Adaptiv fartpilot - indstilling af ACC-radarsensor

Her kan du finde nyttig viden og vigtige tips om adaptiv fartpilot hhv.  automatisk afstandsregulering ACC og kalibrering af ACC-radarsensorer.

Den stigende brug af moderne førerassistentsystemer ændrer også kontinuerligt kravene til de uafhængige værksteders kompetencer. Et eksempel er de radarbaserede assistentsystemer: Hvor justering indtil for nylig var mærkeværkstedernes arbejde, kan uafhængige værksteder nu også nemt udføre dette arbejde. 

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

CSC-TOOL & BIL-DIAGNOSEAPPARAT: VÆRD AT VIDE

Merværdi for værksteder: Det modulopbyggede CSC-tool og mega macs diagnoseapparater

Det udvidede CSC-toolmodul (CSC = Camera- and Sensor-Calibration) fra Hella Gutmann Solutions gør det muligt for værksteder at udføre en professionel kalibrering af kameraet på mange bilmærker i forbindelse med nyere mega macs diagnoseapparater. Derudover kan alle for tiden gængse radarsystemer justeres ved hjælp af ekstra udvidelser.

Udbredte førerassistentsystemer

Fordelene ved CSC-tool for værksteder ligger ikke mindst i førerassistentsystemernes stigende betydning, idet de har fået større udbredelse i de senere år, og denne tendens er fortsat stigende. Det gælder uanset, om der er tale om automatisk afstandsregulering via radar, vognbaneassistent eller automatisk parkeringshjælp, for blot at nævne nogle få. Fører-assistentsystemerne giver ikke kun højere komfort, men også større sikkerhed. Dog forudsat, at de justeres regelmæssigt. 

 

Hertil er CSC-tool ideelt i kombination med et mega macs diagnoseapparat. Diagnoseapparatet varetager kommunikationen med styreenheden og igangsætter kalibreringen. For at kunne udføre kalibreringen skal der dog nødvendigvis benyttes en passende kalibreringstavle, der skal være korrekt rettet op. Hertil benyttes CSC-tool.
 

Her får du et overblik over de vigtigste egenskaber for CSC-tool:

MODULSYSTEM

I kraft af mulighederne i de modulbaserede udvidelser kan brugerne kalibrere mange gængse bilmærker samt benytte kommende funktioner. Basis CSC-tool omfatter allerede en højdejusterbar holder med justeringsbjælker samt to spejlmoduler, to lasermålehoveder og to kalibreringstavler, som allerede dækker en række vigtige bilmærker. Takket være nye og kommende moduler kan udstyret benyttes til flere bilmærker og med ekstra funktioner.

 

ENKEL, HURTIG BRUG

Betjeningen er ganske enkel for medarbejderne, da diagnoseapparatet fører brugeren trinvist gennem de enkelte arbejdstrin, helt til det indledende klik, der starter den egentlige kalibrering i styreenheden. Sammenligningen af billedet fra bilkameraet og kalibreringsbilledet i systemet tager kun nogle få øjeblikke, og hele processen afsluttes på kun 20-30 minutter.

 

OGSÅ TIL RADARKALIBRERING

Systemet kan også justere alle gængse radarsystemer med særligt udviklede radarsæt. Lige som for alle sensorer, der måler på flere hundrede meters afstand, skal fjernområde-radarhovederne indstilles præcist i forhold til bilens akse (bagaksel). Men i modsætning til et kameras faste montering på forruden kan en radarsensor justeres i x- og y-aksen ved hjælp af skruer, og dermed kan måleområdet indstilles. Dette er muligt ved hjælp af CSC-tool basissættet. Til radarhoveder uden målespejl (f.eks. Mercedes), fås et radar-adaptersæt.

Indstilling af ACC-radarsensor i Audi RS 7: VEJLEDNING

Forudsætningen er CSC-tool, der kendes fra kamerakalibreringer, med ekstra radardel, et mega macs diagnoseapparat samt en batterilader. 

 

Det forenklede eksempel med en Audi RS 7 viser de vigtigste trin, som skal udføres under en radarjustering af Adaptive Cruise Control systemet (ACC, adaptiv fartpilot).

Forberedelse

Bilen placeres på den hertil indrettede prøveplads. Mekanikeren skal udover CSC-tool med radardel bruge en tilsluttet batterilader samt mega macs diagnoseapparatet. mega macs fører gennem proceduren helt fra starten.

Opretning af CSC-tool

Til en radarjustering skal CSC-tool rettes ind, så det er parallelt mod bilens front hhv. bilens længdeakse (i eksemplet ved bagerste venstre hjulholder).

Udmåling af bilens afstand

Den afstand mellem bilerne, der skal overholdes, fastlægges alt efter bilmodel af mega macs og skal udmåles ved de anførte punkter (modelafhængigt). Vaterpasset bruges som kontrol af opretningen af CSC-tool. 

Fritlæggelse af sensor

Audi RS 7 har to radarsensorer, som skal justeres efter hinanden. mega macs angiver rækkefølgen. Sensoren skal fritlægges før justeringen. 

Klar til justering af den første sensor

Bilen er nu klar til justering af den første sensor.

Tretrins indstilling af radarreflektoren

Radarreflektoren (= vinkeljusteringspladen) har et tretrins-ophæng. På denne måde indstilles ophænget i en positiv vinkel opefter (trin 1), nøjagtigt lodret (trin 2) eller med en hældning nedefter (trin 3). Dermed tages der højde for accelerationer og opbremsninger under normal kørsel (se også grafikken i højre side). 

Gennemførelse af alle tre trin

Alle tre trin skal indstilles efter hinanden.
mega macs fører gennem proceduren.

Hvis sensoren skal efterjusteres, giver mega macs nøje anvisninger hertil.

Når justeringen af den første sensor er udført, vises det.

Justering af anden sensor

De anførte trin udføres på samme måde for den anden sensor.

Vellykket justering af begge sensorer

Når også den anden sensor er blevet justeret, kan radarfunktionerne i RS 7 igen bruges optimalt. Helt sikkert!