Værdier for udstødningsemissioner for personbiler: Tabel med grænseværdier for benzin og diesel

Her får du værdifulde og nyttige værkstedstips om emissionsværdier for personbiler: Tabel med grænseværdier for benzin og diesel

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe bilværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

 

Grænseværdier for personbilers emissioner af forurenende stoffer: Tabel

For at reducere forureningen fra udstødningsgasser er grænseværdierne for emissioner fra personbiler fastsat af EU, og de reguleres af ensartede direktiver og forordninger i hele Europa.

 

De følgende tabeller viser uddrag af udviklingen af standarderne for benzin- og dieselkøretøjer.

Udstødnings-emissionsværdier for benzinmotorer
STANDARD DATO CO HC HC + NOx NOx PM PN
EURO 1 07/1992 2,72 (3,16) - 0,97 (1,13) - - -
EURO 2 01/1996 2,2 -

0,5

- - -
EURO 3 01/2000 2,3 0,2 - 0,15 - -
EURO 4 01/2006 1,0 0,1 - 0,08 - -
EURO 5 a 09/2009 1,0 0,1 - 0,06 0,005 -
EURO 5 b 09/2011 1,0 0,1 - 0,06 0,0045 6,0 x 1011
EURO 6 b 09/2014 1,0 0,1 - 0,06 0,0045 6,0 x 1011
EURO 6 c 09/2017 1,0 0,1 - 0,06 0,0045 6,0 x 1011
EURO 6 d 01/2020 1,0 0,1 - 0,06 0,0045 6,0 x 1011
Udstødningsemissionsværdier for dieselpersonbiler
STANDARD DATO CO HC HC + NOx NOx PM PN
EURO 1 07/1992 2,72 (3,16) - 0,97 (1,13) - 0,14 (0,18) -
EURO 2 01/1996 1,0 -

0,7

- 0,08 -
EURO 3 01/2000 0,66 - 0,56 0,5 0,05 -
EURO 4 01/2006 0,5 - 0,3 0,25 0,025 -
EURO 5 a 09/2009 0,5 - 0,23

0,18

0,005 -
EURO 5 b 09/2011 0,5 - 0,23 0,18 0,0045 6,0 x 1011
EURO 6 b 09/2014 0,5 - 0,17 0,18 0,0045 6,0 x 1011
EURO 6 c 09/2017 0,5 - 0,17 0,18 0,0045 6,0 x 1011
EURO 6 d 01/2020

0,5

- 0,17 0,18 0,0045 6,0 x 1011

 

Forurenende stoffer i g/km (undtagen PN/km)

HC = kulbrinter
NOx = nitrogenoxider
CO = kulmonoxid
PM = partikelmasse
PN = partikelantal