Bankesensor

Her får du nyttig basisviden og vigtige tips om bankesensorer i biler.

Bankesensoren overvåger forbrændingsprocessen i motoren. Signalet fra den hjælper motorstyringen til at forhindre bankning ved forbrændingen og dermed at skåne motorens mekaniske dele. På denne side fortæller vi bl.a., hvilke symptomer der indikerer en defekt bankesensor, hvilke fejlårsager der kan være tale om, og hvordan den kan kontrolleres på værkstedet.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

BANKESENSOR, FUNKTION: FUNKTIONSPRINCIP

Bankesensoren er monteret uden på motorblokken. Den skal registrere bankelyde under alle motorens driftsforhold for at forhindre skader på motoren.

 

Bankesensoren kan „høre“ svingningerne i motorblokkens metal og omdanner dem til elektriske spændingssignaler. De filtreres og bearbejdes i styreenheden. Bankesignalet kan tilordnes de enkelte cylindre. Når der forekommer bankning, reguleres tændingstidspunktet på den pågældende cylinder så meget mod senere tænding, at der ikke længere forekommer bankende forbrænding.

BANKESENSOR DEFEKT: SYMPTOMER

En defekt sensor kan bevirke, at styreenheden registrerer en fejl, så styreenheden skifter til nødfunktion.

 

Hyppige fejlsymptomer er:

 • Motorkontrollampen lyser
 • Der lagres en fejlkode
 • Lavere motoreffekt
 • Øget brændstofforbrug

ÅRSAGER TIL DEFEKTE BANKESENSORER: FEJLÅRSAG

Fejl kan opstå af forskellige grunde:

 • Interne kortslutninger
 • Brud på ledninger
 • Kortslutning mellem ledninger
 • Mekaniske beskadigelser
 • Forkert montering
 • Korrosion

BANKESENSOR, KONTROL: FEJLFINDING

FEJLFINDING:

 • Udlæs fejlhukommelsen ✓
 • Kontroller sensoren for korrekt placering og tilspændingsmoment ✓
 • Kontroller de elektriske tilslutninger for sensorledningerne, stikket og sensoren for korrekt forbindelse, brud og korrosion ✓
 • Kontroller tændingstidspunktet (ældre biler) ✓

Kontrol med multimeter

Kontroller ledningerne til styreenheden; kontroller hver enkelt ledning til stikket på styreenheden for gennemgang og kortslutning til stel.

Tilslut ohmmetret

Tilslut et ohmmeter mellem stikbenene i stikket til bankesensoren og stikbenene i stikket til styreenheden, når det er afmonteret. Nominel værdi: < 1 Ohm (diagram kræves for at se stikbenenes forbindelser til styreenheden).

Kontroller stikbenenes modstand mod stel med ohmmetret

Kontroller de enkelte stikben i stikket på ledningsnettet for kortslutning til stel med ohmmetret, mens stikket er taget af. Nominel værdi: mindst 30 MOhm.

 

Pas på:
Et af stikbenene kan tjene som skærm og dermed have forbindelse til stel.

Kontrol med oscilloskop med varm motor

Tilslut oscilloskopets prøvesonder

Tilslut oscilloskopets prøvesonder mellem styreenhedens stikben til bankesensoren og stel.

Åbn gasspjældet, kortvarigt

Oscilloskopbilledet skal vise et signal med en betydelig stigning i amplituden.

Signal ikke entydigt

Hvis signalet ikke er entydigt, slår man let på motorblokken i nærheden af sensoren.

Slaget registreres ikke

Hvis slaget ikke registreres, tyder det på en defekt sensor eller fejl i ledningsnettet.

MONTERINGSANVISNINGER

Overhold tilspændingsmomentet ved monteringen. Der må ikke bruges fjederskiver eller underlagsskiver.