INDSPRØJTNINGSDYSE / INDSPRØJTNINGSVENTIL

Her får du nyttig basisviden og vigtige tips om indsprøjtningsdyser hhv. indsprøjtningsventiler i biler.

Indsprøjtningsdyserne tilfører den korrekte brændstofmængde til de enkelte cylindre og forstøver samtidig brændstoffet, så det forbrændes optimalt i forbrændingskammeret. Du kan scrolle gennem denne side og få informationer om indsprøjtningsdysernes funktion og om evt. fejlsymptomer. Desuden får du nyttige tips om fejlfinding på indsprøjtningsdyser, både med motoren i gang og med standset motor.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

INDSPRØJTNINGSDYSER, FUNKTION: FUNKTIONSPRINCIP

Indsprøjtningsdyserne har til opgave at indsprøjte nøjagtigt den brændstofmængde, som styreenheden har beregnet til motorens aktuelle driftstilstand. For at opnå god forstøvning af brændstoffet og samtidig små kondensationstab skal der alt efter motortype overholdes en bestemt afstand og indsprøjtningsvinkel.

 

Indsprøjtningsdyser aktiveres elektromagnetisk. Styreenheden beregner og styrer de elektriske impulser, der åbner og lukker indsprøjtningsdyserne på basis af de aktuelle sensordata om motorens driftstilstand. Indsprøjtningsdyser er opbygget af et hus, der indeholder en magnetvikling og et styr til dysenålen, samt en dysenål med magnetanker. Når styreenheden sender en spænding til magnetviklingen, løftes dysenålen fra sit sæde og frigiver en præcisionsboring. Så snart spændingen afbrydes, trykkes dysenålen ned i sædet igen af en fjeder og lukker boringen.

 

Gennemstrømningsmængden i en åben indsprøjtningsdyse er nøjagtigt defineret af præcisionsboringen. For at indsprøjte den korrekte brændstofmængde til den aktuelle driftstilstand beregner styreenheden en åbningstid for indsprøjtningsdysen, der sammen med gennemstrømningsmængden giver det ønskede resultat. Dermed sikres det, at der altid indsprøjtes nøjagtigt den korrekte brændstofmængde. Der opnås en optimal forstøvning af brændstoffet i kraft af ventilsædets udformning og præcisionsboringen.

INDSPRØJTNINGSDYSE DEFEKT: SYMPTOMER

En indsprøjtningsdyse, der er defekt eller ikke fungerer korrekt, kan medføre følgende symptomer:

 • Startproblemer
 • Øget brændstofforbrug
 • Nedsat motoreffekt
 • Ujævn tomgang
 • Dårlige emissionsværdier

 

Mulige følgeskader:

 • Nedsat motorlevetid
 • Skader på katalysator/dieselpartikelfilter

ÅRSAGER TIL DEFEKTE INDSPRØJTNINGSDYSER: FEJLÅRSAG

ÅRSAGER TIL EN DEFEKT ELLER NEDSAT FUNKTION KAN VÆRE:

 • et tilstoppet filter i indsprøjtningsdysen som følge af urent brændstof
 • en nåleventil, der ikke lukker helt, som følge af mange små urenheder indefra, forbrændingsrester udefra eller aflejringer af additiver.
 • en tilstoppet udløbsboring
 • en kortslutning i spolen
 • et brud på en ledning til styreenheden

INDSPRØJTNINGSDYSER, KONTROL: FEJLFINDING

Fejlfinding kan foretages både mens motoren er i gang, og når den er stoppet.

Fejlfinding med motoren i gang

Sammenligning af indsprøjtningsmængder

De indsprøjtede brændstofmængder kan sammenlignes ved hjælp af en cylinder-sammenligningsmåling og en samtidig emissionsmåling ved hjælp af faldet i omdrejningstal samt HC- og CO-værdierne for de enkelte cylindre. Er man heldig er værdierne for alle cylindre ens. I tilfælde af store forskelle i værdierne indsprøjtes der evt. for lidt brændstof (meget uforbrændt brændstof = høje HC- og CO-værdier, lidt uforbrændt brændstof = lave HC- og CO-værdier). Årsagen kan være en defekt indsprøjtningsdyse.

Aflæs spænding og impulsvarighed, og sammenlign værdierne

Indsprøjtningssignalet kan vises på et oscilloskop. Det gøres ved at tilslutte måleledningen til signalledningen og den anden ledning til et passende stelpunkt. Når motoren er i gang, kan spænding og impulsvarighed (åbningstid) aflæses på skærmbilledet. Når gasspjældet åbnes, skal impulsvarigheden stige i accelerationsfasen, og ved konstant omdrejningstal (ca. 3000 o/min.) skal den igen falde til tomgangsværdien eller lidt mindre. Resultaterne for de enkelte cylindre kan sammenlignes med hinanden og evt. indikere evt. fejl som f.eks. dårlig spændingsforsyning.

Måling af brændstoftryk og kontrol af indsugnings- og udstødningssystem for utætheder

Andre vigtige koltroller er måling af brændstoftrykket for at registrere andre defekte komponenter (brændstofpumpe, brændstoffilter, trykregulator), samt kontrol af indsugnings- og udstødningssystemet for utætheder for at undgå forkerte måleresultater. Hvis sensoren har et 2-polet stik, er der fortrinsvis tale om en induktiv sensor. Her kan man måle den indre modstand, en evt. kortslutning til stel og signalet.

 

Det gøres ved at fjerne stikket og kontrollere sensorens indre modstand. Hvis den indre modstand er 200 til 1.000 Ohm (alt efter nominel værdi), er sensoren i orden. Ved 0 Ohm er der tale om kortslutning, og ved flere MOhm et brud. Kontrollen for kortslutning til stel sker ved at måle mellem stikbenet og stel med et ohmmeter. Modstanden skal være stort set uendelig. Kontrollen med et oscilloskop skal give et sinussignal med tilstrækkelig styrke. I tilfælde af en Hall-sensor skal man kun kontrollere signalspændingen, der skal være et firkantsignal, samt forsyningsspændingen. Der skal genereres et firkantsignal, der varierer i takt med motorens omdrejningstal. Vi siger det endnu en gang: brug af et ohmmeter kan ødelægge Hall-sensoren.

Fejlfinding med standset motor / tændingen slået fra

Kontrol af ledningsforbindelser til gennemgang

Kontrol af ledningsforbindelsen mellem indsprøjtningsdyserne og styreenheden til gennemgang (diagram over stikforbindelserne kræves). Denne måling sker ved at tage stikket af styreenheden og derpå kontrollere ledningerne mellem stikkene på de enkelte indsprøjtningsdyser og styreenheden. Nominel værdi: ca. 0 Ohm.

Kontrol af ledningsforbindelsen for kortslutning til stel

Kontrol af ledningsforbindelserne mellem indsprøjtningsdyserne og styreenheden for kortslutning til stel. Denne måling sker ved at tage stikket af styreenheden og derpå kontrollere ledningerne mellem stikkene på de enkelte indsprøjtningsdyser og styreenheden for kortslutning til stel.

Kontrol af spolerne i indsprøjtningsdyserne for gennemgang

Kontrol af spolerne i indsprøjtningsdyserne for gennemgang Her forbindes ohmmetret mellem de to ben i stikket. Nominel værdi: ca. 15 Ohm (se fabrikantens angivelse).

Kontrol af spolerne i indsprøjtningsdyserne for kortslutning til stel

Kontrol af spolerne i indsprøjtningsdyserne for kortslutning til stel Her kontrolleres de enkelte stikben mod ventilhuset for gennemgang. Nominel værdi: >30 MOhm.

Indsprøjtningsdysernes sprøjtebillede kan kontrolleres på en prøvestand, når dyserne er afmonteret. Alt efter fabrikat er der også mulighed for at rense indsprøjtningsdyserne.