Programmering og indlæring af dæktryksensorer

Her får du nyttig viden og vigtige tips om programmering af dæktryksensorer og indlæring af trådløse TPMS-sensorer.

I denne artikel vises konfigurationen af HELLA Universal-TPMS-sensorerne med en Volkswagen Passat B8 som eksempel. Et standardmæssigt dæktryksovervågningssystem med fire tryksensorer og dækventiler i aluminium er standard på denne bilmodel.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe bilværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

 

Universal dæktryksensor: Værd at vide

HELLA's universelle dæktryksmåler kan monteres på næsten alle originale fælge og tilbehørsfælge. Hvis det er nødvendigt, kan sensorerne også udskiftes enkeltvis og kombineres med andre originale sensorer. De universelle dæktryksensorer kan bestilles i ventilskaftversionerne gummi, aluminiumsølv eller aluminiumsort.

 

TPMS-sensoren sender sine målte værdier via radio til den overordnede systemstyringsenhed. I tilfælde af tryktab i et dæk udsendes en advarselsmeddelelse visuelt eller akustisk via køretøjets display. Føreren bliver advaret på et tidligt tidspunkt og kan undgå yderligere skader på køretøjet eller eventuelle farlige situationer.

 

Den universelle dæktryksovervågningsensor skal indstilles til det pågældende køretøj med en egnet diagnoseenhed før montering. Den kan ikke anvendes uden afstemning.

TEKNISKE DATA

 • Frekvens: 433Mhz (Europa)
 • Trykkontrolområde: 0 - 8,9 Bar
 • Strømforsyning: integreret 3,0 V litium-ion-batteri
 • Vægt: ca. 43 g
 • Arbejdstemperatur: -40 °C til 125 °C
 • Toleranceområde tryk: ±1,5 psi (0,103 bar)
 • Certificering: CE / SAE J2657

Kontroller dæksensor: Anvisninger

Diagnose af input

Før de nye sensorer, f.eks. til vinterhjulene, monteres, og hjulene monteres, skal dæktryksovervågningsystemets (TPMS) funktion kontrolleres som en del af en indledende diagnose. Afhængigt af køretøjsmodellen kan dette gøres via den indbyggede computer eller via styreenhedsdiagnosen.

 

Den første diagnose foretages normalt allerede, når køretøjet kommer ind på værkstedet. Hvis TPMS-advarselslampen på instrumentbrættet slukker efter start af motoren og forbliver slukket under kørslen, kan det normalt antages, at alle sensorer overfører deres værdier til styreenheden. For at sikre, at alt fungerer korrekt efter ombygningen, skal fejlhukommelsen udlæses.

Kontrol af TPMS-sensorerne med en TPMS-diagnoseenhed

En anden testmulighed er at aflæse TPMS-sensorerne med et TPMS-diagnoseenhed. I mange serviceenheder kan funktionen "Check sensor" vælges her. I denne funktion holdes enheden med antennen mod dækkets side i ventilens højde, og udløserimpulsen udløses ved at trykke på en knap. Enheden aktiverer sensoren, og værdierne vises på displayet. Derefter kan sensorens ID-kode, dæktryk, frekvens, temperatur og batteristatus aflæses.

 

Derefter kontrolleres TPMS-advarselslampens funktion i kombiinstrumentet. Når motoren er startet, må kontrollampen ikke lyse eller blinke. En permanent tændt kontrollampe signalerer normalt et forkert dæktryk. Kon kontrollampe, der først blinker og derefter er tændt permanent betyder, at der er fejl i en komponent i TPMS-systemet.

Tips og anvisninger

Af dokumentationshensyn skal de udlæste sensordata altid noteres i input-loggen sammen med de pågældende køretøjsdata og kilometerstand. Dette sikrer gennemsigtighed i køretøjets historik i tilfælde af efterfølgende reparationer af TPMS-systemet.

 

Inden diagnosen eller reparationen påbegyndes, anbefales det først at foretage en visuel kontrol af de enkelte systemkomponenter. På denne måde kan skader på hjul, fælge eller ventiler lokaliseres uden større monteringsarbejde.

Vælg TPMS-sensor

Den rigtige reservedel er afgørende for reparationen. På grund af de mange forskellige modeller og reservedele er det kun muligt at foretage et nøjagtigt valg af reservedelen på grundlag af de pågældende køretøjsdata fra registreringsattesten. Hvis disse er tilgængelige, kan de relevante reservedele udvælges i det elektroniske reservedelskatalog eller, afhængigt af producenten, i TPMS-diagnoseenheden. Dette sikrer, at dæktryksovervågningsensoren monteres, konfigureres og derefter genkendes af TPMS-systemet som ønsket.

Programmering og undervisning af universelle sensorer til overvågning af dæktryk: VIDEO

Programmering og undervisning af universelle sensorer til overvågning af dæktryk

I denne video får du vigtige reparationsvejledninger til programmering og undervisning af de universelle dæktryksovervågningssensorer.

 

04:08 min

Programmering og indlæring af de universelle TPMS-sensorer: Vejledning

Den nye, universelle TPMS-sensors sensor-ID kan være nyoprettet eller overført (kopieret) fra en anden sensor. Hvis der imidlertid er behov for fire hjulsensorer til et nyt sæt vinterdæk, som vist nedenfor, kan dataene fra de gamle sensorer fra sommerdæk overføres til de nye sensorer. Sensorerne kan derfor programmeres, inden de monteres i fælgen, og de programmeres trådløst via radio ved hjælp af en TPMS-programmeringsenhed.
Det er vigtigt, at de nye sensorer er mærket i overensstemmelse hermed og senere monteres i den korrekte akselposition.

 

Før konfigurationen af sensorerne kan begynde, skal TPMS-sensorens producent og type samt de pågældende køretøjsdata indtastes, efter at den ønskede funktion er valgt.

Udlæs og kopier TPMS-sensor-ID

Vælg den ønskede funktion til kopiering af sensorerne i diagnoseenheden, og udlæs derefter sensor-ID-dataene fra de gamle sensorer, og overfør dem til de nye sensorer.

 

 • Hold TPMS-enheden med antennen mod dækkene ved dækventilens position, og tryk på startknappen
 • Efter korrekt overførsel vises den gamle sensors sensor-ID på displayet.
 • Gentag proceduren for alle andre TPMS-sensorer i henhold til enhedens anvisninger

 

Når alle TPMS-sensorer er blevet udlæst korrekt, vises alle værdier på displayet, og overførslen af sensor-ID-dataene kan påbegyndes.

Overførsel af TPMS-sensor-ID

Sådan kopierer du data:

 • Hold en ny dæktryksensor hen til antennen, og tryk på startknappen. Overførslen angives med "Processing in progress" og "Checking". Efter korrekt overførsel vises sensor-ID’en på displayet
 • Gentag derefter proceduren for alle andre TPMS-sensorer

 

Når alle data er overført korrekt, vises dette for alle sensorer på displayet.  
Nu, hvor alle sensorer er blevet programmeret, kan de monteres i fælgene, og coveret kan monteres.

Nyoprettelse af TPMS-sensor-ID

Hvis kun én sensor er defekt på et køretøj, kan den også udskiftes individuelt.

 

Da der ikke står nogen data fra den gamle sensor til rådighed til kopiering, oprettes der til denne sensor en ny ID, der indlæres til køretøjet. For at gøre dette vælges og startes den tilsvarende funktion på enheden. Følg derefter instruktionerne fra diagnoseenheden. Efter korrekt overførsel vises sensor-ID’en på displayet.

 

Anvisning!
Nyoprettede ID-koder skal derefter registreres i køretøjet, eller den pågældende køretøjsproducents indlæringsproces skal gennemføres. Hvis en kode er blevet kopieret fra en sensor, udelades registreringen normalt.

Indlæring af dæktryksensorerne

Der er forskellige indlæringsprocedurer afhængigt af køretøjsproducenten og dæktryksovervågningssystem. Afhængigt af køretøjsmodellen kan denne procedure udføres via køretøjets menu eller via OBD-grænsefladen med en egnet diagnoseenhed.

 

I vores eksempel med en Passat B8 er det ikke nødvendigt med manuel indlæring efter udskiftning af dæktryksensorerne. TPMS-sensorerne og deres position registreres automatisk af systemet under en efterfølgende testkørsel. Køretøjets hastighed skal her være over 25 km/h.

 

Indlæringsproceduren kan i enkelte tilfælde tage op til 20 minutter.

Grundlæggende indstilling af dæktryksovervågningsystemet

Som en del af grundindstillingen nulstilles alle gamle værdier for dæktryksensorerne, og de nye, aktuelle data gemmes. Det er nødvendigt at foretage en grundindstilling efter udskiftning af en TPMS-sensor eller udskiftning af et hjul, da forskellige dæktryk kan føre til forkerte oplysninger i systemet.

 

Grundlæggende indstilling af dæktryk på Passat B8 - køretøjer med Infotainment-system:

 • Slå tændingen til
 • Tænd for Infotainment-systemet
 • Tryk på knappen CAR på infotainmentsystemet
 • Tryk på menupunktet "SETUP" på touchskærmen
 • Tryk på menupunktet "Dæk" på touchskærmen
 • Tryk på menupunktet "SET" på touchskærmen
 • Tryk på menupunktet "Bekræft" på touchskærmen.

 
Hvis alle dæktryk, der er beregnet af styreenheden, svarer til fabrikantens specifikationer, vises menupunktet for justering ikke!

 

Grundlæggende indstilling af dæktryk på Passat B8 - køretøjer uden Infotainment-system:

 • Kontroller dæktrykket, og korrigerer det, om nødvendigt
 • Tryk på knappen til visning af dæktryk, og hold den nede, indtil du hører en bekræftelsestone.

 

For detaljer og oplysninger henvises til den køretøjsspecifikke brugsanvisning!

Montering af dæktryksensor - anvisninger til montering af TPMS-sensorer: Vejledning

TPMS-sensor med isætningsgummiventil

Ved reparation anbefaler vi følgende generelle fremgangsmåde:

 

1. Gummiventilen skal forsynes med en egnet monteringspasta (fig. 2). 

2. Indsæt gummiventilen gennem fælgen, og placer sensoren. Dette gøres ved at montere ventilen med et egnet værktøj til at trække ventilen og sikre, at sensoren ikke sidder fast (fig. 3).

3. Sørg derefter for, at ventilen hviler direkte på fælgen (fig. 4).

TPMS-sensor med isætningsaluminiumsventil

Ved reparation anbefaler vi følgende generelle fremgangsmåde:

 

1. Indsæt dækventilen gennem fælgen, og placer sensoren så tæt som muligt på fælgkanten (fig. 6).

2. Før omløbermøtrikken over ventilen, og skru den håndfast på. Tilspænd derefter omløbermøtrikken med en egnet momentnøgle med 4 Nm (fig. 7).

3. Illustration af en korrekt installeret TPMS-sensor (figur 8).

Montering af dæk med TPMS - anvisninger til montering af dæk: Anvisninger

Når sensorerne er monteret korrekt, kan dækkene herefter monteres på fælgen. For at undgå beskadigelse af eller fejlfunktion i sensoren under dækmonteringen skal du overholde følgende anvisninger:

 • Når du monterer dækket, skal du placere monteringshovedet på den modsatte side af TPMS-sensoren
 • Dæktryksensoren må ikke være smurt med monteringspasta. Det kan medføre funktionsfejl eller svigt i komponenten.
 • Sensoren må ikke sidde fast mellem dækkets vulst og fælg
 • Efter montering af nye TPMS-sensorer skal indlæringsprocessen udføres i henhold til køretøjsfabrikantens specifikationer
 • Anvendelse af dækbalancepulver eller dækpasta kan føre til fejlfunktion eller svigt i sensoren

Service- og reparationsanvisninger: Anvisninger

Når du udskifter dæktryksensorerne, skal du altid følge produkt- og køretøjsfabrikanternes monterings- og reparationsanvisninger.


Om nødvendigt skal der benyttes de værktøjer til af- og påmontering, som bilfabrikanten foreskriver.


Reparationer af dæktryksovervågningsystemet må kun udføres af en fagperson inden for motorkøretøjsbranchen eller en uddannet mekaniker.

Anvisning

De forskellige diagnosemuligheder er vist med diagnoseenhed mega macs 77 og Ateq TPMS-diagnoseenheden. De pågældende testmuligheder og funktionsantal afhænger af systemkonfigurationen af systemets styreenhed på køretøjssiden.