Indsugningslufttemperatursensor

Her får du nyttig basisviden og vigtige tips om indsugningslufttemperatursensorer i biler.

Man lægger ikke mærke til den, men den har alligevel en vigtig funktion. Indsugningslufttemperatursensoren sender vigtige signaler til motorstyreenheden for at den kan korrigere blandingen og tændingen. På denne side får du at vide, hvordan indsugningslufttemperatursensoren fungerer, hvilke konsekvenser fejl har, og hvilke årsager der kan medføre svigt. Desuden får du her en trin-for-trin vejledning til kontrol af sensoren.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

INDSUGNINGSLUFTTEMPERATURSENSOR, FUNKTION: FUNKTIONSPRINCIP

Indsugningslufttemperatursensoren måler temperaturen i indsugningsrøret og sender de heraf følgende spændingssignaler til motorstyreenheden. Den bearbejder signalerne og påvirker gasblandingen og tændingstidspunktet.

 

Modstanden i temperatursensoren varierer afhængigt af indsugningsluftens temperatur. Modstanden falder med stigende temperatur - derved falder spændingen ved sensoren. Styreenheden bearbejder disse spændingsværdier, da de varierer i takt med indsugningsluftens temperatur (lave temperaturer giver høje spændingsværdier ved sensoren, og høje temperaturer giver lave værdier).

INDSUGNINGSLUFTTEMPERATURSENSOR DEFEKT: SYMPTOMER

En defekt indsugningslufttemperatursensor kan gøre sig bemærket ved, at styreenheden registrerer en fejl, så styreenheden skifter til nødfunktion.

 

Hyppige fejlsymptomer er:

 • Der lagres en fejlkode og evt. lyser motorkontrollampen.
 • Startproblemer
 • Lavere motoreffekt
 • Øget brændstofforbrug

ÅRSAGER TIL DEFEKT INDSUGNINGSLUFTTEMPERATURSENSOR: FEJLÅRSAG

Fejl kan opstå af forskellige grunde:

 • Interne kortslutninger
 • Brud på ledninger
 • Kortslutning mellem ledninger
 • Mekaniske beskadigelser
 • Sensorens spids er tilsmudset

KONTROL AF INDSUGNINGSLUFTTEMPERATURSENSOR: FEJLFINDING

FEJLFINDING:

 • Udlæs fejlhukommelsen ✓
 • Kontroller de elektriske tilslutninger for sensorledningerne, stikket og sensoren for korrekt forbindelse, brud og korrosion ✓

Kontrollen foretages med et multimeter

Trin 1

Sensorens indre modstand måles. Modstanden er temperaturafhængig, stor modstand ved kold motor og lav modstand ved varm motor.

 

Afhængigt af producent:
25°C 2,0 – 6 kOhm eller 80°C ca. 300 Ohm
Vær opmærksom på specielle angivelse af nominelle værdier.

Trin 2

Kontroller ledningerne til styreenheden; kontroller hver enkelt ledning til stikket på styreenheden for gennemgang og kortslutning til stel.

 

 1. Tilslut et ohmmeter mellem stikbenet i stikket til temperatursensoren og stikbenet i stikket til styreenheden. Ønsket værdi: ca. 0 Ohm (diagram er nødvendigt for at se stikbenenes forbindelse ved styreenheden).
 2. Kontroller de enkelte stikben i stikket til styreenheden for kortslutning til stel, mens stikket er taget af. Nominel værdi: >30 MOhm.

Trin 3

Kontroller spændingstilførslen med et voltmeter, mens stikket til sensoren er taget af. Herved skal stikket til styreenheden være sat på, og tændingen skal være slået til. Nominel værdi: ca. 5 V.

 

Hvis denne værdi ikke opnås, skal spændingstilførslen og stelforbindelsen til styreenheden kontrolleres iht. diagrammet. Hvis det er i orden, kan styreenheden være defekt.