DÆKTRYKOVERVÅGNINGSSYSTEM (RDKS)

Her får du nyttig viden og vigtige tips om dæktrykovervågningssystemer i biler.

Alle nye biler har siden slutningen af 2014 været udstyret med et dæktrykovervågningssystem som standard. Det advarer mod et for lavt dæktryk og beskytter bilejeren mod forøget brændstofforbrug og skader på dækkene. Teknisk interesserede kan på denne side finde mange oplysninger om de forskellige systemtyper, praktisk tips om dækskift og vigtige forhold, der skal tages hensyn til ved montering af dæk.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

DÆKTRYKOVERVÅGNINGSSYSTEM: GRUNDPRINCIPPER

Dæktrykket er en vigtig sikkerhedsfaktor for bilerne. Skader på dækkene skyldes ofte et gradvist tryktab. Det bemærkes ofte for sent af føreren. Et for lavt dæktryk medfører forøget brændstofforbrug og dårlige køreegenskaber. Det medfører tillige højere dæktemperatur og større slid. Dækket kan eksplodere uventet som følge af for lavt dæktryk. Det indebærer en stor sikkerhedsrisiko for alle personer i bilen. Derfor er det påbudt ved lov i EU, at alle nye biler efter november 2014 skal være udstyret med et dæktrykovervågningssystem.

 

I handelen tilbydes der også en række systemer til eftermontering. Dæktrykovervågningssystemer overvåger dæktrykket og dæktemperaturen. RDKS har været på markedet længe, især i bilmodeller i overklassen. I USA har det været påbudt for nye biler i flere år. Dermed er det på tide, at alle værksteder kender til dette emne. For blot ved hjulskift kan manglende viden om systemerne medføre, at funktionen for RDKS nedsættes.

 

Man skelner mellem to principielt forskellige systemer, indirekte og direkte dæktrykovervågningssystemer

INDIREKTE DÆKTRYKOVERVÅGNINGSSYSTEM: FUNKTION

I systemer med indirekte måling sker overvågningen af trykket ved hjælp af bilens ABS-sensorer. ABS-styreenheden registrerer et tryktab i et dæk i kraft af dækkets ændrede rulleomkreds. Et dæk med for lavt tryk foretager flere omdrejninger end et dæk med korrekt dæktryk. Dog arbejder disse systemer ikke så præcist som systemer med direkte måling, og de kræver et tryktab på på ca. 30 %, før der udløses en advarsel.

 

Fordelen ligger i den relativt gunstige pris, da de udnytter mange komponenter, der allerede findes i bilen. Der kræves kun en tilpasning af ABS-softwaren og en ekstra advarsel i instrumentgruppen.

DIREKTE DÆKTRYKOVERVÅGNINGSSYSTEM: FUNKTION

Systemer med direkte måling er væsentligt mere præcise, men også mere komplicerede og dermed dyrere. Her er der monteret en batteridrevet sensor i hvert af hjulene. Den måler temperaturen og trykket i dækket og sender måleværdierne via radiobølger til RDKS-styreenheden hhv. til indikeringsenheden. Radiosignalerne overføres via en eller flere antenner.

 

Systemer med direkte måling sammenholder trykket i dækkene med referenceværdier, der er lagret i RDKS-styreenheden. Det har den fordel, at også samtidige tryktab i flere dæk registreres. Derfor kan det være påkrævet at foretage en kalibrering eller en ny kodning af sensorerne, når der er skiftet dæk.

 

En yderligere ulempe ved systemer med direkte måling er, at batterierne skal udskiftes efter ca. 5 – 10 år. Da de alt efter fabrikat er sammenbygget med sensorerne, indebærer det ofte, at hele sensorenheden skal udskiftes.

 

Indikeringsenheden registrerer i god tid, at batteriet skal udskiftes, således at det ikke medfører et pludseligt svigt af systemet. Ved skift fra sommerhjul til vinterhjul skal det påses, at der monteres ekstra sensorer hhv. at eksisterende sensorer overflyttes. Der skal tages hensyn til nogle vigtige punkter for at undgå skader og funktionsfejl ved montering af dækkene.

HVAD SKAL MAN TAGE HØJDE FOR VED MONTERING AF HJUL OG DÆK?: PRAKTISKE TIPS

Inden skift af hjul hhv. dæk skal man altid undersøge, om bilen har RDKS. Det kan ses f.eks. ved, at ventilerne eller ventilhætterne har en speciel farve, at der et symbol i instrumentgruppen eller en ekstra indikator (ved eftermonterede systemer). Det anbefales straks ved indskrivningen at spørge kunden om RDKS og evt. specielle oplysninger.

Følgende punkter skal overholdes for direkte systemer:

 • Ved afmontering af dækkene må trykpladen kun lægges an over for ventilen på begge sider af hjulet (fig. 1).
 • Når dækket krænges af, skal griberen placeres ca. 15 cm efter ventilen (fig. 2).
 • Undgå enhver kraftpåvirkning på sensoren.
 • Ved af- og påmontering af dæk må dækvulsten og fælghornet kun smøres med monteringsspray eller sæbevand. Brug af monteringspasta kan medføre, at sensorens filterflade bliver tilstoppet.
 • Sensoren må kun rengøres med en tør, fnugfri klud. Der må ikke bruges trykluft, rensevæske eller opløsningsmiddel.
 • Inden montering af et nyt dæk skal sensoren kontrolleres for tilsmudsning, skader og korrekt montering.
 • Udskift ventilindsatsen hhv. ventilen (alt efter fabrikantens forskrifter), overhold tilspændingsmomentet.
 • Efter montering skal der evt. foretages kalibrering/ny kodning ved kolde dæk.
 • Anvisninger fra bil- og systemproducenten skal altid følges.

 

Da der findes et stort antal forskelligt fungerende systemer på markedet fra forskellige producenter, skal fabrikantens monteringsanvisninger så vidt muligt altid følges.

DÆKTRYKOVERVÅGNINGSSYSTEMER: OVERSIGT

System Fabrikat Beskrivelse Benyttes på
TSS Beru Tire Safety System - direkte måling
RDKS med fire separate antenner
Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Land Rover, Maserati, Maybach, Mercedes, Porsche, VW, last-/varebiler
SMSP Schrader, forhandler i Tyskland: Tecma RDKS med direkte måling med en central antenne Citroen, Opel, Peugeot, Renault, Chevrolet, Cadillac
DDS Continental Teves Deflection Detection System – RDKS med indirekte måling BMW, Mini, Opel
TPMS Continental Teves Tire Pressure Monitoring System – RDKS med direkte måling Opel
VDO BMW, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Mazda, Mercedes Bens, Mini, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Suzuki, Tesla, Volkswagen, Volvo
Warn Air Dunlop RDKS med indirekte måling BMW, Mini
Tire Guard Siemens VDO RDKS med direkte måling med en batterifri sensor, der er integreret direkte i dækket Renault
Smar Tire Forhandling: Seehase RDKS med direkte måling til eftermontering Universal
X-Pressure Pirelli RDKS med direkte måling til eftermontering Universal
Road Snoop Nokian RDKS med direkte måling til eftermontering Universal
Magic Control Waeco RDKS med direkte måling til eftermontering Universal

Uden ansvar

TIRE SAFETY SYSTEM (TSS) BERU: VÆRKSTEDSTIPS

Beru TSS monteret som standard af flere bilfabrikanter, med tilbydes også som tilbehør til eftermontering. BMW kalder Beru-systemet for „RDC“ (Reifen Druck Control), hos Mercedes og Audi kaldes det „Dæktrykkontrolsystem“. Det består af fire aluminiumventiler (ved overvågning også af reservehjul: fem), elektroniske hjulenheder (hjulsensorer), antenner og en styreenhed. Hjulsensor og ventil monteres i fælgen. Modtageren af radiosignalerne sidder i hjulkassen. Indikatorenheden er integreret i instrumentgruppen i fabriksmonterede systemer.

Fig. 1 viser de enkelte komponenter i systemet:

 • Elektronisk hjulenhed (1)
 • Elektronisk hjulenhed med dækventil (2)
 • Holdeclips (3)
 • Antenne (4)
 • Styreenhed (5)

 

I eftermonterede systemer monteres der en separat indikator. Ved afmontering / montering af hjul / dæk skal de tidligere nævnte punkter overholdes. Den elektroniske hjulenhed skal udskiftes i tilfælde af synlige skader på huset eller ved tilsmudset filteroverflade.

 

Hele ventilen skal udskiftes, når

 • den elektronisk hjulenhed udskiftes.
 • ventilens selvlåsende (torx-) monteringsskrue og/eller omløbermøtrik sidder løst (må ikke efterspændes).
 • anlægspunkter for den elektroniske hjulenhed stikker mere end en millimeter frem.

 

Samling og montering af den elektroniske hjulenhed og

 • dækventilen foretages let ved hjælp af fig. 2:
 • Stik den selvlåsende skrue (1) gennem hjulenhedens hus (2), og skru den to til tre omdrejninger ind i ventilen.
 • Stik ventilen (3) gennem ventilhullet i fælgen, sæt afstandsskiven (4) på, og skru omløbermøtrikken (5) på, til den ligger an.
 • Stik monteringsstiften (7) ind i den radiære boring i ventilen, og spænd omløbermøtrikken til med et moment på 3,5 – 4,5 Nm. Træk monteringsstiften ud, eller beskadiges dækket ved den følgende montering.
 • Tryk hjulenheden let ned i fordybningen i fælgen. Anlægspunkterne skal ligge glat an i fordybningen. Spænd derefter skruen med et moment
 • på 3,5 – 4,5 Nm.
 • Skru ventilhætten (6) på efter montering af dækket.

De nye dæktryk overføres til TSS efter hjul-/dækskift, ombytning af hjul, udskiftning af hjulsensorer eller en tilsigtet ændring af dæktrykkene (f.eks. ved fuldt læs på bilen). Først skal alle dæk pumpes til det foreskrevne eller særligt ønskede tryk. Værdierne lagres med et tryk på kalibreringsknappen. Derefter kontrollerer systemet, om trykkene er realistiske (f.eks. minimumstrykket eller forskelle mellem højre og venstre). Hvis hjulene transporteres i bagagerummet, f.eks. i forbindelse med skift mellem sommer-/vinterhjul, er de inden for styreenhedens rækkevidde. Hvis de hjul, der skal skiftes, allerede e rindlæst i systemet, modtager styreenheden i stedet for de normale fire (med reservehjul: fem) signaler nu otte eller ni signaler. I så fald melder systemet, at det er „ikke disponibelt“.

 

Det samme kan ske, hvis de aflæssede hjul eller hjulene fra en anden bil, som også har RDKS, befinder sig i nærheden. Gør kunden opmærksom på, at systemet i så fald skal kalibreres på ny. Kalibreringen af det fabriksmonterede TSS er specifik for hver enkelt bil. Vejledning hertil kan findes på Berus internetsider.

PRAKTISK TIP

Hvis reservehjulet også overvåges af RDKS, skal det placeres i nøjagtig samme stilling som før det blev taget ud. Isæt i forbindelse med eftersyn hhv. kontrol af dæktrykket skal man i f.eks. BMW E60, E65 være omhyggelig med at placere dækventilen i positionen klokken 9 igen. Kun i denne position kan modtageren registrere senderens signaler.

 

Schrader SMSP-systemet benyttes især af franske bilfabrikker. Det er specielt ved, at det kun har en modtager (antenne) for radiosignalerne.

 

Der skelnes mellem hjulenes placering på bilen ved hjælp af farvemarkeringer på ventilerne.

 • Grøn ring = Venstre forhjul
 • Gul ring = Højre forhjul
 • Rød ring = Venstre baghjul
 • Sort ring = Højre baghjul

 

Efter montering af et dæk hhv. udskiftning af en sensor kan det være nødvendigt at kode sensorerne, fordi en ændring af hjulets position ikke registreres med kun en antenne, eller radioforbindelsen har været afbrudt. Da elektronikken i dette system kun måler trykket hvert 15. minut og kun sender målingerne til styreenheden en gang i timen, når bilen holder stille, kræves der foruden et diagnoseapparat også en såkaldt "ventilaktivator" til kodningen.

 

Via radiosignaler anmoder den hjulsensorerne om at sende måleværdierne til styreenheden.

Diagnoseapparater som f.eks. Hella Gutmann mega macs 42 SE, 56, 66 og PC kan desuden udlæse fejlhukommelsen og de aktuelle værdier i RDKS-systemerne samt slette evt. fejlkoder.

 

Kodningen foretages således:

 • Tilslut diagnoseapparatet til bilen
 • Fremkald program-kodning
 • Indlæs ventilkoderne ved hjælp af ventilaktivatoren

PRAKTISK TIP

Når hjulene har været afmonteret (f.eks. ved reparation af bremserne) skal de monteres i samme position som før. Ellers kan der forekomme indikeringsfejl for RDKS (f.eks. Renault Laguna 2).

 

Næsten alle RDKS-systemer sender i frekvensområdet 433 MHz. Men dette frekvensområde benyttes også af f.eks. trådløse enheder, trådløse hovedtelefoner, alarmsystemer og garageportåbnere. Man skal være opmærksom herpå, hvis der forekommer fejl i RDKS. Udviklingen går i øjeblikket mod små, batteriløse (transponderteknologi), aktive systemer, som blot klæbes ind i karkassen, eller som er integreret i dækkene. Sådanne systemer arbejde i området 2,4 GHz, der er mindre udsat for forstyrrelser, og de kan ud over data om temperatur og tryk registrere endnu flere informationen som f.eks. kørebanens tilstand og dækslid.

I dag er dæktrykovervågningssystemer et lige så selvfølgeligt udstyr i bilerne som ABS og klimaanlæg.

 

Al denne teknologi med overvågning må ikke medføre, at man glemmer en vigtig ting. Et RDKS korrigerer ikke dæktrykket, og det giver ikke information om dækkenes alder eller mønsterdybde. Dermed er det også i fremtiden afgørende vigtigt at kontrollere dækkene regelmæssigt, da de er den vigtigste forbindelse mellem bil og vejbane.

Direktes Reifendruckkontrollsystem - Beispiel Mercedes-Benz W212 E350: Servicehinweise

Die nachfolgenden Informationen werden beispielhaft an einem Mercedes-Benz W 212 E350 mit einem direkten Reifendruckkontrollsystem dargestellt. An diesem Fahrzeug sind an allen vier Rädern Sensoren eingebaut die den Reifendruck an ein übergeordnetes Steuergerät weiterleiten. Anhand der Daten der Raddrehzahlsensoren überwacht das Reifendruckkontroll-System den Reifendruck. Wird ein Druckabfall an einem Reifen festgestellt wird der Fahrer optisch in der Multifunktionsanzeige durch den Hinweis „Reifendruckverlust“ im Kombiinstrument gewarnt. 

Anzeigen des Reifendrucks im Multifunktionsdisplay

 • Zündung einschalten
 • Taste Systemauswahl „Pfeil Rechts“ am Lenkrad solange drücken bis im Display SERVICE angezeigt wird (Bild 1).
 • Eingabe mit „OK“  bestätigen.
 • Taste „Pfeil unten“ drücken bis im Display. „ Reifendruck“ angezeigt wird (Bild 2).
 • Eingabe mit „OK“ bestätigen.

 

Im Display wird der aktuelle Reifendruck der einzelnen Räder angezeigt (Bild 3). Wenn das Fahrzeug vor der Kontrolle längere Zeit nicht bewegt wurde, wird im Display „Reifendruckanzeige erscheint nach einigen Minuten Fahrzeit“ angezeigt.

Einstellen und Speichern des Reifendrucks im System

In folgenden Fällen muss eine Grundeinstellung der Reifendruckwerte im System durchgeführt werden:

 • Eine Warnmeldung des Reifendruckkontrollsystems wurde aktiviert.
 • Der Reifendruck wurde verändert bzw. eingestellt.
 • Reifen oder Räder wurden umgesetzt oder erneuert.
 • Die Batterie abgeklemmt oder ersetzt.

 

Folgende Warnmeldungen werden im Display angezeigt:

 • „Reifendruck korrigieren“. Der Reifendruck ist an mindestens einem Reifen zu niedrig und muss gelegentlich aufgefüllt werden
 • „Reifen überprüfen“. Der Reifendruck ist an einem oder mehreren Reifen stark abgesunken
 • „Achtung Reifen defekt“. Der Reifendruck ist an einem oder mehreren Reifen plötzlich stark abgesunken

Ablauf der Initialisierung

Das Fahrzeug auf einer sicheren Stelle abstellen und die Hand- bzw. Parkbremse anziehen.

 • Den Reifendruck an allen vier Rädern nach Herstellerangabe am kalten Reifen prüfen und falls erforderlich korrigieren.
 • Zündung einschalten.
 • Taste Systemauswahl „Pfeil Rechts“ am Lenkrad solange drücken bis im Display SERVICE angezeigt wird.
 • Eingabe mit der Taste „OK“ bestätigen.
 • Taste „Pfeil unten“ drücken bis im Display die Aufforderung „Reifendrucküberwachung aktiv“ angezeigt wird.
 • Eingabe mit der Taste „OK“ bestätigen.
 • Im Display wird „ Reifendruck jetzt OK?“ angezeigt (Bild 4).
 • Eingabe „JA“ auswählen und bestätigen.
 • Im Display wird „Reifendruckkontrollsystem neu gestartet“ angezeigt.

 

Die neuen Reifendrücke werden nach einigen Fahrminuten vom System geprüft und anschließend als neue Bezugswerte abgespeichert. Alternativ kann die Grundeinstellung mit einem geeigneten Diagnosegerät durchgeführt werden. Das Reifendruckkontrollsystem erkennt nach dem Anlernvorgang automatisch.

Wartungshinweis

Bei diesem Fahrzeugmodell sind die vom Fahrzeughersteller empfohlenen Reifendrücke auf einem Aufkleber in der Tankklappe oder in der Betriebsanleitung dargestellt. Wird ein falscher Reifendruck eingestellt und aktiviert, wird der falsche Druck vom System überwacht!

 

Das Reifendruckkontrollsystem kann in folgenden Fällen eingeschränkt oder verzögert funktionieren.

 • Am Fahrzeug wurden Schneeketten montiert
 • Das Fahrzeug wird auf losem Untergrund gefahren
 • Fahren im Anhängerbetrieb mit schwerer Zuladung 
 • Sportliches Fahren, starkes Beschleunigen oder Bremsen auf einer kurvenreichen Strecke
 • Einseitige Belastung durch Überladung auf einer Fahrzeugseite

Hinweis!

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang immer die jeweiligen Wartungs- und Reparaturhinweise des Fahrzeugherstellers!

Indirektes Reifendruckkontrollsystem - Beispiel Mazda CX-5: Servicehinweise

Die nachfolgenden Informationen werden beispielhaft an einem Mazda CX-5 mit einem indirekten Reifendruckkontrollsystem dargestellt. Das System erfasst den Reifendruck von allen vier Rädern. Anhand der Daten der Raddrehzahlsensoren ermittelt das ABS-Steuergerät den Reifendruck. Wird ein Druckabfall an einem Reifen festgestellt wird der Fahrer optisch und akustisch gewarnt. Für eine einwandfreie Funktion muss das System mit dem vorgeschrieben Reifendruck initialisiert werden.

Einstellen und Speichern des Reifendrucks im System

In folgen Fällen muss das System neu initialisiert werden.

 • Der Reifendruck korrigiert wurde.
 • Ein Reifen erneuert wurde.
 • Die Räder umgesetzt wurden.
 • Das ABS- Steuergerät ersetzt oder abgeklemmt wurde.
 • Die Batterie abgeklemmt oder ersetzt wurde.
 • Die Warnleuchte des Reifendruckkontrollsystems leuchtet.

Ablauf der Initialisierung

Das Fahrzeug auf einer sicheren Stelle abstellen und die Hand- bzw. Parkbremse anziehen.

 • Den Reifendruck an allen vier Rädern nach Herstellerangabe am kalten Reifen prüfen und falls erforderlich korrigieren.
 • Zündung einschalten.
 • Taste SET solange drücken bis die RDKS Warnlampe im Armaturenbrett 2 x blinkt und eine akustische Warnung ertönt (Bild 5).
 • Im Display wird „Reifendruck-Monitor initialisiert“ angezeigt (Bild 6).
 • Anschließend eine Probefahrt durchführen um den Vorgang abzuschließen.

Wartungshinweis!

Bei diesem Fahrzeugmodell sind die vom Fahrzeughersteller empfohlenen Reifendrücke auf einem Aufkleber an der B-Säule der Fahrerseite oder in der Betriebsanleitung dargestellt. Da an diesem Fahrzeug keine RDKS Sensoren verbaut sind können Winterräder nach dem gleichen Prinzip angelernt werden.

Ausfallursachen

Da das System Veränderungen am Reifenzustand registriert kann in folgenden Fällen eine Warnmeldung ausgelöst werden.

 • Der Reifendruck wurde deutlich über dem vorgeschriebenen Wert eingestellt
 • Die Rad- und Reifenkombination entspricht nicht der vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Spezifikation 
 • Verwendung eines Notrades oder Schneeketten
 • Aggressives Fahren, starkes Beschleunigen oder Bremsen auf einer kurvenreichen Strecke
 • Einseitige Belastung durch Überladung auf einer Fahrzeugseite

Hinweis!

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang immer die jeweiligen Wartungs- und Reparaturhinweise des Fahrzeugherstellers!

EU-LOVGIVNING OM DÆKTRYKKONTROL: VÆRD AT VIDE

Den 10. marts 2009 godkendte Europaparlamentet i Strasbourg officielt et forslag til en forordning (EF nr. 661/2009) fra Kommissionen om at lette typegodkendelsen af motorkøretøjer i Europa. Forordningen indeholdt også en bestemmelse om tvungen indførelse af kendte teknologier, herunder dæktrykovervågningssystemer (RDKS). „Køretøjer i klasse M1 / M1G skal være udstyret med et nøjagtigt system til overvågning af dæktrykket, som advarer føreren i bilen, hvis et dæk taber tryk, således at forudsætningerne for et optimalt brændstofforbrug og trafiksikkerheden ikke længere er opfyldt. Indførelsen skete derefter trinvist. Fra november 2012 skulle alle motorkøretøjer, der blev typegodkendt som nye, være udstyret med dæktrykovervågningssystemer, og efter november 2014 gælder det for alle nyindregistrerede køretøjer.