Gasspjældskontakt

Her får du nyttig basisviden og vigtige tips om gasspjældskontakter i biler.

Gasspjældskontakten informerer motorstyreenheden om gasspjældets stilling, således at blandingsforholdet og tændingstidspunktet kan tilpasses til de aktuelle belastningsforhold. På denne side kan du får mere at vide om gasspjældskontaktens funktion og virkningerne af en defekt på motorgangen. Desuden kan du få praktiske tips om kontrol af gasspjældskontakten.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

GASSPJÆLDSKONTAKT, FUNKTION: FUNKTIONSPRINCIP

Gasspjældskontakter tjener til at registrere gasspjældets stilling. De monteres direkte på gasspjældsakslen. Kontaktens aktuelle stilling sendes til motorstyreenheden og indgår i beregningerne af den nødvendige brændstofmængde.

 

Gasspjældskontakten indeholder to kontakter, der aktiveres via en kontaktmekanisme. De to kontakter sender informationer til motorstyreenheden om motorens to funktionstilstande tomgang og fuld last for at sikre en nøjagtig beregning af den nødvendige brændstofmængde.

GASSPJÆLDSKONTAKT, DEFEKT: SYMPTOMER

En defekt gasspjældskontakt kan have følgende virkninger:

  • Motoren går i stå i tomgang
  • Motoren sætter ud ved fuld last

ÅRSAGER TIL FEJL I GASSPJÆLDSKONTAKTER: FEJLÅRSAG

Årsager til en fejl i gasspjældskontakten kan være:

  • Mekaniske beskadigelser (f.eks. pga. vibrationer)
  • Dårlig kontakt i de elektriske forbindelser (korrosion, fugtighed)
  • Dårlig kontakt i de indre kontaktpunkter (fugtighed, tilsmudsning)

GASSPJÆLDSKONTAKT, KONTROL: FEJLFINDING

Under fejlfindingen skal følgende trin gennemføres:

Gasspjældskontakt, kontrol

Kontrol af korrekt montering af gasspjældskontakt

Kontrol af kontaktmekanisme

Kontroller, om kontaktmekanismen aktiveres af gasspjældsakslen (drej gasspjældsakslen med holdende motor fra tomgangsanslaget til fuldgasanslaget og lyt, om kontakterne aktiveres)

Kontrol af stikforbindelserne

Kontroller, om stikforbindelserne sidder korrekt og for evt. tilsmudsning.

Kontroller kontaktfunktionerne med et multimeter

  • Tomgangskontakt sluttet: Måling mellem ben 1 og 3. Måleværdi = >30 MOhm.
  • Tomgangskontakt åben: Måling mellem ben 1 og 3 (bemærk: åbn gasspjældet langsomt ved målingen, indtil tomgangskontakten åbner). Måleværdi = 0 Ohm.
  • Fuldgaskontakt åben: Måling mellem ben 1 og 2. Måleværdi = >30 MOhm.
  • Fuldgaskontakt lukket: Måling mellem ben 1 og 2. Måleværdi = >0 Ohm.