Kølevæsketemperaturføler. kontrol

Her får du nyttig basisviden og vigtige tips om kølevæsketemperatursensorer i biler.

Kølevæsketemperatursensoren giver motorstyreenheden informationer om motorens driftstemperatur, således at brændstofmængden og tændingstidspunktet kan tilpasses dertil. På denne side beskriver vi kølevæsketemperatursensorens funktionsprincip og demonstrerer bl.a., hvordan man målrettet kan lokalisere fejlårsagerne ved fejlfindingen.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

KØLEVÆSKETEMPERATURFØLER, FUNKTION: FUNKTIONSPRINCIP

Kølevæsketemperatursensoren har til opgave at informere brændstof-/luft-blandingssystemet med informationer om motorens driftstemperatur. På basis af sensorens informationer afpasser styreenheden indsprøjtningsvarigheden og tændingstidspunktet til de aktuelle driftsbetingelser. Sensoren er en temperatursensor med negativ temperaturkoefficient. Det vil sige, at den indre modstand falder med stigende temperatur.

 

Modstanden i temperatursensoren varierer afhængigt af kølevæskens temperatur. Modstanden falder med stigende temperatur, og derved falder spændingen ved sensoren. Styreenheden bearbejder disse spændingsværdier, da de varierer i takt med kølevæskens temperatur (lave temperaturer giver høje spændingsværdier ved sensoren, og høje temperaturer giver lave værdier).

KØLEVÆSKETEMPERATURSENSOR DEFEKT: SYMPTOMER

En defekt kølevæsketemperatursensor kan bevirke, at styreenheden registrerer en fejl, så styreenheden skifter til nødfunktion.

 

Hyppige fejlsymptomer er:

 • forhøjet tomgangsomdrejningstal
 • øget brændstofforbrug
 • startvanskeligheder

 

Hertil kommer eventuelle problemer ved emissionstestet som følge af for høje CO-værdier hhv. mangelfuld lambdaregulering. I styreenhedens fejlhukommelse kan der være registreret følgende fejl:

 • kortslutning til stel i ledningerne eller kortslutning i sensoren
 • kortslutning til plus eller brud på ledninger
 • ikke-plausible signalændringer (signalspring)
 • motoren når ikke op på sin minimale kølevæsketemperatur

 

Sidstnævnte fejlkode kan også forekomme som følge af en defekt kølevæsketermostat.

KØLEVÆSKETEMPERATURSENSOR, KONTROL: FEJLFINDING

Fejlfinding:

 • Udlæs fejlhukommelsen
 • Kontroller de elektriske tilslutninger for sensorledningerne, stikket og sensoren for korrekt forbindelse, brud og korrosion.

Kontrollen foretages med et multimeter

Trin 1

Sensorens indre modstand måles. Modstanden er temperaturafhængig, stor modstand ved kold motor og lav modstand ved varm motor.

 

Afhængigt af producent:
25°C 2,0 – 6 kOhm eller 80°C ca. 300 Ohm
Vær opmærksom på specielle angivelse af nominelle værdier.

Trin 2

Kontroller ledningerne til styreenheden; kontroller hver enkelt ledning til stikket på styreenheden for gennemgang og kortslutning til stel.

 

 1. Tilslut et ohmmeter mellem stikbenet i stikket til temperatursensoren og stikbenet i stikket til styreenheden. Ønsket værdi: ca. 0 Ohm (diagram er nødvendigt for at se stikbenenes forbindelse ved styreenheden).
 2. Kontroller de enkelte stikben i stikket til styreenheden for kortslutning til stel, mens stikket er taget af. Nominel værdi: >30 MOhm.

Trin 3

Kontroller spændingstilførslen med et voltmeter, mens stikket til sensoren er taget af. Herved skal stikket til styreenheden være sat på, og tændingen skal være slået til. Nominel værdi: ca. 5 V.

 

Hvis denne værdi ikke opnås, skal spændingstilførslen og stelforbindelsen til styreenheden kontrolleres iht. diagrammet. Hvis det er i orden, kan styreenheden være defekt.