings- og indsprøjtningstidspunktet. På denne side kan du læse, hvordan en defekt i knastakselsensoren kommer til udtryk, og hvilke trin der er hensigtsmæssige ved fejlfindingen.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

KNASTAKSELSENSOR, FUNKTION: FUNKTIONSPRINCIP

Knastakselsensoren har til opgave sammen med krumtapakselsensoren at definere krumtapmekanismens præcise position. I kraft af kombinationen af de to sensorsignaler ved motorstyreenheden, hvornår cylinder nr. 1 er i øverste dødpunkt.

 

Denne information benyttes til tre ting:

 1. til indsprøjtningsstart af den sekventielle indsprøjtning
 2. til aktiveringssignalet til magnetventilen i pumpe-dyse-indsprøjtningssystemet, og
 3. til den cylinderselektive bankeregulering.

 

Knastakselsensoren arbejder efter Hall-princippet. Den aftaster en tandkrans, der sidder på knastakslen. Når tandkransen roterer, ændres Hall-spændingen i Hall-IC'en i sensorens hoved. Dette skiftende spændingssignal ledes til styreenheden, der behandler det for at beregne de nødvendige data.

KNASTAKSELSENSOR DEFEKT, SYMPTOMER: SYMPTOMER

En defekt knastakselføler kan give sig til kende på følgende måde:

 • Startvanskeligheder
 • Motorkontrollampen lyser
 • Der lagres en fejlkode
 • Styreenheden skifter til nødfunktion

KNASTAKSELSENSOR DEFEKT: FEJLÅRSAG

Årsagerne til svigt af knastakselsensoren kan være:

 • Mekaniske beskadigelser
 • Brud på polhjulet
 • Interne kortslutninger
 • Brud i forbindelserne til styreenheden

KNASTAKSELSENSOR, KONTROL: FEJLFINDING

FEJLFINDING:

 • Kontrollér sensoren for beskadigelser ✓
 • Udlæs fejlhukommelsen ✓
 • Kontroller de elektriske tilslutninger for sensorledningerne, stikket og sensoren for korrekt forbindelse, brud og korrosion ✓

Kontrol af tilslutningsledning

Kontrol af tilslutningsledningen fra styreenhed til sensor med ohmmeter. Tag stikkene af styreenhed og sensor, og kontroller gennemgangen i de enkelte ledninger. Der kræves et diagram over stikbenenes forbindelser. Nominel værdi: ca. 0 Ohm.

Kontrol af tilslutningsledningerne for kortslutning til stel

Kontroller tilslutningsledningerne for kortslutning til stel. Mål mellem stikket til sensoren og bilens stel, mens styreenhedens stik er taget af. Nominel værdi: >30 MOhm.

Kontrol af forsyningsspænding

Kontroller forsyningsspændingen fra styreenheden til sensoren. Sæt styreenhedens stik på, og slå tændingen til. Nominel værdi: ca. 5 V (følg producentens opgivelser).

Kontrol af signalspænding

Kontrol af signalspænding. Tilslut måleledningen fra oscilloskopet, og start motoren. Der skal blive vist et firkantsignal på oscilloskopet.

MONTERINGSANVISNING

Kontroller den korrekte afstand til polhjulet, og at pakningen sidder korrekt.