Kontrol af Generator

Her får du nyttig viden og vigtige tips om generatorer og dynamoer i biler.

Generatoren eller dynamoen forsyner alle bilens elektriske forbrugere med strøm. Hvis den ikke er fuldt funktionsdygtig, vil elektronikken svigte efter nogen tid - batteriet lades ikke længere op, og bilen kan ikke køre. For at det ikke skal komme så vidt, bør defekter opdages så tidligt som muligt. I det følgende gennemgår vi en række problembeskrivelser og giver udførlige løsningsmetoder.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

Generatorens/dynamoens opgave er under kørslen at forsyne alle køretøjets elektriske forbrugere med energi og samtidig at lade batteriet op. I moderne køretøjer benyttes der oftest vekselstrømsgeneratorer.

 

Generatorens effekt, batteriets kapacitet og det totale effektbehov fra køretøjets elsystem afstemmes til hinanden.

OPBYGNING OG FUNKTION AF GENERATOREN: FUNKTION

En generator består normalt af følgende komponenter:

 • Hus
 • Stator 
 • Generatoranker 
 • Generatorregulator 

 

Generatorhuset indeholder statoren med en trefaset vikling. Akslen til det roterende anker bærer kloformede poler, magnetiseringsvikling, ventilator og slæberinge. Remskiven er monteret på den frie, yderste ende af akslen. Den elektroniske regulator med kulholderen er monteret bagest i generatoren.

Funktion

Spændingen i vekselstrømsgeneratoren frembringes ved hjælp af induktionsprincippet. Der frembringes en elektrisk spænding i statorviklingen, når magnetfeltet i viklingen varierer. Variationerne i magnetfeltet frembringes af det roterende anker i generatoren. Det varierende magnetfelt med nord- og sydpoler genererer en sinusformet vekselspænding. Denne vekselspænding kan ikke benyttes i køretøjets elektriske system, og den ændres til en jævnspænding i ensretteren. Regulatoren tilpasser spændingen fra generatoren til motorens øjeblikkelige driftstilstand og spændingsbehovet for alle forbrugere i systemet.

DEFEKT GENERATOR: SYMPTOMER

Følgende symptomer kan indikere en fejl i generatoren:

 • Ladekontrollampen lyser
 • Startvanskeligheder som følge af et utilstrækkeligt opladet batteri. 
 • Batteriet bliver varmt som følge af overladning
 • Lysstyrken i lygterne varierer i takt med motorens omdrejningstal 
 • Pærerne brænder over med kortere intervaller

ÅRSAGER TIL DEFEKTE GENERATORER: FEJLÅRSAG

Hvis generatoren svigter, kan det skyldes en række årsager. Fejlen kan ikke altid tilbageføres til generatorens interne dele såsom vikling, anker, ensretter eller regulator. Inden generatoren udskiftes bør man tage andre komponenter i betragtning som fejlårsag og kontrollere dem. 

 • For gammelt eller defekt batteri
 • Elektriske tilslutninger på generatoren løse eller defekte  
 • Kilerem eller ribberem er slap eller defekt
 • Defekt remstrammer eller friløb

TEST AF GENERATOR: FEJLFINDING

Ved fejlfinding på generatoren skal man overholde følgende grundprincipper: 

 • Forbindelserne til batteri og generator må ikke afmonteres, kortsluttes eller monteres, mens motoren kører, og generatoren drives rundt (spændingsspidser kan medføre skader) 
 • Målinger af strøm og spænding må aldrig foretages ved at kortslutte (spændingsspidser), men kun med voltmeter og amperemeter 

 

Til fejlfinding kræves et multimeter og et tangamperemeter. Bemærk teknisk info: „Stel (31)“.

BEMÆRK

Ved svejsning på bilen og af- og påmontering af generatoren skal forbindelserne til batteriet altid afmonteres.

Ladekontrollampen blinker.

ÅRSAG: UDBEDRING:
Kileremmen er for slap Stram kileremmen
Kontakterne er forkert indstillet, eller regulatormodstanden er brændt over
(kun for kontaktregulatorer!)
Indstil kontakterne, udskift modstanden hhv. regulatoren

Ladekontrollampen lyser stadig klart ved højere omdrejningstal.

ÅRSAG: UDBEDRING:
Ledning D+/61 er kortsluttet til stel
 • Fjern kortslutningen
 • Udskift ledningen
Regulatoren er defekt Udskift regulatoren
 • Ensretteren er defekt
 • Kommutatoren er tilsmudset
 • Kortslutning i ledning DF eller ankerviklingen
Kontroller og reparer generatoren, udskift den evt.

Ladekontrollampen lyser klart, når tændingen slås til, men lyser blot mindre kraftigt eller blinker, når motoren går.

ÅRSAG: UDBEDRING:
Overgangsmodstand i ladekredsløbet eller i ledningen til kontrollampen. Kontrollér og udskift evt. ledning og tilslutninger
Regulatoren er defekt Udskift regulatoren
Defekt generator Kontroller og reparer generatoren, udskift den hvis nødvendigt
URSACHE: ABHILFE:
Übergangswiderstände im Ladestromkreis oder in der Leitung zur Kontrolleuchte Leitung und Anschlüsse überprüfen ggf. erneuern
Regler defekt Regler austauschen
Generator defekt Generator überprüfen, instandsetzen, ggf. erneuern

Ladekontrollampen tændes ikke, når tændingen slås til.

ÅRSAG: UDBEDRING:
Batteriet er afladet eller defekt Lad batteriet op, kontroller det, og udskift det hvis nødvendigt
Ledninger eller tilslutninger beskadigede, løse eller korroderede Kontroller, fastgør og udskift evt. ledning og tilslutninger
 • Kullene er slidt
 • Regulatoren er defekt
 • Kul
 • Udskift regulatoren
En plusdiode er kortsluttet Afbryd straks forbindelsen til batteriet eller B+ (ellers aflades det ved stilstand), og reparer/udskift generatoren,
Oxideret lag på slæberingene, brud på ankerviklingen Reparer/udskift generatoren
Defekt kontrollampe Udskift kontrollampen

Batteriet oplades ikke eller kun utilstrækkeligt.

ÅRSAG: UDBEDRING:
Kileremmen er for slap Stram kileremmen
Ledninger eller tilslutninger er løse, beskadigede, korroderede Kontroller ledninger og forbindelser mellem batteri og generator hhv. de pågældende stelforbindelser, udskift hvis nødvendigt
Defekt batteri Lad batteriet op, kontroller det, og udskift det hvis nødvendigt
Regulatoren er defekt Udskift regulatoren
 • Kommutatoren er tilsmudset
 • Ensretteren er defekt
Kontroller og reparer generatoren, udskift den hvis nødvendigt