Keyless Go

Her får du nyttig basisviden og vigtige tips om Passive Entry / Go i biler.

I kraft af den kraftige udvikling i bilernes elektronik kommer der flere og flere komfortsystemer i moderne biler. På denne side kan du få at vide, hvordan det nøglefri adgangssystem Keyless Go fungerer, og hvilke sikkerhedsfunktioner der skal forhindre fejlbetjening. Desuden får du her nyttige tips om fejlfinding i tilfælde af fejl ved dette komfortsystem.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

KEYLESS ENTRY GO SYSTEM: GRUNDPRINCIPPER

I Passive Entry / Go-systemet sker både oplåsning og låsning af bilen samt start og stop af motoren passivt, dvs. at det i disse nye systemer er tilstrækkeligt, at føreren blot har nøglen med fjernbetjening med sig. Man behøver ikke mere lede efter nøglen, det er ikke længere nødvendigt at have den i hånden og trykke på knapperne på fjernbetjeningen for at aktivere de ønskede funktioner. Disse systemer, der indebærer retten til adgang og kørsel, giver større komfort og letter adgangen til bilen. Ved beskrivelsen af funktioner og komponenter benyttes systemet i en Passat B6 som eksempel. For at få detaljerede informationer om et modelspecifikt system skal man have oplysninger fra den pågældende bilfabrikant.

 

Den passive Entry / Go-funktion er udviklet ved at supplere den velkendte centrallås med nogle yderligere systemkomponenter. Det drejer sig om følgende:

Styreenhed

De passive Entry / Go-funktioner i Passat B6 varetages af den centrale styreenhed for komfortsystemerne. Denne såkaldte komfortstyreenhed sidder til højre under instrumentbrættet bag handskerummet.

 

Komfortstyreenheden aktiverer bl.a. følgende funktioner:

 • Centrallås
 • Komfortåbning / -lukning af sideruder og skydetag
 • Tyverialarm
 • Dæktrykkontrol
 • Startspærre

 

Styreenheden har også til opgave at overvåge og lagre fejl i systemet. Kommunikationen mellem nøglen med fjernbetjening og styreenheden sker, alt efter region, i frekvensområderne 433 og 315 MHz.

ID-giver (identifikationsgiver)

ID-giveren er en fjernbetjeningsnøgle, der er suppleret med de passive funktioner. Den er således en kombination af en „simpel fjernbetjening“ og en identifikationsgiver.

 

Aktiv oplåsning og låsning på afstand, op til 100 m fra bilen, kan kun ske ved at trykke på knapperne på ID-giveren. Passiv oplåsning sker ved at tage fat i dørhåndtaget, og passiv låsning sker ved at berøre en sensorflade på dørhåndtaget. Af hensyn til sikkerheden er passiv aktivering kun mulig, når ID-giveren er ganske tæt på bilen (ca. 2 m). ID-giveren kommunikerer trådløst med styreenheden via radiosignaler.

 

Den indeholder desuden en mekanisk nødnøgle, som kan bruges til at låse førerdøren op med, f.eks. i tilfælde af, at batteriet i nøglen er afladet.

Opbygning af ID-giver

ID-giveren består af et stænktæt hus, der indeholder elektronikken, antennerne og trykfelterne. På oversiden sidder trykfelterne til manuel aktivering af funktionerne (f.eks. oplåsning, låsning, bagklap, panikknap). Desuden er der en lille LED-kontrollampe, der lyser ved f.eks. tryk på et felt. En 3D LF-antenne og en LF-indgangstrin-IC med integreret microcontroller gør det muligt præcist at måle den feltstyrke, der modtages i alle tre rumlige retninger. Dermed kan der skelnes præcist mellem bilens kabine og området uden for bilen. Antennen til UHF-modtagelsen er integreret i printpladen.

 

ID-giveren er også udstyret med batteriovervågning. Hvis batteriets ladetilstand falder til et kritisk niveau, vises der en advarselsmeddelelse på displayet i bilen. Den lille LED-kontrollampe lyser heller ikke, når der trykkes på en knap, hvis batteriet skal udskiftes. For at skåne batteriet sikrer intelligente aktiverings-algoritmer, at ID-giveren ikke „vækkes“ unødigt (af andre trådløse systemer etc.). Ved hjælp af en integreret dagstæller er det muligt at indstille en ID-giver, der ikke er i brug (f.eks. en ekstranøgle) til en „Power Down Modus“. Det indebærer, at batteriet har tilstrækkelig kapacitet også efter længere tid.

Elektronikmoduler i dørhåndtag

De forreste dørhåndtag indeholder modtagerantenner samt afstands- og låsesensorer til registrering, oplåsning og låsning af bilen. Dørhåndtagene på bagdørene har kun sensorer til registrering, til oplåsning og låsning af bilen.

 

Afstandssensorerne er udformet som kapacitive sensorer. Så snart førerens hånd nærmer sig en afstandssensor, registreres det af den kapacitive sensor, og der sendes et signal til komfortstyreenheden.

Antenne

Foruden antennerne i dørhåndtagene er der integreret yderligere antenner udvendigt på bilen og i kabinen. Udvendigt er der monteret en antenne bag på bilen. Den er monteret i bagkofangeren, og den varetager modtagelsen omkring bagenden af bilen.

 

Inde i bilen er der antenner i kabinen, i bagagerummet og på hattehylden.

 

Antennerne i kabinen og i bagagerummet samt antennen i bagkofangeren består af en ferritspole med kondensator, og de er opbygget som seriesvingningskredse. Antennen i hattehylden er en fleksibel printplade med en sløjfeformet leder som feltgenerator.

Trådløs kommunikation

Inden der udføres en funktion i bilen, kontrolleres det, om brugeren af bilen er i besiddelse af en autoriseret ID-giver. Når styreenheden er trigget af den kapacitive afstandssensor i dørhåndtaget, sender den et signal til ID-giveren, og den modtager et svarsignal tilbage fra giveren på en UHF-frekvens (433 MHz hhv. 315 MHz). Det signal, som bilen sender via LF-antennerne på 125 kHz bærefrekvensen, kan ikke blot overføre data til ID-giveren, det tjener også til at lokalisere ID-giveren præcist.

 

Dermed kan det med stor præcision konstateres, om ID-giveren befinder sig inde i eller uden for bilen. Denne positionsbestemmelse skal være meget nøjagtig, således at styreenheden kan afgøre, om der befinder sig en autoriseret ID-giver inde i bilen, så der kan sendes en godkendelse til start, eller om en ID-giver, der ligger i bilen, skal deaktiveres (hvis bilen låses udefra af en anden, autoriseret ID-giver).

KEYLESS GO FUNKTION: FUNKTIONSMÅDE

Oplåsning af bilen

Når en bruger nærmer sig bilen med en autoriseret ID-giver og kommer inden for afstandssensorernes modtageområde, „vækkes“ systemet. Der etableres en trådløs forbindelse via antennerne i dørhåndtagene og ID-giveren. Det kontrolleres, om ID-giveren er autoriseret til den pågældende bil, ved at undersøge gyldigheden af en intern, elektronisk/logisk „nøgle“. Hvis styreenheden accepterer ID-giveren som autoriseret, aktiveres fjernbetjeningen, og bilen låses op. Alt efter kodning, enkelt- eller totallåsning, kan dørene derefter åbnes. Denne procedure, fra aktivering af de kapacitive sensorer i dørhåndtaget og til oplåsning af bilen, varer ca. 50 – 60 ms.

 

Hvis bilen ikke benyttes i en længere periode, f.eks. ved fravær på ferie, slukkes afstandssensorerne i højre fordør og i bagdørene automatisk for at reducere strømforbruget.

 

For at aktivere sensorerne igen skal der foretages en af følgende handlinger:

 • ID-giveren registreres via førerdøren eller bagklappen.
 • Bilen oplåses aktivt med fjernbetjeningen.
 • Bilen oplåses mekanisk med nødnøglen.
 • Funktionen komfortoplåsning er ikke mulig med passiv oplåsning.

Start af bilen

Motoren i bilen kan startes på to måder: start med ID-giver eller med tændings-start-kontakt (startknap). Passat har en tændingslås, hvori man kan sætte både ID-giveren og tændings-start-kontakten. Funktionen svarer til funktionerne for en normal tændingslås. Hvis tændings-start-kontakten  benyttes, kan den forblive i tændingslåsen permanent. Det er så kun nødvendigt for at kunne starte motoren, at der registreres en autoriseret ID-giver i kabinen. Denne type tændingslås adskiller sig fra en normal tændingslås ved, at der ikke foretages en drejende bevægelse med nøglen, men at ID-giveren eller tændings-start-kontakten  trykkes ind i tændingslåsen.

 

Den har følgende positioner:

 • Position 1 = S-kontakt slået til (radioen tændes)
 • Position 2 = Klemme 15 slået til
 • Position 3 = Tændings-start-kontakten / ID-giveren går automatisk til denne position, efter at motoren er startet (klemme 15, kørsel)
 • Position 4 = Motorstart (klemme 50)

 

Motoren startes ved at trykke tændings-start-kontakten / ID-giveren ind til position 4. Når motoren starter, slippes tændings-start-kontakten / ID-giveren blot.

 

I biler med manuelt gear kan motoren kun startes, når koblingspedalen holdes nede. I biler med automatgear skal bremsepedalen holdes nede. Forglødeproceduren i biler med dieselmotor er den samme som i biler med normal tændingslås. Når tændingen er slået til, afventes det, at kontrollampen for forglødning slukker, inden motoren startes. Først da skal tændings-start-kontakten / ID-giveren trykkes ind til „motorstartposition“.

Vigtigt

Hvis batteriet i ID-giveren er afladet, kan +G48 bilen ikke startes med tændings-start-kontakten. I så fald skal tændings-start-kontakten  tages ud af tændingslåsen, og ID-giveren sættes i tændingslåsen i stedet. ID-giveren indeholder en batteri-uafhængig transponder-enhed, som strømforsynes udefra, til deaktivering af startspærren, og som kun fungerer i tændingslåsen og dermed også muliggør start af motoren i denne situation.

Stop af motoren

Motoren stoppes ved igen at trykke tændings-start-kontakten / ID-giveren helt ind i tændingslåsen. Når den slippes, springer den automatisk tilbage til positionen „tænding slået til“. Når den trækkes ud til næste trin, slås tændingen fra. En anden forskel mellem ID-giveren og tændings-start-kontakten er, at ID-giveren blot kan trækkes ud af tændingslåsen, medens tændings-start-kontakten er låst, og først kan trækkes ud, når låsen frigøres. Det gøres ved at først trække tændings-start-kontakten ud til anslag i tændingslåsen. Derpå kan man aktivere udløseren på undersiden af tændings-start-kontakten og derefter trække den helt ud.

INFORMATION OM DEN ELEKTRONISKE RATLÅS

Når ID-giveren trækkes ud af tændingslåsen, går den elektroniske ratlås i indgreb. Da tændings-start-kontakten kan blive siddende i tændingslåsen, går den elektroniske ratlås først i indgreb, når der ikke længere befinder sig en autoriseret ID-giver i kabinen.

Låsning af bilen

Bilen kan låses både aktivt med fjernbetjeningen og passivt ved at berøre låsesensoren i dørhåndtaget, svarende til oplåsning. Det kan kun ske, hvis der befinder sig en autoriseret ID-giver i nærheden af bilen, men uden for bilen. Når låsesensoren berøres én gang, låses bilen, og „safefunktionen“ aktiveres. Når låsesensoren berøres to gange, låses bilen, men „safefunktionen“ aktiveres ikke. „Komfortlåsning“ kan også ske ved passiv låsning. Det gøres ved at berøre låsesensoren længere end to sekunder. Systemet har også en sikkerhedslåsefunktion. Den indebærer, at når bilen er låst op, men en dør eller bagklappen ikke åbnes inden 30 sekunder, låses bilen igen automatisk.

Oplåsning og låsning af bagagerummet

Oplåsning og låsning af bagagerummet kan ske, uden at hele bilen låses op. Hvis der befinder sig en autoriseret ID-giver inden for den bagendeantennens funktionsområde, kan bagklappen åbnes ved at trykke på bagklappens udløser (på VW-emblemet). Når bagklappen lukkes igen, og den autoriserede ID-giver befinder sig i modtageområdet uden for bilen, låses bagagerummet automatisk igen.

SIKKERHEDSFUNKTIONER I DET PASSIVE ENTRY GO-SYSTEM: VÆRD AT VIDE

ID-giver i kabinen

Hvis ID-giveren befinder sig i kabinen, kan bilen ikke samtidig låses udefra. Dermed forhindres det, at ID-giveren kan blive låst inde i kabinen.

ID-giver i bagagerummet

Hvis man utilsigtet forsøger at låse en autoriseret ID-giver inde i bagagerummet, mens dørene er låst, vil det ikke være muligt. Hvis der i et sådant tilfælde registreres en ID-giver i bagagerummet, låses bagagerummet straks op igen automatisk.

Frakobling af afstandssensorerne i dørhåndtagene

Hvis bilen parkeres f.eks. meget tæt på en hæk og låses, kan det ske, at blade/kviste el.lign. aktiverer afstandssensoren i dørhåndtaget flere gange. Sensoren vil så søge efter en autoriseret ID-giver. For at skåne batteriet vil afstandssensoren ved denne unormalt hyppige aktivering blive slået fra i 30 minutter. Hvis problemet forekommer ved førerdøren, er det kun sensoren i førerdøren, der slås fra. Hvis det sker ved bagdørene eller højre fordør, slås de fra samlet. Sensorerne aktiveres igen, når bilen eller bagagerummet låses op via en fortsat aktiv sensor, eller når knappen på fjernbetjeningen aktiveres.

KEYLESS GO - FEJL OG DIAGNOSE: FEJLFINDING

Fejlfinding i de komplicerede systemer i dagens biler kan være meget vanskelig. Det gælder både elektronikken og mekanikken. Men også brugerfejl ved betjeningen af passive Entry / Go-systemer kan give det indtryk, at systemerne ikke fungerer korrekt. Derfor er det vigtigt, at betjeningsvejledning og fabrikantens anvisninger følges omhyggeligt.

 

Som følge af opbygningen af systemerne og netværksforbindelserne mellem styreenhederne via CAN-bus er fejlfinding ofte ikke mulig uden et passende diagnoseapparat og modelspecifikke dokumenter som reparationshåndbøger, diagrammer og funktionsbeskrivelser. I bilen i vores eksempel, en Passat B6, kræver oplåsning af den elektroniske ratlås således godkendelse fra tre uafhængige styreenheder og tændingslåsen.

 

Denne redundante udformning opfylder de høje krav til sikkerheden. Også udskiftning af defekte styreenheder er mere og mere krævende. I tilfældet Passat kan komfortstyreenheder (f.eks. komfortstyreenhed, motorstyreenhed), der indgår i startspærren, kun indlæres online. Det kræver kontakt med et autoriseret værksted, også selv om fejlen allerede er fundet.