Gaspedalsensor

Her får du nyttig basisviden og vigtige tips om gaspedalsensorer hhv. speedersensorer / pedalstillingssensorer i biler.

Gaspedalsensoren sender informationer om gaspedalens stilling til motorstyreenheden. På basis af disse informationer kan førerens ønske om motoreffekt omgående efterkommes. På denne side kan du finde informationer om, hvilke principper der benyttes i moderne pedelstillingssensorer, og hvilke symptomer der indikerer fejl i forbindelse med denne sensor. Desuden får du at vide, hvordan gaspedalsensorer kan kontrolleres på værkstedet.

Vigtig sikkerhedsanvisning De følgende tekniske informationer og tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne med deres professionelle arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

 

GASPEDALSENSOR, FUNKTION: FUNKTIONSPRINCIP

Mængden af elektroniske komponenter i moderne biler vokser og vokser. Årsagen er bl.a. lovmæssige bestemmelse om f.eks. emissions- og forbrugsreduktion. Elektroniske komponenter benyttes i stigende omfang også til at forøge den passive sikkerhed samt kørekomforten. Blandt de vigtigste komponenter er gaspedalsensoren.

 

I biler benyttes i større og større omfang en berøringsfri sensorer, der er baseret på induktionsprincippet. Denne sensor består af en stator, der indeholder en magnetiseringsspole, modtagerspoler og et elektronisk kredsløb til bearbejdning, samt en rotor der udgøres af en eller flere lukkede ledersløjfer med en bestemt geometri.

 

Når der tilsluttes vekselstrøm til sendespolen, skabes der et magnetfelt, som inducerer spændinger i modtagerspolerne. I ledersløjferne i rotoren induceres der også strøm, der påvirker magnetfeltet i modtagerspolerne. Der genereres spændingsamplituder afhængigt af rotorens position i forhold til modtagerspolerne i statoren. De bearbejdes i en analyseelektronik og sendes derefter til styreenheden i form af en jævnspænding. Styreenheden bearbejder signalet og sender en tilsvarende impuls til f.eks. gasspjældsmotoren. Spændingssignalets egenskaber afhænger af, hvordan der trædes på gaspedalen.

GASPEDALSENSOR DEFEKT, SYMPTOMER: SYMPTOMER

Hvis gaspedalsensoren bliver defekt, kan der forekomme følgende symptomer:

 • Motoren kan kun gå med forhøjet tomgang
 • Bilen reagerer ikke på bevægelser af gaspedalen
 • Bilen skifter til „nødprogram“
 • Motorkontrollampen i instrumentgruppen lyser

GASPEDALSENSOR DEFEKT: FEJLÅRSAG

En defekt kan have forskellige årsager:

 • Beskadigede ledninger eller forbindelser ved gaspedalsensoren
 • Fejl i spændings- og stelforbindelser
 • Defekt analyseelektronik i sensoren

GASPEDALSENSOR, KONTROL: FEJLFINDING

Under fejlfindingen skal følgende trin gennemføres:

 • Udlæs fejlkode
 • Visuel kontrol af gaspedalsensoren for mekaniske skader
 • Visuel kontrol af de relevante elektriske forbindelser og ledninger for korrekt placering og evt. skader
 • Kontrol af sensoren med oscilloskop og multimeter

 

Med en MB A-Klasse (150) 1,7 som eksempel er der angivet følgende kontroltrin, tekniske data og illustrationer, der beskriver fejlfindingen.

Styreenheds-ben Signal Kontrolbetingelser Vejledende værdi
C5 blå-gul Tænding fra 0 V
C5 Tænding fra 4,5 – 5,5 V
C8 violet-gul Tænding til 0 V
C blå-grå Tænding til,
gaspedal sluppet
0,15 V
C9 Tænding til,
gaspedal trådt ned
2,3 V
C10 violet-grøn Tænding til,
gaspedal sluppet
C10
  Tænding til,
gaspedal trådt ned
4,66 V
C23 brun-hvid Tænding til 0 V

→ Udgangssignal ← Indgangssignal ⊥ Styreenhed stel

SIGNALMODTAGELSE FRA BEN C5

Ved denne måling kontrolleres spændingstilførslen til sensoren. Tænding til / fra.

SIGNALMODTAGELSE FRA BEN C9

Slå tændingen til, træd pedalen ned, og slip den igen. Stigningen og faldet for signalet afhænger af den hastighed, som pedalen trædes ned og slippes med.

SIGNALMODTAGELSE FRA BEN C10

Slå tændingen til, træd pedalen ned, og slip den igen. Stigningen og faldet for signalet afhænger af den hastighed, som pedalen trædes ned og slippes med.

ANBEFALING!

Målingerne bør foretages af to personer. Udtagning af signalerne ved sensoren, gennemførelse af de enkelte kontrolcykler og diagnosen på oscilloskopet er vanskelig og væsentligt mere tidskrævende for én person.