Kontrol af udstødningstemperatursensor

Nyttig viden og værdifulde tips om kontrol af udstødningstemperatursensoren vises med en VW Passat 2,0 16 V TDI årgang 2015 som eksempel.

I moderne biler er der monteret udstødningstemperatursensorer flere steder i udstødningssystemet, både i dieselbiler og benzinbiler. Udstødningstemperatursensoren registrerer temperaturen, f.eks. før katalysator eller dieselpartikelfilter, og sender den til motorstyreenheden i form af et spændingssignal. Motorstyreenheden har brug for denne information for at styre blandingsforholdet eller regenerering af partikelfiltret og dermed reducere emissionerne effektivt. Desuden beskytter højtemperatursensorer en række komponenter i det varme udstødningssystem mod kritisk overophedning.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

I udstødningstemperatursensorens målespids er der monteret en elektrisk modstand, hvis værdi ændres med varierende temperatur. Sådanne modstande kaldes termistorer, og de kan inddeles i to grupper. Alt efter temperaturegenskaberne skelnes der mellem ledere med negativ temperaturkoefficient (NTC) og positiv temperaturkoefficient (PTC) (Fig. 1).

 

NTC - modstand med negativ temperaturkoefficient (modstanden falder med stigende temperatur)

 

PTC – modstand med positiv temperaturkoefficient (modstanden stiger med stigende temperatur)

 

Udstødningstemperatursensoren (EGTS) er i de fleste tilfælde forbundet direkte med motorstyreenheden (ECU). Sensoren er forbundet med en anden modstand (RUP) i styreenheden, hvorved der opdeles en elektrisk spænding. Signalet måles ved spændingsdeleren og omsættes til en temperaturinformation med en algoritme (Fig. 2).

Udstødningstemperatursensor, symptomer: Konsekvenser

Der kan forekomme følgende konsekvenser ved svigt af en udstødningstemperatursensor:

 

 • Advarselslampen for forglødning blinker
 • Advarselslampen for partikelfiltret lyser
 • Motorkontrollampen lyser
 • Forøgede udstødningsemissioner (CO, NOx og HC)
 • Dårlig motorgang som følge af kortere intervaller mellem regenerering af partikelfiltret
 • Forøget brændstofforbrug på grund af langvarige regenereringer af partikelfiltret
 • Nedsat motoreffekt som følge af ukorrekt registrering af tilstopningsgraden af partikelfiltret

Udstødningstemperatursensorer defekte: Årsager til svigt

Der kan være følgende årsager til svigt af udstødningstemperatursensoren:

 

 • Fejl i spændingsforsyningen
 • Ydre skader
 • Indre skader i de elektriske forbindelser som følge af kraftige vibrationer i udstødningssystemet
 • For høj temperatur på udstødningsgassen som følge af fejl i indsprøjtningssystemet hhv. i blandingsforholdet

Kontrol af udstødningstemperatursensor: Fejlfinding

Systemoversigt

Informationerne i det følgende vises med en VW Passat 2,0 16 V TDI årgang 2015 som eksempel. Alt efter bilens udstyr kan der være monteret op til fire udstødningstemperatursensorer. Motorstyringen overvåger temperaturen før katalysatoren, turboladeren samt før og efter dieselpartikelfiltret.

 

I biler uden SCR-katalysator (selektiv katalytisk reduktion) er der ikke nogen udstødningstemperatursensor efter dieselpartikelfiltret. Hvis udstødningstemperatursensoren er defekt, eller udgangsværdierne ikke er plausible, skifter system til nødfunktion hhv. benytter en erstatningsværdi for at beskytte de relevante komponenter mod overhedning. Derefter lagres der en fejl i motorstyreenheden, og advarselslampen på instrumentpanelet tændes.

Kontrol med diagnoseapparat

Udstødningstemperatursensorens funktion overvåges af den tilhørende, overordnede systemstyreenhed. Hvis der opstår fejl, lagres de i styreenhedens fejlhukommelse, hvor de kan udlæses med et passende diagnoseapparat. Desuden kan der alt efter system vises en række parametre, som kan benyttes ved fejlfinding.

Fejlkode

I denne funktion kan fejlkoderne i fejlhukommelsen udlæses og slettes. Desuden kan informationer om fejlkoden udlæses.

 • I vores eksempel vises fejlkoderne 15709 og 5257, der henviser til en fejl i udstødningstemperatursensor 3.

Parametre

I denne funktion kan de aktuelle måleværdier fra sensoren vises i styreenheden og vurderes.

 

 • Illustrationen viser en bil med tre udstødningstemperatursensorer
 • Sensor 3 angiver en værdi på minus 40 grader, hvilket kan skyldes et brud på de elektriske ledninger eller en defekt i sensoren.

Ledningsdiagrammer

Systemspecifikke diagrammer fra køretøjsinformationerne kan benyttes ved fejlfinding. Her kan forbindelserne i stikket på udstødningstemperatursensoren eller ledningsfarverne kan ses i ledningsdiagrammet og benyttes ved yderligere kontroller. 

Service- og reparationsanvisninger!
 • Ved fejlfinding skal der efter diagnose af styreenheden først foretages en visuel kontrol af komponenterne og omgivelserne i motorrummet.
 • Sensoren skal udskiftes, hvis der er skader på ledningerne eller sensorens hus.
 • Hvis gevindet på udstødningstemperatursensorerne har en belægning, må der ikke også påføres varmebestandig gevindpasta.
 • Udstødningstemperatursensorer skal spændes med det foreskrevne tilspændingsmoment! Til HELLA-udstødningstemperatursensorer anbefaler vi et tilspændingsmoment på 40 - 45 Nm.

 

Følg også altid bilfabrikkens service- og reparationsanvisninger!

Bemærk!

De forskellige diagnosemuligheder er vist med diagnoseapparatet mega macs 77 som eksempel. De aktuelle testmuligheder og funktionsantal kan være forskellige for forskellige bilmærker, og de afhænger af den aktuelle systemkonfiguration af styreenheden.

 

Skematiske fremstillinger, billeder og beskrivelser bruges kun til forklaring og illustration af teksten og kan ikke anvendes som grundlag for reparation af en given bil.