Skadesvurdering af starter

Her får du værdifulde og nyttige værkstedstips om skadesvurdering af startere.

Vigtig sikkerhedsbemærkning De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe bilværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

 

Skadesvurdering af starter: Årsager og konsekvenser

„Pastadannelse“ i startere

Når der forekommer „pastadannelse“ i startere, kan det gør sig bemærket ved forøget støjudvikling og skader på starterens tandhjul. I ekstreme tilfælde kan startkransen også blive stærkt beskadiget

 

ÅRSAGER

„Pastadannelse“ opstår som en blanding mellem forureninger (koblingspartikler/slidpartikler, ophvirvlet vejstøv) i koblingshuset og smørefedtet på ankerets aksel, forlagsakslen, gevindet til starterdrevet og friløbet. Denne opblanding danner en pasta, som ikke mere virker smørende.

 

KONSEKVENSER

Denne ikke-smørende pasta nedsætter starterens funktion, især for friløbet og gevindet til starterdrevet, i et sådant omfang, at starterens tandhjul går for langsomt ud af indgreb med motorens startkrans. Det medfører ovennævnte fejl. De kan i reglen kun afhjælpes ved at udskifte starteren. 

 

Brug kun smørefedt, som er beregnet til dette formål, eller som medleveres fra producenten. Sørg for, at alle dækplader og propper i koblingshuset er på plads og er korrekt monteret. Hvis starten udskiftes, skal koblingshuset renses for at undgå for hurtig „pastadannelse“.

 

Skader på startere med ferrit-magneter

I nogle typer af startere er feltviklingerne af kobber eller aluminium erstattet med ferrit-magneter. Et hyppigt forekommende skadesbillede i denne type startere er brud på ferrit-magneterne. Magneterne løsner sig fra huset og knækker.

 

ÅRSAGER OG KONSEKVENSER

Ovennævnte skadesbilleder skyldes stød og/eller slag. De ødelagte ferrit-magneter medfører totalt havari af starteren. Denne type af startere må aldrig udsættes for „funktionskontrol“ i form af slag med en hammer eller lignende på startens hus eller startrelæet. Der kan også opstå skader, hvis starteren falder på gulvet.

 

Motor med fejltændinger

Forkert justeret tænding hhv. indsprøjtningspumpe kan medføre skader på starteren. Hyppige skadesbilleder er ødelagte friløb og planetgear samt knækkede ankeraksler og lejehuse.

 

ÅRSAGER

Fejltændinger og forkert indstillet indsprøjtnings-/tændingstidspunkt kan medføre, at motoren slår tilbage under starten. Dermed påvirkes starteren med stor kraft modsat dens omdrejningsretning. Det belaster friløbet i spærreretningen. Derved ledes kraften via ankerets aksel og til huset. Da starteren kun i ringe grad kan optage disse kræfter, opstår ovennævnte skadesbilleder. 

 

KONSEKVENSER

De mekaniske skader medfører kraftig støj og endog totalhavari af starteren.

 

Starter er kørt op i hastighed

Startere, der har været kørt op i hastighed, kendes på anløbsfarve på friløb/tandhjul, rivninger på ankerets aksel, kommutator/ankerviklinger der er slynget ud og/eller en forbrændt spole i startrelæet.

 

ÅRSAGER

Årsager til, at en starter er kørt op i hastighed, kan være teknisk betinget eller være fremkaldt ved fejlbetjening. En klemmende tændingslås/startkontakt, kortslutning i ledningsnettet eller for lang tids aktivering af starteren kan medføre, at starteren forbliver i indgreb, efter at motoren er startet, De enorme centrifugalkræfter medfører, at viklingerne og/eller kommutatoren ødelægges. Misfarvningen af isoleringen i spolen i startrelæet indikerer, at strømmen har været sluttet konstant.

 

KONSEKVENSER

Ødelæggelsen af kommutatoren/viklingerne samt overhedning af spolen medfører, at starteren er totalhavareret.

 

Starter med olieforurening

En starter, der er forurenet med olie, kan kendes på olieaflejringer i lejehuset og i starteren. I ekstreme tilfælde også umiddelbart ved en oliefilm eller oliedråber på starteren. Kunden bemærker ofte denne fejl ved, at starteren har dårlig ydelse.

 

ÅRSAGER

Olieforurening skyldes i de fleste tilfælde utætheder på motoren. Det drejer sig især om en utæt pakdåse ved krumtapakslen. Den udsivende olie slynges ind i starteren af svinghjulet.

 

KONSEKVENSER

Olien, der trænger ind i starteren, medfører, at kullene blødgøres og dermed slides hurtigere. Slidpartikler fra kullene danner sammen med olien en ledende masse, der medfører kortslutninger og kontaktproblemer. I de fleste tilfælde medfører det totalhavari.

 

Overbelastning af startere

En overbelastet starter kan i reglen kenders på anløbsfarver på ankeret, en forbrændt fejlvikling og en misfarvet eller forbrændt spole i startrelæet. Det er alt sammen tegn på høj termisk belastning.

 

ÅRSAGER

Startere er generelt kun beregnet til kortvarig aktivering. Hvis den belastes konstant som følge af, at motoren starter dårligt eller slet ikke (forkert indstilling, fejl i brændstofforsyningen, tændingssystem, mekaniske fejl) medfører det overhedning.

 

KONSEKVENSER

Følgeskader, der er resultat af en sådan overhedning, er i reglen kortslutninger som følge af forbrændt isolering. Det medfører totalhavari af starteren.

 

LINK TIP

Her kan du finde tips og afhjælpning af bestemte symptomer og årsager til havari for en defekt starter. Desuden viser vi dig på denne side, hvordan du kontrollerer ladesystemet, som f.eks. visuel kontrol inden diagnosen, kontrol af batterier, kontrol af generatoren og kontrol med diagnoseapparat. Du kan få flere produktinformationer om startere og generatorer fra Hella her.