Ultralydbaseret parkeringshjælp - Park Distance Control (PDC)

Nyttig viden og vigtige tips om ultralydbaseret parkeringshjælp.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

Hvad betyder Park Distance Control (PDC): Grundprincipper

Parkeringsassistenten er et førerassistentsystem, der hjælper føreren ved manøvrering og parkering ved at advare om forhindringer i nærheden af bilen.

 

Den klassiske parkeringshjælp fungerer ved hjælp af ultralyd, der udsendes fra et antal sensorer. Hvis systemet registrerer en forhindring, advares føreren visuelt eller akustisk. Jo flere ultralydsensorer, der er monteret fordelt over bilens bredde, jo nøjagtigere bliver målingerne. Alt efter bilmodel og system kan der være monteret LED-displays, en skærm med grafiske illustrationer eller rent akustiske signalgivere.

Eksempler på systembetegnelser i bilmærker

Acoustic-Parking-System (APS) Audi
Park-Distance-Control (PDC) Volkswagen, Seat, Skoda, BMW, Toyota, Ford, Mazda, Range Rover, Volvo
Parking-Assist-Module (PAM) Ford
Parktronic Mercedes-Benz
Parking-Assist-System (PAS) Volvo

Ultralydbaseret parkeringshjælp (PDC): Konstruktion og funktion

De følgende systembeskrivelser og diagnosevejledninger vises med en Golf V Plus som eksempel. Fabrikantens betegnelse for den rent akustiske parkeringshjælp er Park Distance Control (PDC). Da der er monteret fire ultralydsensorer i bagkofangeren, betegnes det som et 4-kanal-system.

Parkeringshjælpens funktion

Parkeringshjælpen aktiveres, når bilen sættes i bakgear. Ultralydsensorerne i bagkofangeren både udsender og modtager ultralydimpulser. Når ultralydsignalerne reflekteres af en forhindring, modtages de igen af sensorerne, og de sendes til styreenheden som digital information.

 

På basis af forsinkelsen af signalerne beregner styreenheden afstanden til forhindringen med en algoritme. En ultralydsensor kan også opfange signaler fra en sensor ved siden af. Dermed kan styreenheden bearbejde signalerne fra flere sensorer og således beregne den minimale afstand. Den akustiske afstandsadvarsel begynder ved en afstand på 160 cm. Frekvensen for lydsignalet ændres, efterhånden som afstanden til forhindringen bliver mindre. Når afstanden er under 20 cm, lyder der en konstant tone.

 

Parkeringshjælpen slås fra, når der skiftes fra bakgear, og når hastigheden overstiger 15 km/h.

Park Distance Control - systemkomponenter: Oversigt

Parkeringshjælpen for området bag ved bilen består af følgende komponenter:

Styreenhed

PDC-styreenheden styrer de enkelte ultralydsensorer og lydsignalgiveren.
Styreenheden beregner afstanden til forhindringen på basis af de digitale indgangssignaler.

Ultralydsensorer

Hver enkelt sensor har sin egen elektronik og er forbundet med styreenheden med en dataledning. Alle sensorer har en fælles spændingsforsyning.

Opbygning af en ultralydsensor:

 • Frakoblingsenhed
 • Membran
 • Elektrisk tilslutning
 • Sensorhus

Akustisk signalgiver

Signalgiveren aktiveres af styreenheden og genererer en tone (frekvens ca. 1 kHz) via et piezokeramisk element og en resonator.

Tekniske data

Forsyningsspænding 9 -16 volt
Ultralydfrekvens 50 kHz – 60 kHz
Registreringsvinkel: lodret / vandret  60° +/- 10°
Rækkevidde  250 cm
Temperaturområde -40 til 85 °C

Bemærkning om betjening og funktion!

I biler med fabriksmonteret anhængertræk aktiveres PDC-systemet ikke, når der er tilkoblet et påhængskøretøj.
I visse tilfælde kan det ske, at mindre genstande, buske, stænger eller stolper ikke kan registreres af systemet, og at der uden indgriben fra personer kan opstå skader på bilen.

Sikkerhedsbemærkning!

Det er altid føreren, der har ansvaret ved parkeringsmanøvrer og rangering!
Den elektroniske parkeringshjælp er et førerassistentsystem, men det kan ikke erstatte førerens opmærksomhed. De fysiske forhold kan medføre dårlig reflektering af ultralydsignalerne, hvilket kan medføre blinde vinkler ved registreringen af genstande. Derfor er det altid førerens ansvar at vurdere afstanden til forhindringer.

Parkeringshjælp defekt: Konsekvenser

Der kan forekomme følgende konsekvenser ved svigt af parkeringshjælpen:

 • Fejllampen lyser (systemafhængigt)
 • Der indlægges en fejl i styreenheden
   

Årsager til defekt parkeringshjælp: Årsager til svigt

Der kan være følgende årsager til svigt af parkeringshjælpen:

 • Fejl i spændingsforsyningen
 • Ydre skader på kofanger eller sensorer
 • Defekt ultralydsensor
 • Defekt lydsignalgiver
 • Defekt styreenhed

Park Distance Control (PDC), kontrol: Fejlfinding

Ultralydsensorerne hhv. systemets funktion overvåges af den tilhørende, overordnede styreenhed. Eventuelle fejl lagres i styreenhedens fejlhukommelse, hvorfra de kan udlæses med et passende diagnoseapparat. I nogle bilmodeller vises der i tilfælde af fejl i systemet desuden en advarselsmeddelelse på displayet i instrumentgruppen. 

 

Inden diagnosen af styreenheden påbegyndes, anbefales det imidlertid først at foretage en visuel kontrol af de enkelte komponenter i systemet.

Styreenhedsdiagnose

Ved en styreenhedsdiagnose kan der alt efter behov benyttes forskellige funktioner og køretøjsinformationer.

Fejlkode

Med denne funktion kan fejlkoderne i fejlhukommelsen udlæses. Med henblik på den følgende fejlfinding vises der i beskrivelsen af fejlkoderne nogle generelle bemærkninger om mulige konsekvenser og årsager.

Udlæsning af parametre

Med denne funktion kan man udvælge aktuelle måleværdier fra styreenheden og få vist dem, som f.eks. trykket i bremseforstærkeren eller bremsepedalens position.

Kodning

Med denne funktion kan styrken af advarselstonen i parkeringshjælpen reguleres.

Eldiagrammer

Systemspecifikke eldiagrammer fra køretøjsinformationerne kan benyttes ved fejlfinding. Her kan man se stikbenenes forbindelser i styreenhedens stik og ledningsfarverne, der kan benyttes ved yderligere kontroller. 

Bemærk!

De aktuelle testmuligheder og funktionsantal kan være forskellige for forskellige bilmærker, og de afhænger af den aktuelle systemkonfiguration af styreenheden.

Park Distance Control - vedligeholdelse og reparation: Bemærkninger

Monteringsvejledning

Ved montering af ultralydsensorerne skal det påses, at dæmperelementet placeres korrekt. Hvis monteringen ikke er korrekt, kan sende- og modtageområdet blive forringet.

Rengøring

Ultralydsensorerne i kofangerne skal holdes rene og fri for is for at sikre, at PDC-systemet fungerer korrekt.
Sensorerne bør ikke rengøres med højtryksrenser, da det kan beskadige dem.

Lakering af parkeringssensorer

I de fleste tilfælde er de synlige dele af ultralydsensorerne lakeret i bilens farve.
Fabrikanterne har for de enkelte modeller fastlagt anvisninger om lakering for at undgå funktionsfejl. For eksempel angiver Volkswagen, at laktykkelsen på membranens endeflade og sideflade ikke må være over 125 µm.
Her skal de enkelte bilfabrikanters aktuelle, modelspecifikke informationer følges!

Reparationsvejledning
 • Reparationer af bilens elektriske system må kun foretages af uddannede fagfolk.
 • Usagkyndigt udførte reparationer kan medføre systemsvigt og alvorlige personskader.
 • Ved alle reparationer af det elektriske system skal sikkerhedsforskrifter og monteringsvejledninger fra den pågældende system- eller bilproducent overholdes.

Montering og afmontering af parkeringshjælpen: VIDEO

Udskiftning af parkeringshjælp

I denne video får du vigtige reparationsvejledninger til udskiftning af parkeringshjælpen.