Krumptapssensor

Her får du nyttig basisviden og vigtige tips om krumptapssorer i biler.

Krumtapssoren er en af de vigtigste kilder til information for motorstyringen. Den registrerer krumptapakslens omdrejningstal og position og sender disse informationer til motorstyringen i form af et elektrisk signal. På denne side kan du få mere at vide om, hvordan krumptapssensorer fungerer, og hvad der skal tages hensyn til ved kontrollen af dem for at undgå skader.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

KRUMPTAPSSENSOR, FUNKTION: FUNKTIONSPRINCIP

Krumptapssensorer har til opgave at registrere krumptappens omdrejningstal og position. De monteres oftest i nærheden af svinghjulets tandkrans. Der skelnes mellem to typer: induktive sensorer og Hall-sensorer. Inden kontrol af en krumptapssensor skal man altid afgøre, hvilken type sensor der er tale om.

 

Tandkransens rotation bevirker variationer i et magnetfelt. De fremkalder forskellige spændingssignaler i krumptapssensoren, der sendes til styreenheden. På basis af signalerne beregner styreenheden krumptappens omdrejningstal og position for at få vigtige basisdata til indsprøjtning og tændingsforstilling.

KRUMPTAPSSENSOR DEFEKT: SYMPTOMER

Hvis krumptapssensoren er defekt, kan der forekomme følgende symptomer:

 • Motoren sætter ud
 • Motoren går i stå
 • Startproblemer
 • Der lagres en fejlkode

ÅRSAGER TIL DEFEKTE KRUMPTAPSSENSORER: FEJLÅRSAG

Følgende kan være fejlårsag:

 • Interne kortslutninger
 • Brud på ledninger
 • Kortslutning mellem ledninger
 • Mekaniske beskadigelser af polringen
 • Tilsmudsning på grund af metalpartikler

KRUMPTAPSSENSOR, KONTROL: FEJLFINDING

Fejlfinding:
Ved fejlfinding anbefales følgende fremgangsmåde:

 1. Udlæs fejlhukommelsen
 2. Kontroller de elektriske tilslutninger for sensorledningerne, stikket og sensoren for korrekt forbindelse, brud og korrosion
 3. Kontroller for snavs og beskadigelse

 

Den direkte kontrol af krumptapssensoren kan være vanskelig, hvis man ikke kender sensorens præcise opbygning. Inden kontrollen skal det konstateres, om der er tale om en induktiv sensor eller en Hall-sensor. Der er ikke altid synlig forskel på de to typer. Hvis der er tre stikben, kan man ikke afgøre præcist, hvilken type, der er tale om. Her er man nødt til at holde sig til producentens specifikke oplysninger og oplysningerne i reservedelskataloget.

 

Der må ikke bruges et ohmmeter til kontrollen, før der endeligt er konstateret om det er en induktiv- eller Hall-sensor. Den spænding, som måleapparatet benytter til modstandsmålingen, kan ødelægge en Hall-sensor!

Hvis sensoren har et 2-polet stik, er der fortrinsvis tale om en induktiv sensor. Her kan man måle den indre modstand, en evt. kortslutning til stel og signalet. Det gøres ved at tage stikket af og kontrollere sensorens indre modstand. Hvis den indre modstand er 200 til 1.000 Ohm (alt efter foreskrevet værdi), er sensoren i orden. Hvis den er 0 Ohm, foreligger der en kortslutning, og hvis den er i M Ohm-størrelse, er der tale om et brud. Kontrol for kortslutning til stel foretages med ohmmetret fra hvert stikben til stel. Modstanden skal være stort set uendelig. Kontrol med oscilloskop skal resultere i et sinussignal af rimelig styrke. For en Hall-sensor skal man blot kontrollere signalspændingen i form af et firkantsignal og forsyningsspændingen. Der skal genereres et firkantsignal, der varierer i takt med motorens omdrejningstal.

 

Vi gentager det lige: brug af et ohmmeter kan ødelægge en Hall-sensor.

MONTERINGSANVISNINGER

Kontroller den korrekte afstand mellem polhjulet og sensorens holder.