Servicearbejder på ladesystemet

Her får du nyttig viden om værdifulde tips om servicearbejder på ladesystemet, illustreret med en Volvo V60, der er udstyret med Eco Start-Stop DRIVe, som eksempel.

For at reducere brændstofforbruget og emissionerne monterer man automatiske systemer som f.eks. start-stop-automatik. Alt efter bilmærker findes der forskellige udformninger og krav. Derfor monteres der højeffektive generatorer med friløbs-remskiver og startere med en kraftigere konstruktion til de hyppigere startprocedurer. Start-stop-systemets funktion er kun sikret, når alle komponenter i start- og ladesystemet fungerer perfekt.

Vigtig sikkerhedsbemærkning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe bilværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, skal kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

 

Ladesystemets komponenter: Oversigt

AGM-batteri med batterisensor

Forkortelsen AGM står for Absorbent Glass Mat (AGM) og betyder, at elektrolytten i disse batterier er bundet i en filtmasse af glasfiber. AGM-batterier giver større start- og forsyningssikkerhed, elektrolytten kan ikke løbe ud, og de er specielt udviklet til biler med start-stop-system.

 

En intelligent batterisensor, der er monteret på minuspolen, overvåger batteriets tilstand. Måleværdierne sendes til en overordnet styreenhed via den serielle LIN-kommunikations-snitflade.

Sekundærbatteri

I denne bil er der desuden monteret endnu et batteri, det såkaldte sekundærbatteri. Sekundærbatterier, også kaldet buffer- eller backup-batterier, understøtter bilens elnet, når motoren ikke er i gang. Den ekstra strømforsyning styres af en batteristyreenhed, som samtidig forhindrer, at batterierne aflader hinanden indbyrdes.

Generator med friløbsremskive

Generatoren forsyner forbrugerne med strøm og holder batteriet opladet, når motoren er i gang. Generatorens effekt afhænger af motorens omdrejningstal. Generatoren afgiver først den maksimale effekt over 2000 o/min. Der er indbygget en laderegulator i generatoren, og den betegnes også som generatorstyreenhed. Laderegulatoren er forbundet med motorstyreenheden via en LIN-snitflade. Ved montering af en friløbsremskive overføres der kun drivkraft til generatoren i den ene omdrejningsretning, hvilket reducerer friktion og slid.

Motorstyreenhed

I dette system styres ladesystemet på intelligent vis af motorstyreenheden (ECM). Det centrale elektronikmodul (CEM) sender en anmodning om den ønskede ladespænding for hovedbatteriet til motorstyreenheden, og herfra sendes den videre til generatorregulatoren. Ladekontrollampen i instrumentgruppen styres via CAN-nettet. Samtidig kobler motorstyreenheden sekundærbatteriet ind via et relæ, så det oplades. Ladetiden for sekundærbatteriet beregnes af det centrale elektronikmodul, og informationen sendes til motorstyreenheden.

Starter

Starteren er nødvendig for at starte forbrændingsmotoren. Startere er elektromotorer, som ved starten kortvarigt kobles sammen med motoren via en tandkrans og bringer motoren op til det nødvendige startomdrejningstal. Alt efter konstruktion kan starteres strømforbrug andrage flere hundrede ampere. I kraft af forstærkninger af de enkelte komponenter er starteren konstrueret til et større antal startprocedurer i løbet af sin levetid.

Servicearbejder på ladesystemet: Vejledning

Før man kontrollerer generatoren, bør man først kontrollere batterierne. En enkel kontrol af ladetilstanden kan foretages med et almindeligt voltmeter. Batteriets hvilspænding kan måles direkte over batteriets poler. Her skal alle elektriske forbrugere i køretøjet være slukket. Et godt batteri bør have en spænding på 12,4 til 13,2 volt. 

 

Hvis værdien er under 12,4 volt, skal batteriet lades op og derefter kontrolleres igen. Hvis resultatet stadig er dårligt efter opladning, skal batteriet kontrolleres med en batteritester, og om nødvendigt skal det udskiftes. 

INFORMATION

Før en egentlige fejlfinding eller diagnose skal der foretages en hurtig visuel kontrol af komponenterne og delene omkring start-/ladesystemet i motorrummet.

 

De følgende informationer og servicearbejde vises med en Volvo V60, der er udstyret med Eco Start-Stop DRIVe, som eksempel, men kan også anvendes på andre bilmodeller med lignende systemer.

Kontrol med en batteritester

For bedre at kunne vurdere et batteris samlede tilstand anbefales det at kontrollere batteriet med en velegnet batteritester, som f.eks. BPC-TOOL. Her kan man efter kort tid se en vurdering af batteriets ladetilstand (SOC= State of Charge) og sundhedstilstand (SOH=State of Health). Hvis begge batterier er i orden, således som i vores tilfælde, kan man begynde at kontrollere generatoren.

Kontrol af generator

Først kontrolleres tilstand og funktion for remtrækket og de elektriske forbindelser. 

 

Derpå kontrolleres generatorens spændingsforsyning. Det gøres ved at tilslutte et passende måleapparat mellem generatorens klemme B+ og generatorhuset. Måleresultatet skal være lig med batterispændingen. Afvigelsen fra batterispændingen må her højst være 0,5 volt. Hvis spændingsforskellen er større, skal ledningerne kontrolleres for brud og overgangsmodstande.

 

Kontrol af generatorens ladespænding og ladestrøm
Målingen af generatorens ydelse foretages med et passende måleapparat på følgende måde:

  • Tilslut strømtangen så tæt som muligt på generatorklemme B+.
  • Tilslut voltmetrets røde klemme (+) til generatorklemme B+, og den sorte klemme (-) til generatorens stel.
  • Start motoren, og lad den gå i tomgang
  • Belast derefter elsystemet med ca. 40 ampere ved at indkoble flere elektriske forbrugere. Det kan f.eks. gøres ved at tænde nærlys, blæsermotor, klimaanlæg og elbagrude.
  • Forøg motorens omdrejningstal til ca. 2000-2500 o/min., og aflæs måleresultatet

 

Reguleringsspændingen må ikke falde mere end 0,5 V under mærkespændingen (13,7 til 15,0 V), og strømstyrken skal være over det samlede forbrug for alle indkoblede strømforbrugere.

INFORMATION

Følg altid bilfabrikkens service- og reparationsanvisninger ved alle kontroller af start- og ladesystemet!

Kontrol med diagnoseapparat / diagnose af styreenhed

I moderne biler med batteri-management-systemer kan der ved kontrollen i bilen åbnes forskellige funktioner, afhængigt af køretøjsproducent og system. I bilen i vores eksempel registreres opståede fejl i ladesystemet i motorstyreenheden og i det centrale elektronikmodul og lagres i fejlhukommelsen. Diagnosen af generatoren kan ske både via motorstyreenheden og via det centrale elektronikmodul.

 

Desuden afgiver mange køretøjssystemer digitale måleværdier i form af parametre til en hurtig diagnose. Parametrene angiver den aktuelle tilstand hhv. ønskede og faktiske værdier for komponenten. Her kan der f.eks. hentes informationer om IBS-sensoren og om batteriets ladetilstand.

INFORMATION

De forskellige diagnosemuligheder er vist med diagnoseapparatet mega macs 77 som eksempel. De aktuelle testmuligheder og funktionsantal kan være forskellige for forskellige bilmærker, og de afhænger af den aktuelle systemkonfiguration af styreenheden.

Kontrol af ladesystem: Video

Servicearbeiten am Radarsensor - Audi Side Assist

I denne video viser vi den visuelle kontrol før diagnosen, kontrollen af batterierne, kontrollen af generatoren, samt hvordan man foretager en kontrol med diagnoseapparatet mega macs 77.