Funktion og montering af generatorens friløb

Vigtig sikkerhedsbemærkning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe bilværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

 

Under motorens forbrændingscyklus skiftevis accelereres og decelereres krumtapakslens rotation. Denne såkaldte uregelmæssighedsgrad i rotationen overføres som følge af generatorens inerti til drivremmen til hjælpeudstyret. Det medfører, at remtrækket udsættes for ekstreme kræfter og store variationer i drejningsmomentet.

Funktion og opbygning af generatorens friløb: Funktion

Friløbsremskiven, også kaldet generatorfriløbet, monteres direkte på generatorens aksel i stedet for en fast remskive, og dens opgave er at frigøre generatoren for krumtapakslens uregelmæssige rotation. Dermed reduceres påvirkningen fra inertimomentet på generatoren og belastningen på remtrækket.

 

Friløbsremskiven er opbygget på følgende måde:

 1. Inderring med notfortanding
 2. Yderring med profileret overflade
 3. Friløbsenhed
 4. Radialstøtteleje
 5. Friløbsremskive

Fordele ved generatorens friløb: Fordele

Ved montering af en friløbsremskive overføres der kun drivkraft til generatoren i den ene omdrejningsretning, hvilket reducerer friktion og slid.

 

Fordelene ved en friløbsremskive er:

 • Reducerede kræfter i remtrækket
 • Reduceret brændstofforbrug
 • Længere levetid for alle komponenter
 • Bedre kørekomfort og nedsat støj
 • Forhøjet tomgangsomdrejningstal for generatoren

 

Forholdene med og uden friløbsremskive:

 • Drev med fast remskive (A): Kraftige vibrationer og heraf følgende flagrende støj fra drivremmen
 • Drev med generatorfriløb (B): Reducerede vibrationer i drivremmen

Monteringsanvisning for generatorfriløb: Monteringsvejledning

Artikelnumre: 9XU 358 038-xxx og 9XU 358 039-xxx

 

Vi anbefaler følgende fremgangsmåde:

 • Stop motoren
 • Tag tændingsnøglen ud
 • Afmonter ribberemmen
 • Fjern dækkappen på generatorfriløbet
 • Fikser friløbsremskiven
 • Sæt monteringsværktøjet i
 • Drej monteringsværktøjet
 • Løsn generatorfriløbet, og tag det af
 • Monter det nye generatorfriløb, og spænd det fast (tilspændingsmoment 80 +/- 5 Nm)
 • Monter dækkappen og ribberemmen
 • Foretag en funktionstest
Bemærk!

Følg afmonterings-/monteringsanvisningerne fra
køretøjsproducenten.

 • Montering skal altid foretages af en kvalificeret fagmand
 • Overhold de rigtige tilspændingsmomenter
 • Brug ikke trykluftværktøj