TOMGANGSREGULATOR

Her får du nyttig basisviden og vigtige tips om tomgangsregulatorer i biler.

Tomgangsregulatoren sikrer, at motorens omdrejningstal i tomgang er konstant i alle belastningstilstande. På denne side kan du læse, hvordan tomgangsregulatoren regulerer den indsugede luftmængde til motoren, og hvordan en defekt i denne aktuator påvirker motorgangen. Praktiske tips til fejlfinding og monteringsvejledninger bidrager til hurtigt at afhjælpe fejl ved tomgangsregulatoren.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

TOMGANGSREGULATOR, FUNKTION: FUNKTIONSPRINCIP

Tomgangsregulatoren er en bypass-luftventil. Den viste tomgangsregulator som eksempel består af et lukket hus med påmonteret magnetventil-servoenhed. Herpå er der monteret en dyseenhed, som ved bevægelse af servoenheden varierer gennemstrømningsarealet for luften og dermed styrer luftmassestrømmen, når gasspjældet er lukket.

 

Tomgangsregulatoren regulerer motorens omdrejningstal som et led i motorstyringens samlede tomgangsregulering. Hvis der forekommer en pludselig ændring af motorbelastningen i tomgang (f.eks. indkobling af klimaanlæg, krybehastighed i 1. gear eller indkobling af yderligere elektriske forbrugere), kræves der mere luft og brændstof for at forhindre, at motoren går i stå. Hvis motorens omdrejningstal falder under en sådan kritisk værdi, der er lagret som en konstant i styreenhedens hukommelse, aktiveres magnetventilen, som åbner for ekstra luftgennemstrømning. Samtidig forlænges indsprøjtningsdysernes åbningstid, så den passer til motorens behov.

TOMGANGSREGULATOR DEFEKT, SYMPTOMER: SYMPTOMER

En defekt tomgangsregulator kan give sig til kende på følgende måde:

 • ujævn tomgang
 • motoren går i stå i tomgang
 • motoren går i stå i tomgang, når der indkobles ekstra forbrugere
 • motorkontrollampen lyser

ÅRSAGER TIL DEFEKTE TOMGANGSREGULATORER: FEJLÅRSAG

Årsager til defekter i tomgangsregulatoren kan være:

 • Tilsmudsning / tilstopning
 • Kortslutninger i spolen
 • Det elektriske magnetdrev sidder fast
 • Ingen spændingsforsyning fra motorstyreenheden

TOMGANGSREGULATOR, KONTROL: FEJLFINDING

Under fejlfindingen skal følgende trin gennemføres:

Kontrol af spændingstilførslen

Kontrollér spændingsforsyningen med tændingen slået til.

 • Måleværdi: 11 – 14 V.

 

Bemærk:
En modstandsmåling skal altid foretages i spændingsløs tilstand (stikforbindelse adskilt).

Måling af spolens modstand

Mål modstanden i spolen med multimetret mellem tomgangsregulatorens to stikben.

 • Nominel værdi = ca. 10 Ohm (følg producentens angivelser).

Kontrol af kortslutning i spolens viklinger

Kontroller spolen for kortslutning i viklingerne mellem de to stikben.

 • Måleværdi ved kortslutning = 0 Ohm.

Kontrol af brud på spolens viklinger

Kontroller spolen for brud i viklingerne mellem de to stikben.

 • Måleværdi ved brud = >30 MOhm.

Kontrol af spolen for kortslutning til stel

Kontroller spolen for kortslutning til stel – mellem ben 1 og komponenthuset samt ben 2 og komponenthuset.

 • Måleværdi for intakt spole = >30 MOhm.

Mekanisk kontrol

Skru servoenheden af huset. Kontroller visuelt, om bypass-åbningen åbnes og lukkes, når ventilstangen bevæges.

Udlæsning af fejlkode

Udlæs fejlkode.

MONTERINGSANVISNINGER

Inden tomgangsregulatoren monteres, skal anlægsfladen renses, og om nødvendigt skal flangepakningen udskiftes.

 

Brug det korrekte tilspændingsmoment!

 • Monteringsskruer 12 – 15 Nm

 

Følg altid bilfabrikanternes angivelser ved dette arbejde.