Udstødningssystem: Opbygning og komponenter

Her får du værdifulde og nyttige værkstedstips om opbygning og funktion af et udstødningssystem.

Udstødningssystemet, også kendt som udstødningen, har oprindeligt til opgave at lede motorens forbrændingsgasser forbi førerhuset ud i den fri luft. Støj fra forbrændingen reduceres til den tilladte lydstyrke ved hjælp af integrerede lyddæmpere. Til rensning af udstødningsgasserne monteres der desuden katalysatorer eller partikelfiltre i moderne motorkøretøjer med forbrændingsmotorer.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe bilværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

 

Opbygning af et udstødningssystem: Grundprincipper

Et udstødningssystem består i det væsentlige af komponenterne udstødningsmanifold, Y-rør, katalysator, partikelfilter, forlydæmper, mellemlydæmper og baglydæmper samt de tilhørende forbindelsesrør. Afhængigt af køretøjstype og motorkoncept kan de enkelte komponenter kombineres på forskellige måder. Udstødningssystemets udformning, komponenternes placering og dimensionering tilpasses til det pågældende køretøj af køretøjsfabrikanten. Derved tilpasses strømningsmodstanden og støjniveauet optimalt til køretøjet. På grund af partikelfiltrets lydabsorberende egenskaber kan man i dieselmotorer undertiden undlade den forreste lyddæmper.

Bemærk!

Alle komponenter i et motorkøretøjs udstødningssystem er afstemt til hinanden. Ændring eller montering af uautoriserede reservedele medfører, at køretøjets typegodkendelse bortfalder.

Udstødningssystemets opgave og funktion: Funktionsmåde

Lyddæmpning

Den egentlige udstødningsstøj frembringes af den pulserende udstødningsgasstrøm fra de enkelte cylindre. Refleksion og absorption kan bruges til at dæmpe lydenergien i udstødningssystemet. Lyddæmperne varetager denne opgave og reducerer støjen fra forbrændingsmotoren, samtidig med at de regulerer udstødningsgassens modtryk for at optimere motorens ydeevne.

Refleksion

I lyddæmperen er der med vilje placeret forhindringer i vejen for udstødningsgasstrømmen for at reflektere lydbølgerne og forhindre yderligere udbredelse. De kan være foretaget ved hjælp af ændringer i tværsnit, rørbøjninger eller kamre. Resultatet er, at lydbølgerne afbøjes og delvist ophæves ved overlejring.

Absorbering

Ved absorbering ledes udstødningsgasstrømmen uhindret gennem et eller flere kamre i lyddæmperen. Kamrene indeholder et perforeret rør og et porøst materiale som f.eks. stenuld eller glasfiber. Lydbølgerne passerer gennem hullerne ind i fyldmaterialet, som absorberer de højere frekvenser.

 

Da begge typer lyddæmpning er velegnede til forskellige frekvenser, kan de også kombineres i én lyddæmper.

 

Ud over forbrændingsstøj genererer udstødningssystemet også støj på grund af vibrationer og naturlige frekvenser, som overføres til karrosseriet via ophængene. De kan reduceres målrettet ved placering og udformning af komponenterne eller ved hjælp af elastiske ophæng eller ekstra vibrationsdæmpere.

Støjniveau

I henhold til EU-forordningen er den nuværende grænseværdi for støjniveauet for nye køretøjstyper fra den 01.07.2016 fastsat til 72-75 dB(A) afhængigt af køretøjsklasse.

 

Fra den 01.07.2024 vil denne værdi for motorkøretøjer blive reduceret til 68-72 dB(A).