Forlygter indstilling

Her får du nyttig basisviden og vigtige tips om indstilling af billygter.

Korrekt indstilling af forlygterne er en meget vigtig og ofte undervurderet sikkerhedsfaktor. Hvis forlygterne er indstillet for lavt, er synsfeltet i mørke for lille. Hvis der er indstillet for højt, blænder de, så de ødelægger udsynet for andre trafikanter. På denne side får du at vide, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt for korrekt indstilling af forlygterne, og hvordan både klassiske og moderne lygtesystemer kontrolleres.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

INDSTILLING AF FORLYGTESYSTEMER: VÆRD AT VIDE

De sørger for synlighed og sikkerhed: Korrekt indstillede forlygter er meget vigtige i trafikken. De skal derfor udmåles jævnligt og evt. genindstilles på et værksted. Indtil for nylig blev dette udført på en såkaldt "10-meter væg". Køretøjet placeres her 10 meter foran en lys væg, som har særlige markeringer. Ved hjælp af disse markeringer bliver forlygterne efterfølgende kontrolleret og indstillet.

 

Denne metode er stadig en lovmæssigt foreskrevet metode (i Tyskland). Den bruges dog som regel kun til en lygtekontrol af landbrugs- og specialkøretøjer, hvor forlygterne er monteret højt. Ulemperne ved en "10-meter væg" er tydelige: Der skal bruges en ret stor, lys og fri væg og megen plads. Det har små værksteder som regel ikke. Desuden stiller de moderne lygtesystemer meget højere krav til måleforløbet.

 

Forlygtekontrollen og -indstillingen udføres derfor i dag næsten udelukkende med moderne lygteindstillingsapparater (også betegnet SEG). Disse apparater gør det muligt at kontrollere lysfordelingen hurtigere og mere fleksibelt.

LYGTEINDSTILLINGSAPPARAT, OPTIMAL INDSTILLING: VEJLEDNING

Målemetode

Lygteindstillingsapparaterne simulerer i princippet den ovennævnte 10-m væg. Linsen i optikkassen forkorter her den foreskrevne 10-m målestrækning til blot 50 cm.

 

Dermed bortfalder ulemperne som f.eks. det store pladsbehov og en egnet væg. Lygteindstillingsapparaterne kan også anvendes fleksibelt flere steder, hvis værkstedsgulvet overholder de nødvendige tolerancer.

Forlygteindstillingsplads

Gulvets beskaffenhed og tilstand er en væsentlig faktor for en nøjagtig indstilling af forlygterne. Derfor findes der også en særlig standard (DIN ISO 10604), hvor "kontrolfladen" er specificeret nøjagtigt, og de tilladte tolerancer er angivet.

 

Hvis disse tolerancer ikke overholdes, vil selv små afvigelser påvirke lysfordelingen stærkt.

 

Et beregningseksempel viser dette klart og tydeligt:

 • Som allerede nævnt har lygteindstillingsapparatet en indbygget linse, som forkorter den foreskrevne 10-m målestrækning til væggen til 50 cm.
 • En forkert måling på kun 5 mm på lygteapparatets måleskærm svarer altså til 10 cm forskel over 10 m (forholdet 10 m til 50 cm svarer til en faktor 20).
 • For et køretøj, hvis lygter er monteret i en højde på 60 cm, har nærlyset en rækkevidde på 60 m (ved 1 % hældning = 10 cm hældning over 10 m rækkevidde).
 • Det betyder, at forlygtens lys vil afvige med 60 cm ved denne fejlindstilling.

 

Det viser, hvilken afgørende betydning en nøjagtig måleflade har på lysfordelingen, for det er kun millimeter, der afgør, om man blænder de modkørende eller kører i halvmørke!

KRAV TIL EN STANDARDISERET FORLYGTEINDSTILLINGSPLADS

Med den stigende udbredelse og videreudvikling af nye forlygteteknologier og lysassistentsystemer stiger også kravene til forlygternes kontrol og indstilling. Det vedrører selvfølgelig på den ene side lygteindstillingsapparaterne - og på den anden side også måleomgivelserne. For at opnå en højere nøjagtighed under udmåling og indstilling af forlygterne indførte Tyskland et direktiv med virkning fra starten af 2018. Dette direktiv indeholder præcise forskrifter for korrekt indretning af en standardiseret forlygteindstillingsplads. På denne side får du et overblik over, hvad værksteder skal tage højde for i den forbindelse.

 

Kravene er:

 • Kontrolplads og lygteindstillingsapparat skal være et samlet system og udgøre en målteknisk enhed.
 • Opstillingsflader til køretøj og lygteindstillingsapparat skal være markeret entydigt, f.eks. med markeringer i gulvet. Der skal tegnes mindst to linjer, som markerer starten og yderkanterne på opstillingsfladen. Det anbefales at foretage yderligere markeringer af opstillingsfladen.
 • Opstillingsfladen til køretøjet må til lygtekontrollerne maksimalt have en hældning på 1,5 % og skal være i en og samme retning.
 • Kontrolpladsens længde til personbiler skal mindst være 4 m - for lastbiler er den minimale længde 8,5 m.
 • Forlygteindstillingspladsen må maksimal have en ujævnhed på +/- 1 mm pr. 1 m.
 • Forlygteindstillingspladsen skal godkendes af en sagkyndig hvert andet år.

 

De anførte krav vedrører forskrifterne for kontroller, gældende i Tyskland fra 01/2018. I andre lande skal de nationale bestemmelser altid overholdes.

INFORMATION

Kravene til forlygteindstillingspladsens jævnhed og hældning iht. direktivet kan ofte opnås uden ombygning med et nivelleringspladesystem for eksempel fra Hella Gutmann Solutions. Der kan foretages en individuel højdeudligning for hvert kørespor via de variable indstillingselementer.

Forberedelse af køretøjet, der skal kontrolleres

Det er dog ikke kun gulvets beskaffenhed, der er vigtig ved forlygteindstilling. Køretøjet skal også forberedes til kontrollen.

 

Følgende punkter skal overholdes:

 • Kontroller forlygternes funktion.
 • Kontroller lygteglassene for stenslag, ridser og uklarhed.
 • Dækkene skal have det foreskrevne lufttryk.
 • En personbil skal belastes med en person eller 75 kg på førersædet og i øvrigt være ubelastet. Følg producentens forskrifter.
 • Lastbiler og andre køretøjer med to spor skal ikke belastes.
 • Enkeltsporede køretøjer samt træk- eller arbejdsmaskiner (med førersæde eller anhænger) skal belastes med en person eller 75 kg på førersædet.
 • For køretøjer med hydraulik- og luftaffjedring skal producentens anvisninger overholdes.
 • Hvis der findes en automatisk forlygteindstilling eller en trinløs eller flertrins indstillingsanordning, skal producentens anvisninger overholdes. Her skal der alt efter producentens anvisninger udføres forskellige funktionskontroller.
 • Til nogle biler med automatisk lyslængderegulering skal der bruges et diagnoseapparat til indstillingen, da styreenheden skal sættes i "grundmodus" under indstillingen. Når lys-mørke-grænsen er indstillet korrekt, gemmes denne værdi som ny standardposition.

Opstilling af lygteindstillingsapparatet

Hvis gulvets beskaffenhed er i orden, og køretøjet er blevet tilpasset, skal lygteapparatet også rettes ind i forhold til bilen for at opnå en nøjagtig indstilling:

 

 • Placer lygteindstillingsapparatet foran den forlygte, som skal kontrolleres.
 • Ret optikhuset ind vha. et bredbånds-, laser eller spejlvisir, så visirlinjen rammer to punkter, der har samme højde og er symmetriske i forhold til køretøjets længdeakse, se illustrationen.
 • Indstil optikhuset til midten af forlygten hhv. lyskilden, brug evt. en laserpointer. Tilladte afvigelser i højden og siden er maks. 3 cm. Afstanden mellem optikhuset og forlygten varierer alt efter fabrikat.

Indstilling af hældningen for lys-mørke-grænsen

"Hældningen" er det sidste punkt, som indstilles på apparatet. Den svarer til hældningsvinklen for lys-mørke-grænsen for forlygten. Hældningen angives i % og kan som regel findes på forlygten, se fig. 6.

 

F.eks. betyder 1 %, at nærlyset har en hældning på 10 cm over 10 m rækkevidde. Kontrolskærmen indstilles på det korrekte procenttal vha. af skalahjulet, se fig. 7.

Indstillingstabel

Her oplistes to indstillingstabeller med hovedindstillingsmål for de forskellige køretøjstyper.

Køretøjstype:
Motorkøretøjer, flersporede, undtagen land- og skovbrugskøretøjer
Træk- og arbejdsmaskiner eller lignende motorkøretøjer
Indstillingsmål
Forlygter til nærlys Tågelygter
1.1 EØF (EF) / ECE som kontrolgrundlag Angivet indstillingsmål på køretøj 2,0 %
1.1.1 Motorkøretøj med belysning iht. 76 / 756 / EØF eller med godkendelse iht. ECE-R 48
1.2 Den tyske færdselslov som kontrolgrundlag
1.2.1 Køretøj med første indregistrering efter 01.01.1990. Forlygter ikke højere end 1.200 mm over kørebanen1)
1.2.2 Motorkøretøj med første indregistrering indtil 31.12.1989. Forlygter ikke højere end 1.400 mm over kørebanen1), samt motorkøretøj med første indregistrering efter 01.01.1990. Forlygter højere end 1.200 mm men ikke højere end 1.400 mm over kørebanen1) 1,2 % 2,0 %
a) Personbil (også stationcar) 1,2 % 2,0 %
b) Motorkøretøj med niveauregulerende affjedring eller automatisk hældningsudligning for lyskeglen2) 1,0 % 2,0 %
c) Lastbil med læsseflade foran
d) Lastbil med læsseflade bagved, undtagen motorkøretøjer iht. 1.2.2. b) 3,0 % 4,0 %
e) Sættevognstrækker undtagen motorkøretøj iht. 1.2.2 b)
f) Busser, undtagen motorkøretøjer iht. 1.2.2 b)
1.2.3 Motorkøretøj med forlygter H  ≤ 1.400 mm1) H/3 (H/3 + 7)
2. Motorcykler og lignende motorkøretøjer    
2.1 93 / 92 / EØF som kontrolgrundlag    
a) 2-hjulede scootere/knallerter Ingen krav
b) 3-hjulede scootere/knallerter og 4-hjulede lette motorkøretøjer
c) Motorcykler uden / med sidevogn 0,5 til 2,5 % 2,0 %
d) 3-hjulede scootere/knallerter
2.2 ECE-R 53 som kontrolgrundlag Angivet indstillingsmål på køretøj 2,0 %
2.3 Den tyske færdselslov som kontrolgrundlag 1,0 % 2,0 %
3 Land- eller skovbrugs- og arbejdsmaskiner eller lignende motorkøretøjer    
3.1 EØF (EF) / ECE som kontrolgrundlag    
a) Forlygtehøjde: 500 mm < h ≤ 1.200 mm 0,5 til 4,0 % 2,0 %
b) Forlygtehøjde: 1.200 mm < h ≤ 1.500 mm 0,5 til 6,0 % 2,0 %
c) Ekstra forlygter (på trækkøretøjer, der udstyret til frontopbygning) H ≤ 2.800 mm H/3  
3.2 Den tyske færdselslov som kontrolgrundlag    
a) Enakslede træk- eller arbejdsmaskiner med konstant nedblændede forlygter, på hvilke den krævede hældning for lyskeglens midte er angivet 2 x N 2,0 %
b) Flerakslede træk- eller arbejdsmaskiner 1,0 % 2,0 %

1) Indtil det højeste punkt på den lysende flade.

2) Særlige forhold for disse anordninger skal overholdes iht. producentens angivelser.

FORLYGTEINDSTILLING, KONTROL - INDSTILLING AF LYSFORDELING: VEJLEDNING

Nu er apparatet indstillet optimalt, og de forskellige lysfordelinger kan kontrolleres og evt. korrigeres.

FORLYGTE MED SYMMETRISK NÆRLYS

Ret lygteindstillingsapparatet ind iht. punkt 4.0. Indstil skalahjulet iht. indstillingstabellen.

 

Tænd nærlyset:
Lys-mørke-grænsen skal løbe så vandret som muligt langs med skillestregen over hele skærmbredden. Korriger om nødvendigt forlygteindstillingen med indstillingsskruerne.

 

Tænd fjernlyset:
Fjernlysets lyskegle skal befinde sig på det centrale mærke, korriger evt. med indstillingsskruerne.

 

Hvis både fjern- og nærlys indstilles samtidigt, skal nærlyset kontrolleres igen efterfølgende.

FORLYGTER MED ASYMMETRISK NÆRLYS

Ret lygteindstillingsapparatet ind iht. punkt 4.0. Indstil skalahjulet iht. indstillingstabellen.

 

Tænd nærlyset:
Ved forlygter med asymmetrisk nærlys skal lys-mørke-grænsen ramme skillestregen på kontrolfladen. Knækpunktet mellem den venstre og den højre stigende del af lys-mørke-grænsen skal forløbe lodret gennem centralmærket (øverste kryds). Lyskeglens lyse kerne befinder sig i den forbindelse til højre for den lodrette linje, som løber gennem centralmærket. For lettere at finde knækpunktet kan man skiftevis tildække og frigive venstre forlygtehalvdel (set i kørselsretningen). Kontroller efterfølgende nærlyset igen.

 

Fjernlys: Efter en forskriftsmæssig indstilling af nærlysets lys-mørke-grænse skal fjernlysets lyskegle befinde sig på centralmærket (øverste kryds).

TÅGELYGTE, KONTROL AF INDSTILING

Ret lygteindstillingsapparatet ind iht. punkt 4.0.

 

Indstil skalahjulet iht. indstillingstabellen.

 

Tænd tågelyset:
Lys-mørke-grænsen skal løbe så vandret som muligt langs med skillestregen over hele skærmbredden. Korriger om nødvendigt lygteindstillingen vha. indstillingsmulighederne.

SPECIELLE FORLYGTER TIL FJERNLYS (F.EKS. EKSTRA FJERNLYSLYGTER)

Ret lygteindstillingsapparatet ind iht. punkt 4.0.

 

Indstil skalahjulet iht. indstillingstabellen.

 

Tænd fjernlyset:
Midten af fjernlysets lyskegle skal befinde sig på centralmærket, korriger den evt. vha. indstillingsmuligheden.

 

Ved separate fjernlysmoduler (f.eks. kombineret med bi-xenon-forlygter) skal fjernlyset indstilles efter køretøjsproducentens angivelser, da der i dette tilfælde kan findes forskellige muligheder.

Indstilling af „vertikal lys-mørke-grænse“

Enkelte producenter har i nogle år tilbudt såkaldte „fjernlysassistenter“ som ekstraudstyr. Ved hjælp af et kamera i forruden registreres den modgående eller forankørende trafik, og fjernlyset tændes og slukkes automatisk. Desuden findes også den såkaldte „vertikale lys-mørke-grænse“ (VLMG). Dette fjernlyssystem giver en helt speciel lysfordeling på vejen.

 

I modsætning til normalt fjernlys, der giver en oval lysplet på kontrolskærmen, har VLMG en mere kantet form, se fig. 9.

 

For at kunne indstille denne fjernlysfunktion skal man kalde en menu i diagnoseapparatet frem. Forlygterne køres så til en bestemt position, og VLMG aktiveres. Nu skal lysfordelingens vertikale linje (rød cirkel) indstilles nøjagtigt på kontrolskærmens centralmærke. Ved VLMG er en korrekt indstilling absolut nødvendigt, da modgående trafikanter ellers kan blive blændet ekstremt meget.

Blændingsværdien for nærlys, kontrol

Med luxmeteret kan man efter indstillingen af forlygterne bl.a. kontrollere, om den maks. tilladte blændingsværdi for nærlyset overskrides. Som regel er moderne lygteindstillingsapparater udstyret med et digitalt luxmeter, se fig. 10.

 

Hvis blændingsværdien overskrides betydeligt, skal forlygten udskiftes for ikke at blænde andre trafikanter.

Forlygteindstilling: kontrolspektrum

Forlygteindstilling: kontrolspektrum

PROFESSIONEL FORLYGTEINDSTILLING: VIDEO

Professionel forlygteindstilling med HELLA GUTMANN SOLUTIONS

Indstilling af en forlygte med et lygteindstillingsapparat (SEG V)

 

04:39 min

PRAKTISKE TIPS OM FORLYGTEINDSTILLING PÅ BMW, MERCEDES OG AUDI: VEJLEDNING

Vi har allerede beskrevet de grundprincipper og de værktøjer, der er nødvendige for en optimal indstilling af forlygterne. Det vigtigste er her selvfølgelig lygteindstillingsapparatet (SEG), foruden en kvalificeret værkstedsmedarbejder og en korrekt indrettet forlygteindstillingsplads. Indstillingen kan principielt udføres både med et analogt lygteindstillingsapparat og med et digitalt lygteindstillingsapparat.

 

I de følgende praktiske eksempler viser vi det typiske forløb under en forlygteindstilling på udvalgte køretøjer. Både med det analoge lygteindstillingsapparat, SEG IV, og med det kamerabaserede (digitale) lygteindstillingsapparat, SEG V, fra Hella Gutmann Solutions.

 

In den folgenden Praxisbeispielen zeigen wir anhand ausgewählter Fahrzeuge den typischen Ablauf einer Scheinwerfereinstellung – jeweils anhand des analogen SEG IV und des kamerabasierten (digitalen) SEG V von Hella Gutmann Solutions.

FORLYGTEINDSTILLING UDEN LYGTEINDSTILLINGSAPPARAT: VEJLEDNING

Som allerede nævnt anvendes denne metode hovedsageligt til køretøjer, hvor forlygternes øverste spejlkant er mere end 140 cm over standfladen. Køretøjet stilles på en plan flade, som ikke behøver være vandret, i en afstand på 10 meter fra en lodret og lys væg.

 

Følgende linjer skal være optegnet på væggen.

 

Linje A
Forlæng køretøjets længdeakse til kontrolvæggen, og marker den med en lodret linje.

 

Linje B og C
Mål forlygternes afstand X (fra midte til midte) på køretøjet, og placer målet symmetrisk i forhold til linje A.

Linje D
Optegn den i afstanden „e“ under linje H.

 

Linje H
Forlygtemidtens højde – udmål standfladen, og optegn den på kontrolvæggen parallelt med standfladen.

Indstilling af forlygter

Afdæk den højre forlygte, og indstil den venstre forlygte, så den vandrette del af lys-mørke-grænsen berører linje D. Juster derefter forlygten i sideretningen. Knækket mellem den vandrette og den skråt stigende (asymmetriske) del af lys-mørke-grænsen skal ligge på linje B. Indstil derefter den højre forlygte på samme måde. Knækket i lys-mørke-grænsen ligger her på linje C.