Gasspjældspotentiometer

Her får du nyttig basisviden og vigtige tips om gasspjældspotentiometre i biler.

Gasspjældspotentiometret sender informationer til motorstyreenheden om gasspjældets åbningsvinkel. Signalet fra denne sensor benyttes bl.a. til beregning af indsprøjtningsmængden. På denne side får du informationer om gasspjældspotentiometrets opbygning og funktion. Desuden viser vi, hvilke symptomer der kan tyder på fejl i denne sensor, og hvordan den med enkle midler kan kontrolleres.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

GASSPJÆLDSPOTENTIOMETER, FUNKTION: FUNKTIONSPRINCIP

Gasspjældspotentiometret tjener til at registrere gasspjældets åbningsvinkel. De indsamlede informationer sendes til styreenheden og benyttes til beregning af den nødvendige brændstofmængde. Potentiometret monteres direkte på gasspjældsakslen.

 

Gasspjældspotentiometret er en vinkelsensor med lineær karakteristik. Det omsætter gasspjældets aktuelle åbningsvinkel til et proportionalt spændingsforhold. Når gasspjældet aktiveres, bevæges slæbekontakter på en rotor, der er forbundet med gasspjældsakslen, hen over modstandsbaner, hvorved gasspjældets stilling omsættes til et spændingsforhold.

GASSPJÆLDSPOTENTIOMETER DEFEKT: SYMPTOMER

Et defekt gasspjældspotentiometer kan give sig til kende på følgende måde:

  • Motoren går ujævnt og/eller sætter ud
  • Motoren tager gassen dårligt
  • Startvanskeligheder
  • Øget brændstofforbrug

ÅRSAGER TIL DEFEKTE GASSPJÆLDSPOTENTIOMETRE: FEJLÅRSAG

Årsagerne til svigt i et gasspjældspotentiometer kan være:

  • Dårlig kontakt i stiktilslutningen
  • Indre kortslutninger som følge af forureninger (fugtighed, olie)
  • Mekaniske beskadigelser

GASSPJÆLDSPOTENTIOMETER, KONTROL: FEJLFINDING

Under fejlfindingen skal følgende trin gennemføres:

Gasspjældspotentiometer, kontrol

Kontrollér gasspjældspotentiometeret for skader.

Kontrol af stikforbindelserne

Kontroller, om stikforbindelserne sidder korrekt og for evt. tilsmudsning

Modstandsmåling

Modstandsmåling på gasspjældspotentiometret (diagram kræves for at se stikbenenes forbindelser). Tilslut et ohmmeter, og mål modstanden ved lukket gasspjæld, åbn gasspjældet langsomt, hold øje med ændringen af modstanden (ved denne måling kan man konstatere afbrydelser ved slæbekontakten). Kontroller modstanden ved fuldt åbent gasspjæld (følg fabrikantens anvisninger).

Kontrol af ledningsforbindelserne

Kontroller ledningsforbindelserne til styreenheden for gennemgang og kortslutning til stel (diagram over stikforbindelserne kræves). Kontroller de enkelte ledninger for gennemgang, mens stikkene på styreenhed og komponent er taget af, nominel værdi: ca. 0 Ohm. Kontroller ligeledes de enkelte ledninger for kortslutning til stel, nominel værdi: ca. >30 MOhm.