Fjernlysassistent

Her får du værdifuld viden og nyttige tips om fjernlysassistent til forlygter.

Fjernlyset belyser vejbanen optimalt i mørke. Imidlertid benyttes denne lysfunktion kun sjældent for ikke at blænde modkørende trafikanter. Kamerabaserede fjernlysassistenter kan løse dette problem. På denne side beskriver vi virkemåden for de nye lysassistentsystemer, og hvad man skal være opmærksom på ved kontrol og indstilling af dem. Desuden kan du her læse, hvad der fremkalder den blå kant i nye forlygtesystemer.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

ADAPTIV FJERNLYSASSISTENT: GRUNDPRINCIPPER

Dette system er en videreudvikling af AFS-systemet med statistiske lysfordelinger, idet det er suppleret med et kamera og tilhørende billedbehandling. Det første trin er den adaptive lys-mørke-grænse (ALMG).

 

Ved hjælp af et kamera i frontruden bliver forankørende og modkørende køretøjer registreret, og forlygterne styres således, at lyskeglen slutter, inden den når frem til andre køretøjer. Dermed kan rækkevidden for nærlyset øges fra ca. 65 m til op til 200 m (3-lux-linjen). Hvis vejen er fri, skifter systemet til fjernlys, således at føreren altid har optimal synsvidde. Desuden kan der via vertikale vinkelinformationer for de relevante objekter i kameraets synsfelt fås informationer om vejens topografi, således at belysningen bliver forbedret i terræn med stigninger og fald. Indstillingen af forlygternes mulige rækkevidde baseres på kontrol af andre trafikanters blændingsniveauer. Dermed udelukkes generende blænding, og der opnås maksimal nærlysfordeling.

BLÆNDFRIT FJERNLYS MED VERTIKAL LYS/MØRKE-GRÆNSE (VLMG): FUNKTION

Princippet er enkelt nok: at køre med konstant fjernlys.

 

Den normale nærlys er et kompromis. Det skal minimere blændingen af andre trafikanter, men samtidig sikre føreren den bedst mulige belysning af kørebanen. Men ved højere hastigheder og på snoede veje er belysningen med et konventionelt nærlys ofte ikke optimal.

 

Det såkaldte „blændfri fjernlys“ følger princippet med konstant tændt fjernlys, men uden at føreren hele tiden skal bekymre sig om at reagere rettidigt på modkørende, så de ikke blændes.

Registrering af køretøjer med kamera

Ved hjælp af et kamera bag forruden registreres modkørende og forankørende køretøjer via deres lys, op til en afstand på 850 m (afhængigt af bilmærke). Kameraet er i kombination med en elektronisk bedømmelsesenhed i stand til at opfatte en række visuelle forhold i trafiksituationen, at bedømme dem og registrere risici, således at det kan reagere på ændringer i forholdene.

Funktion for blændfrit fjernlys

Forlygterne aktiveres i henhold til billeddata fra kameraet, således at de dele af fjernlysfordelingen, der er rettet mod andre trafikanter i trafikken, som har risiko for at blive blændet, automatisk elimineres. Den dannes en „lystunnel“, hvorved det registrerede køretøj forbliver ubelyst, og lysintensiteten ikke er højere end én lux. En sådan tunnel kan endog følge det registrerede køretøj dynamisk, og dens udstrækning er variabel. Området lige foran bilen er oplyst konstant med en lysfordeling, der ligner nærlyset.

På basis af data fra kameraet og den intelligente styring af forlygterne tilpasses lysfordelingen automatisk til trafiksituationen, således at fjernlysfordelingen bibeholdes for føreren, hvilket i sammenligning med det normale nærlys indebærer en væsentlig forøgelse af den visuelle rækkevidde. Dermed ses risikofaktorer i tide, og ulykker kan undgås.

FJERNLYSASSISTENT, KONTROL OG INDSTILLING: VÆRKSTEDSTIPS

Når det gælder vedligeholdelse og service af fjernlys med assistentsystemer findes der flere forskellige varianter. I klassiske systemer sker indstilling fælles med nærlyset, eller den foretages separat efter fabrikantens forskrifter, alt efter bilmærke og model. De nye, topmoderne forlygtesystemer justeres ved hjælp af diagnoseapparater i forbindelse med den pågældende styreenhed.

Fjernlysassistentsystemer

Biler, der har en fjernlysassistent, skal behandles forskelligt, alt efter bilmærke. For nogle bilmærker indstilles det blændfri fjernlys sammen med nærlyset. Systemet kontrolleres kun i tilfælde af kundeklager. For andre bilmærker foreskrives der en kontrol hhv. en indstilling. Inden indstilling skal bilen forberedes i henhold til de lovmæssige forskrifter (korrekt dæktryk, korrekt belastning etc.) og fabrikantens anvisninger. Inden den følgende indstilling af fjernlyset med VLMG skal forlygtemodulerne bringes i grundindstilling ved hjælp af en diagnosetester. Til visse fjernlysassistentsystemer kræves der også en speciel kontrolskærm i et analogt lygteindstillingsapparat. SEG IV serien fra Hella-Gutmann-Solutions har en sådan kontrolskærm.

 

Her køres forlygtemodulerne til en bestemt position, og fjernlyset med VLMG aktiveres, som det ses på diagrammet med venstre forlygte som eksempel.

 

Nu skal lysfordelingens vertikale linje (orange pil) indstilles nøjagtigt på kontrolskærmens centralmærke hhv. nullinie. Derefter lagres den nye indstilling som standardstilling. Med VLMG er en korrekt indstilling absolut nødvendig, da modgående trafikanter ellers kan blive blændet ekstremt stærkt. Indstillingen af højre forlygte foretages symmetrisk hermed.

Audi Matrix LED-forlygte

Der findes dog også forlygter, der ikke har nogen indstillingsskruer til indstilling af fjernlysfordelingen. Et eksempel er den nye Audi A8 med Matrix Beam-forlygter.

 

Hjertet i Matrix-LED-forlygten er et blændfrit fjernlys, der opnås med et system uden mekaniske elementer. Det tillader føreren at køre med permanent fjernlys uden at blænde de modkørende eller de forankørende. De forankørende og de modkørende køretøjer registreres ved hjælp af et kamera, og det lys i fjernlysfordelingen, der rettes mod dem, slukkes på brøkdele af et sekund ved at slukke eller dæmpe enkelte LED'er. Brugen af matrix-teknologien gør det samtidig for første gang muligt at etablere flere sådanne tunneller samtidig for eksempel i det tilfælde, hvor flere modkørende kører efter hinanden. I disse tunneller slukkes lyset, medens fjernlyset fortsat fuldt ud belyser alle områder mellem køretøjerne samt til højre og venstre for dem. Når der ikke længere er nogen køretøjer i førerens synsfelt, skifter systemet igen til fuldt fjernlys. Ud over præcist at undgå at blænde andre køretøjer tilpasser lyskeglen fra Matrix-fjernlyset sig trafiksituationen f.eks. ved kørsel i kurver. Her varieres lyskeglens intensitet i sideretningen, eller den koncentreres på midten af vejbanen i kraft af skiftende aktivering af LED'erne. Derved forbedres førerens udsyn om natten væsentligt, og samtidig elimineres sikkerhedsrisikoen ved blænding for de modkørende.

I dette forlygtesystem benyttes der 25 separate LED'er til fjernlysfordelingen. Hver enkelt af disse LED'er kan tændes og slukkes separat. Til kontrol og indstilling af lysfordelingen for dette forlygtesystem kræves der ligeledes en diagnosetester. Når bilen er forberedt, tændes en enkelt LED med diagnosetesteren, den såkaldte „Master-LED“. Bedømmelsen sker på basis af lysfordelingens position. Fig. 1 viser den korrekte position for den inderste lys/mørke-grænse på nullinien på kontrolskærmen. I tilfælde af afvigelser fra denne position (Bild 2) skal korrektionsværdien (afstanden til nullinien) overføres til den pågældende styreenhed via en diagnosetester. Illustrationerne viser venstre forlygte. Bedømmelsen af højre forlygte foretages symmetrisk hermed.

Bemærkning om den såkaldte „blåkant“

Dette lystekniske fænomen omtales ofte i diverse rapporter. Men hvad er det egentlig? „Blåkant“ er betegnelsen for den del af lyset, der ligger omkring lys/mørke-grænsen, og som hyppigt har en blå-hvid farve.

 

Omfanget og intensiteten af denne lyskant afhænger af flere faktorer. Her er der nogle eksempler:

 

1. Materialet i linsen i projektionsmodulet
Alt efter materialet i samlelinsen, som for eksempel glas, PMMA eller PC, er lysbrydningen hhv. lysspredningen forskellig. Det påvirker lysets farve.

 

2. Lyskildens position i forhold til blænden
Lyskilder monteres i forskellige afstande og positioner (lodret) i forhold til blænden. Derved „brydes“ eller „afbøjes“ lyset forskelligt ved blænden.

 

3. Refleksions- eller projektionssystem
Den måde, som lysudstrålingen hhv. fokuseringen sker på, har ligeledes indflydelse på lys/mørke-grænsen. Et refleksionssystem har i reglen en mindre udpræget blåkant end et projektionssystem. Årsagen hertil er den såkaldte „hårdhed“. Den beskriver overgangen mellem lys og mørke (lys/mørke-grænse). Som følge af blænden har projektionssystemer en større hårdhed.

Oversigt over afgørende fakta

Ved kontrol og indstilling af lysfordelingen for moderne forlygter skal man være opmærksom på nogle væsentlige punkter. Kun hvis man fortolker lysfordelingen korrekt, kan man foretage en korrekt indstilling. Dermed bliver de nødvendige fagkundskaber på dette område af større og større betydning. Specielt ved fjernlysassistentsystemerne skal de modelspecifikke anvisninger følges. Det er også uomgængeligt at overholde tolerancerne ved placeringen af bilen og lygteindstillingsapparatet. Ikke mindst det nødvendige udstyr spiller en stor rolle, for kun ved hjælp af en diagnosetester og det rette lygteindstillingsapparat kan moderne lygtesystemer kontrolleres og indstilles fagmæssigt korrekt.