ABS/ESP-styreenheder til bremse- og kørselsdynamik

Her får du nyttig viden og vigtige tips om hydraulikaggregatet til bremsesystemet / styreenheden til bremse- og kørselsdynamik.

ABS- og ESP-styreenheder

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

Hydraulikaggregat til bremsesystemet med styreenhed til bremse- og kørselsdynamik: Grundprincipper

Hydraulikaggregatet i bremsesystemet med styreenhed til bremse- og køredynamik er efterhånden standardudstyr i mange biler.

 

Det elektroniske stabilitetsprogram (ESP) har til opgave at forhindre, at bilen skrider ud i sving og i kritiske situationer, som f.eks. ved ekstreme manøvrer. Systemet griber målrettet ind i bremsesystemet og i motor- og gearkassestyringen og holder bilen på ret kurs. Her er det dog vigtigt at huske, at de fysiske love ikke kan sættes ud af kraft. Hvis naturlovene overskrides, kan selv ESP-systemet ikke forhindre, at bilen skrider ud. 

 

I takt med det stigende antal af biler, der er udstyret med ABS/ASR eller ESP, vokser hyppigheden af fejl og behovet for reparationer på værkstedet naturligvis også.

Hydraulikaggregat i bremsesystemet

Hydraulikenheden indeholder de ventiler til bremserne på de enkelte hjul, der kræves til regulering af bremsetrykkene. De styrer de tre trykfunktioner i hydraulikenheden, der kræves til reguleringen: opbygning af tryk, fastholdelse af tryk, reduktion af tryk.
Hydraulikpumpen opbygger det nødvendige fortryk på sugesiden af returpumpen i ABS-systemet. Returpumpen kan ikke selv opbygge det nødvendige fortryk, når bremsepedalen ikke aktiveres, og der ikke er noget tryk i systemet.

Styreenhed til bremse- og kørselsdynamik

Styreenheden til bremse- og kørselsdynamik er normalt monteret på hydraulikenheden.

 

Styreenheden er en kraftig computer. For at sikre den højst mulige sikkerhed består systemet af to computere med separat strømforsyning og diagnosesnitflade, der benytter samme software. Alle informationer bearbejdes parallelt, og de to computere overvåger gensidigt hinanden. Styreenheden varetager ligeledes reguleringen af ABS/ASR og ESP. Alle systemer er sammenbygget i én styreenhed.

Svigt af ABS/ESP-systemet: Fejlfinding

Hvis ABS/ESP-systemet svigter, indikeres det ved, at kontrollampen lyser konstant. Inden der indledes en omfattende diagnose, bør man altid foretage en visuel kontrol. Her skal man især se efter utætheder og skader på komponenter. Hvis der ikke konstateres noget unormalt ved den visuelle kontrol, skal der bruges et diagnoseapparat til den fortsatte kontrol. 

 

ABS/ESP-systemet har en indbygget egendiagnose. Det betyder, at det registrerer fejl som brud på ledninger, kortslutning til stel eller plus samt fejl i sensorerne. Disse fejl kan lægges i styreenhedens fejlhukommelse og udlæses med et passende diagnoseapparat. ABS/ESP-systemet kan diagnosticeres med et passende diagnoseapparat. Alt efter apparat findes der et stort antal testfunktioner, op til en specielt foreskrevet systemtest. 

Hvis ABS/ESP-systemet svigter, indikeres det ved, at kontrollampen lyser konstant. Inden der indledes en omfattende diagnose, bør man altid foretage en visuel kontrol. Her skal man især se efter utætheder og skader på komponenter. Hvis der ikke konstateres noget unormalt ved den visuelle kontrol, skal der bruges et diagnoseapparat til den fortsatte kontrol. 

 

ABS/ESP-systemet har en indbygget egendiagnose. Det betyder, at det registrerer fejl som brud på ledninger, kortslutning til stel eller plus samt fejl i sensorerne. Disse fejl kan lægges i styreenhedens fejlhukommelse og udlæses med et passende diagnoseapparat. ABS/ESP-systemet kan diagnosticeres med et passende diagnoseapparat. Alt efter apparat findes der et stort antal testfunktioner, op til en specielt foreskrevet systemtest. 

Udlæsning af fejlhukommelsen

Første skridt er at udlæse fejlhukommelsen. Her er lagret de fejl, der er forekommet, og de giver de første indikationer af en mulig årsag til fejlen. Den lagrede fejl kan direkte indikere en defekt komponent (fig. 2 Fejlhukommelse) eller indikere kortslutning/brud på en ledning. Dermed kan reparationen foretages målrettet.

Udlæsning af parametre

Hvis der ikke er lagret fejl i fejlhukommelsen, kan man med udlæsning af de aktuelle værdier målrettet se og vurdere parametre. Ved bedømmelsen af de viste aktuelle værdier kræves der teknisk dokumentation med de nødvendige ønskede værdier, hvis de ikke allerede er lagret i diagnoseapparatet. Fejl, der er lagret i fejlhukommelsen, vises også ved udlæsningen af de aktuelle værdier. 

Aktuatortest

En yderligere testmulighed er aktuatortesten. Ved denne test kan de enkelte komponenter aktiveres med diagnoseapparatet, hvorved deres funktion kan kontrolleres.

Grundindstilling

I denne funktion kan man indstille og justere komponenter i henhold til fabriksværdierne, som f.eks. sensorerne til køredynamikreguleringen. En forudsætning for en grundindstilling er, at bilens system fungerer fejlfrit.

Identifikation

Her kan man fremkalde specielle system- og styreenhedsinformationer.

Eldiagrammer

Systemspecifikke eldiagrammer fra køretøjsinformationerne kan benyttes ved fejlfinding. Her kan man se stikbenenes forbindelser i styreenhedens stik samt ledningsfarverne, der kan benyttes ved yderligere kontroller på den elektriske vakuumpumpe eller bremseforstærkerens tryksensor.

INFORMATION

De forskellige diagnosemuligheder er vist med diagnoseapparatet mega macs 77 på en MINI ONE 1,6 R56 som eksempel. De aktuelle testmuligheder og funktionsantal afhænger af systemkonfigurationen for styreenheden.

Fejl i det elektriske system: Konsekvenser

Hvis der konstateres en fejl i det elektriske system, begynder man med følgende arbejder:

 • ABS/ESP-systemet slås fra. Bremsesystemet fungerer fortsat på normal vis.
 • ABS/ESP-kontrollampen indikerer fejl  

Vigtige bemærkninger om reparation: Bemærkninger

Følgende anvisninger om reparation skal altid overholdes!

 • Da der er tale om indgreb i bremsesystemet, må styreenheden til bremse- og kørselsdynamik og hydraulikaggregatet til bremsesystemet kun udskiftes af faguddannede personer.
 • Når ABS-styreenheden er monteret, skal det tilpasses til bilen! Brug et egnet diagnoseapparat hertil.
 • Ved alle reparationer på bremsesystemet skal sikkerhedsforskrifter og monteringsvejledninger fra den pågældende system- eller bilproducent overholdes!
 • Om nødvendigt skal der benyttes de værktøjer til af- og påmontering, som bilfabrikanten foreskriver.
 • Usagkyndigt udførte reparationer kan medføre systemsvigt og alvorlige personskader.
Ordliste
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z