SSL | HD-Matrix LED-forlygter: Værd at vide, reparationsvejledninger og praktiske tips

Her får du værdifulde og nyttige værkstedstips om opbygning, funktion og diagnose af SSL | HD-Matrix LED-forlygter.

Lyset på vejen bliver digitalt. Det betyder, at lysfordelingerne i fremtiden primært vil blive realiseret ved hjælp af digital styring af højopløselige lysmoduler. Det resulterer i nye og forskelligartede anvendelsesmuligheder, f.eks. til at øge trafiksikkerheden

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

SSL | HD-Matrix LED-forlygter: GRUNDPRINCIPPER

Lyset på vejen bliver digitalt. Det betyder, at lysfordelingerne i fremtiden primært vil blive realiseret ved hjælp af digital styring af højopløselige lysmoduler. Det åbner op for nye og forskelligartede anvendelsesmuligheder, f.eks. for at øge trafiksikkerheden. Matrixmodulet Solid-State Lighting High-Definition (SSL | HD) med Liquid Crystal HD-teknologi muliggør fuldt adaptiv lysfordeling til den pågældende trafiksituation. Den nye LCD-forlygte projicerer lyset på vejen med mere end 32.000 pixels. Hermed kan lysmønsteret tilpasses intelligent, kontinuerligt og i realtid til forskellige kørselssituationer. Følgende oplysninger vises med en Porsche HD-Matrix LED-forlygte som eksempel.

Konstruktion og funktion: FUNKTION

I denne LED-forlygte er der fire lysmoduler med næsten firkantede linser på en lampeholder. To HD-moduler til nærlys- og fjernlysfunktionerne er monteret i det nederste område. Hvert af disse HD-moduler indeholder et identisk LED-array med 16384 mikrolysdioder, som genererer en lysstrøm i høj opløsning på en flade på kun 12,8 x 3,2 millimeter. Lysstyrken på LED-arrayet kan justeres i mere end 1000 trin via systemstyringen, og hvert HD-modul er udstyret med en specialtilpasset linse med specialslebet glas, som skaber forskellige belysningsvinkler.

Det ydre modul med vidvinkellinse dækker en vinkel på 40 grader i bredden og 10 grader i højden. Det indre modul er udstyret med en telelinse og dækker en vinkel på 20 grader i bredden og 5 grader i højden. Selvom belysningsområdet kun er halvt så stort som det ydre modul, bliver det meget lysere. Eftersom begge HD-modulers lysfordeling overlapper hinanden, opnås en bred belysning med høj intensitet i det centrale område.

Med over 32.000 individuelt styrbare pixels per lygte genererer HD-modulerne lys i høj opløsning, som takket være lysfordelingen kun projiceres derhen, hvor der er brug for det. Styring af pixels til hver forlygte udføres af en elektronisk styreenhed , som HELLA også har udviklet som systemleverandør. I denne sammenhæng anvendes såkaldte GMSL-interfaces (Gigabit Multimedia Serial Link) for første gang på grund af de store datamængder.

Der er udviklet særlige algoritmer, der giver mulighed for at beregne lysfordelingen i realtid, til at styre to lyskilder i en forlygte med én styreenhed. Herved oplyses et område på 40 grader horisontalt og 10 grader vertikalt med en lysstyrke på over 1.400 lumen, hvilket skaber et af de største og klareste belysningsområder med høj opløsning.

Belysningen starter lige foran bilen og dækker hele fjernlysets rækkevidde. Den nødvendige lysmængde kan fordeles i dette område efter behov, og denne fleksibilitet gør det muligt at forbedre eksisterende belysningsfunktioner.

I det øverste område er der monteret to identiske Bi-LED-funktionsmoduler, med deres seks kraftige LED'er sørger disse for belysningen af området foran køretøjet,og det ekstra fjernlys. Lyset, der kan tændes/slukkes og dæmpes, projiceres via polerede linser. Derudover er der monteret et lysbånd til kørelys- og positionslysfunktionerne på lygteholderen over hvert af de fire moduler. Kigger man på forlygten forfra, kan man genkende det firepunkts design, der er typisk for mærket, både om dagen og om natten.

Lysfunktioner

Ud over de grundlæggende lysfunktioner som nærlys og fjernlys kan der vises yderligere funktioner for at hjælpe føreren

Begrüßung und Verabschiedung 

Velkommen og farvel

Forlygternes LED-lys giver ekstra udsyn og sikkerhed, når bilen åbnes og lukkes. Når bilen åbnes, genereres en mærkespecifik animation ved hjælp af HD-modulerne, der projiceres til modsatte overflader. Når tændingen er afbrudt, og bilen er forladt, udføres animationen i omvendt rækkefølge

Fjernlys med ekstra fjernlys

Det ekstra fjernlyset aktiveres, hvis systemet ikke registrerer forankørende eller modkørende biler, når det automatiske fjernlys er tændt. I dette tilfælde tændes også de to funktionsmoduler udover de to HD-moduler, der allerede har skiftet fra nærlys til fjernlys. Det øger lysstyrken fra 1.400 til 2.500 lumen, og vejen kan oplyses hen over en afstand på op til 600 meter. Det ekstra fjernlys slukkes automatisk, så snart der registreres forankørende eller modkørende biler.

Blændfrit fjernlys med ekstra funktion

Det ekstra fjernlys deaktiveres, så snart et forankørende eller modkørende køretøj registreres af køretøjets kamera. Samtidig slukkes belysningsområdet omkring køretøjet ved at slukke for de pågældende pixels. Den frigjorte lysenergi omdannes til yderligere funktionelt HD-lys, så lysmængden på begge sider af mellemrummet fordobles og i sidste ende fører til en synlig oplysning af det resterende fjernlysområde. Det betyder, at alt det tilgængelige HD-lys fortsat udnyttes fuldt ud til at optimere belysningen af vejen og dermed forbedre førerens udsyn.

Vejbaneassistent til vejbane kantlinjer

I denne funktion projiceres bilens bredde, inklusive sidespejle, visuelt på vejbanen for føreren f.eks. ved vejarbejde. Det giver føreren mulighed for at vurdere, om det er muligt at overhale her. Trafiksikkerheden forbedres, da hastigheds- og korrektion af styringen reduceres.

Oplysning af vejbane

Denne funktion er kun aktiveret på motorveje eller lignende veje og skal forbedre belysningen af førerens egen vognbane. Uanset bilens position oplyses kørebanen mellem vognbanemarkeringerne markant i form af et lysoptimering. Belysningen udvides til begge vognbaner, så snart der foretages et vognbaneskift, og vognbanemarkeringen krydses. Når vognbaneskiftet er fuldført, justeres belysningen til den aktuelle vognbane. Det giver føreren mulighed for at registrere objekter og farer på et tidligt tidspunkt og modvirke et ufokuseret vognbaneskift.

Adaptivt fjernlys på motorvejen

I denne funktion sikrer systemstyringen den bedst mulige belysning af kørebanen på motorveje eller motortrafikveje og tilpasser samtidig lysfordelingen individuelt til de respektive forhold. Samtidig vises belysningen mod midten af vejen med en blød overgang for at undgå unødvendig blænding af den modkørende trafik.

Kommunikation i bilen: Værd at vide

. På bagsiden af lygten, monteret på husdækslet er der en styreenhed hver til SSL | HD-moduler og til modulerne, der belyser vejen umiddelbart foran køretøjet.

Hovedopgaven for disse lysstyringsenheder er at styre og overvåge de enkelte lysfunktioner i forlygten. Ud over den centrale styring af alle lysfunktioner udføres også andre koordineringsopgaver, som f.eks. dynamisk tilpasning af lysfordelingen ved adaptive lyssystemer til den pågældende køresituation. .Intern køretøjskommunikation opnås ved at forbinde lygtekontrolenhederne med styreenheden i køretøjets elektriske system, samt også ved at forbinde med styreenhederne i de enkelte førerassistentsystemer via databussystemet. Lysstyringsenhederne kommunikerer via en databus og modtager således data, der permanent og driftssikkert omsættes til den ønskede lysfordeling. Afhængigt af køretøjsmodel og systemudstyr kan netværksstrukturen være udformet forskelligt.

Service & reparationsvejledninger: Fejlfinding

Årsager til svigt og indvirkninger

Et funktionssvigt i LED-forlygterne kan have følgende konsekvenser:

 • Fejllampen lyser (systemafhængigt)
 • Fejlregistrering i den pågældende forlygte- eller systemstyreenhed

Følgende årsager kan overvejes:

 • Fejl i strømforsyning
 • Ydre skader eller mekaniske defekter
 • Kommunikations- og bussystem defekt
 • Svigt af lygtens elektronik
 • Defekt styreenhed
 • Defekt blæsermotor i forlygte

SSL | HD-forlygter: Diagnostisk info

Overordnede styreenheder i køretøjssystemet overvåger SSL | HD-forlygterne og resten af bilens lys. Eventuelle fejl gemmes i styreenhedens fejlhukommelse, hvorfra de kan udlæses med et egnet diagnoseapparat. Afhængigt af bilmodellen informeres føreren om en systemfejl med en ekstra advarsel i instrumentbrættet.

Lygteindstilling: Praktiske tips

Efter reparationsarbejde skal SSL | HD-forlygten justeres igen.

 • Reparation, hvor en forlygte blev fjernet og installeret
 • Reparationer eller indstillinger, der påvirker bilens højde
 • efter udskiftning af følgende komponenter: Niveausensor, styreenhed til køretøjets elektriske system, servomotor til højdejustering, lysstyringsenheder til SSL | HD-moduler eller frontmoduler

Inden forlygterne indstilles, skal følgende forudsætninger være opfyldt først:

 • Bilen og forlygteindstillingsenheden står på et plant underlag
 • Parkeringsbremsen er løsnet, og bilen sikres mod at rulle
 • dæktrykket er korrekt
 • forlygteglassene er rene og uden skader
 • rattet er i positionen "ligeud"
 • den korrekte køretøjshøjde er garanteret. Køretøjer, der tidligere var hævet, skal sænkes til det normale køretøjsniveau.
 • køretøjets last er kontrolleret og om nødvendigt justeret til den last, der er angivet af producenten
 • Batterispændingen er højere end 11,0 volt
 • der er ingen fejlregistreringer i de systemrelevante komfortstyreenheder.

For at justere forlygterne er det nødvendigt med en diagnoseenhed ud over en forlygteindstillingsapparat. Justeringen startes ved hjælp af et diagnoseapparatet og gennemføres efter det angivne arbejdsforløb. Hvis bilen er udstyret med niveauregulering, skal chassiset være indstillet til normalt niveau, og reguleringen skal være deaktiveret før justering. Efter en vellykket indstilling genaktiveres kontrolfunktionen.