AFS-forlygter

Her kan du finde værdifuld viden og nyttige tips om AFS-forlygter - Advanced Frontlighting System.

Det klassiske nærlys er egentlig en kompromisløsning med visse svagheder. Advanced Frontlighting System (AFS) ophæver nærlysets faste grænser i kraft af nye lysfunktioner, og det forbedrer dermed synsvidden mærkbart i mørke og dårligt vejr. Grundlaget er VarioX-tekologien fra HELLA. På denne side kan du opleve, hvilke nye lysfunktioner, der er mulige med AFS, og hvilke fordele det indebærer.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

VARIABLE LYSFUNKTIONER: GRUNDPRINCIPPER

Udfordringen med optimal belysning af trafikbilledet har beskæftiget lygteteknikere i automobilbranchen i mange år. På den ene side skal vejbanen og dens omgivelser belyses kraftigst muligt, således at føreren med sikkerhed kan opdage genstande i trafikbilledet. På den anden side må andre trafikanter og føreren selv ikke blive blændet. Den centrale opgave for HELLAs lystekniske specialister er at finde den bedst mulige balance mellem eller endog løsningen på konflikten mellem belysning og blænding af en selv og af andre.

 

Den klassiske løsning er at skifte mellem nær- og fjernlys. Medens fjernlyset sikrer den optimale lysfordeling til belysning af vejbanen, er nærlyset så at side en kompromisløsning for at forhindre blænding. Dermed er fjern- og nærlys ikke den optimale løsning til natkørsel efter dagens tekniske standard. En simpel, nærliggende forbedring ved vanskelige vejrforhold er at udstyre bilen med specielle ekstralygter som f.eks. tågelygter, som føreren kan tænde og slukke alt efter forholdene. Et næste skridt er at være fri for at skabe disse ekstra lysfunktioner ved hjælp af separate ekstralygter, men at integrere dem i forlygterne og foretage skiftet mellem de enkelte lysfordelinger automatisk. Det er grundprincippet i AFS-forlygtesystemerne (Advanced Frontlighting System).

AFS-FORLYGTER: FUNKTION

Advanced Frontlighting System (AFS)

Nærlyset er blot et kompromis mellem alle del-lysfordelinger. Derfor er der med Advanced Frontlighting System udviklet et dynamisk lygtesystem, som afhængigt af hastighed og styreudslag giver den bedst mulige belysning af vejbanen. Det sker ved at benytte et VarioX®-projektionsmodul med en roterende cylinder mellem lyskilde og linse. Det karakteristiske ved cylinderen er, at den for det første har forskellige konturer, og for det andet at den kan dreje om sin længdeakse. Ved hjælp fra en stepmotor drejer cylinderen i løbet af få millisekunder til den position, der er behov for.

BYLYS

Ved bylys, som aktiveres ved hastigheder op til 55 km/h, forhindrer den vandrette lys-mørke-grænse blænding af andre trafikanter. Desuden giver den brede nærzonebelysning mulighed for, at man i god tid kan se fodgængere i vejsiden*.

LANDEVEJSLYS

Mellem 55 og 100 km/t aktiveres landevejslyset. Det svarer til den konventionelle fordeling af nærlyset. VarioX®-modulet genererer en asymmetrisk lysfordeling, så blænding af de modkørende trafikanter undgås. Lys-mørke-grænsen hæves, så den venstre vejkant belyses bedre, og der opnås en større rækkevidde*.

MOTORVEJSLYS

Ved hastigheder over 100 km/t aktiveres motorvejslyset. Rækkevidden for lysfordelingen er beregnet til sving med stor kurveradius med høj hastighed*.

FJERNLYS

AFS-fjernlyset svarer til det konventionelle fjernlys. Her kræves der ikke nedblænding af hensyn til andre trafikanter.

KURVELYS

Det dynamiske kurvelys er også en del af Advanced Frontlighting System. Afhængigt af rattets bevægelser drejer forlygterne op til 15° til siden og giver på denne måde en optimal belysning af kurven

LYS TIL DÅRLIGT VEJR

Med lysfordelingen til dårligt vejr genereres der en bredere spredning af lyset, og på denne måde forbedres sigtbarheden i regn, tåge eller sne. For også at formindske egenblændingen bliver belysningen af fjernområdet reduceret.

* De nævnte hastigheder kan variere fra producent til producent.

 

AFS-forlygtesystemer gør det muligt at frembringe separate, forud definerede lysfordelinger. Afstemningen af lysfordelingen sker afhængigt af kørehastighed, vejtype og vejrforhold, hvilket er en enorm forbedring af det, den hidtidige lysteknik til biler har kunnet præstere.

 

HELLAs ingeniører er enige om én ting: Brugen af det såkaldte VarioX®-modul er en særdeles velegnet metode til at virkeliggøre et sådant situationsbaseret, automatisk forlygtesystem. Hermed kan man med blot en enkelt xenon-lyskilde opnå op til fem forskellige lysfordelinger. Ud over det konventionelle nær- og fjernlys kan der desuden etableres bylys, motorvejslys og lys til dårligt vejr med samme forlygtemodul.

VARIOX®-TEKNOLOGI

VarioX®-teknologien er baseret på projektionsprincippet. Mellem lyskilde og linse er der placeret en drejelig fri-form-cylinder, der kan drejes om sin længdeakse. Overfladen af cylinderen har varierende kontur, hvormed der kan skabes forskellige lysfordelinger på vejbanen. Disse konturer og hele geometrien i cylinderen kan tilpasses OEM-specifikt.

 

VarioX®-modulet kombineres med et specielt drejemodul for at etablere AFS-systemerne og kamerabaserede lysfunktioner. Det arbejder usædvanligt støjsvagt og har foruden en meget høj drejningshastighed og positionsnøjagtighed også kompakte dimensioner og lav inerti.