Skadesvurdering af generator

Her får du værdifulde og nyttige værkstedstips om skadesvurdering af generatorer.

Vigtig sikkerhedsbemærkning De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe bilværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

 

Skadesvurdering af generator: Årsager og konsekvenser

Skader som følge af kortslutning/polombytning

Skader som følge af kortslutning/polombytning i generatoren kan ses ved afbrudte eller smeltede lodninger på effektdioderne, smeltede lodninger på statorvikling og/eller forkullede komponenter i ensretteren.

 

ÅRSAGER

Et defekt batteri eller polombytning ved starthjælp forårsager en ukontrolleret strøm. En sådan kortslutning medfører høj varme, som ødelægger halvlederne og smelter lodninger, så de afbrydes.

 

KONSEKVENSER

De beskadigede lodninger og de ødelagte dioder medfører, at generatoren ikke afgiver nogen effekt.

 

Korrosionsskader

Korrosionsskader på generatoren kan ses som kraftig korrosion på stikkene og tilslutningsklemmerne.

 

ÅRSAGER

Generatorer er i reglen som standard beskyttet mod vandsprøjt. Hvis der sker ekstrem vandindtrængen, f.eks. ved motorvask med damprenser, kørsel gennem dybt vand eller som følge af manglende afskærmning mod vandsprøjt, medfører det skader på generatoren.

 

KONSEKVENSER

Ekstrem vandindtrængen medfører korrosion på stik og tilslutningsklemmer, skader på kuglelejerne og at kullene bliver bløde. De korroderede stik og tilslutningsklemmer medfører, at effekten reduceres eller helt ophører. Lejeskader medfører kraftig støj eller totalhavari af generatoren.

 

INFORMATION

Afskærmninger mod vandsprøjt skal altid monteres igen, når generatoren udskiftes.

 

Olieforurenet generator

Indtrængende olie medfører. at der dannes en oliefilm på huset, viklingerne, slæberingene og kullene i generatoren. Olien medfører, at kullene bliver bløde.

 

ÅRSAGER

Hvis der trænger olie ind i generatoren som følge af defekte pakninger i motoren, hydraulikolie eller dieselolie som følge af defekte rørledninger, dannes der en fedtet film på slæberingene og kullene. Derved danner slidpartikler fra kullene en masse, der medfører dårlig kontakt eller kortslutning. Som følge af, at kullene bliver bløde, slides de også for hurtigt.

 

KONSEKVENSER

Den indtrængende olie medfører, at generatoren ydelse falder. I de fleste tilfælde medfører olieforurening imidlertid totalt havari.

 

Generator med vakuumpumpe, kraftigt olieforurenet

I nogle biler med dieselmotor frembringes det nødvendige vakuum til bremseforstærkeren med en vakuumpumpe, der er sammenbygget med generatoren. Et hyppigt forekommen problem er, at disse generatorer er stærkt olieforurenede og derved bliver defekte.

 

ÅRSAGER

En af de vigtigste årsager til dette problem er pakningen mellem generatoren og vakuumpumpen. Denne pakning udgøres oftest af en gummiring, som bliver utæt som følge af ældning eller udskiftning af generatoren. Ofte udskiftes gummiringen ikke, og efter kort tid bliver generatoren defekt som følge af indtrængende olie.

 

KONSEKVENSER

Indtrængende olie kan beskadige generatoren på meget kort tid og medføre defekt.

 

INFORMATION

Pakningen mellem generatoren og vakuumpumpen skal altid udskiftes, når komponenterne adskilles fra hinanden. Kontroller samtidig olie- og vakuumslangerne til vakuumpumpen for utætheder.

 

Lejeskader på generatoren

Lejeskader i generatorer bemærkes ved kraftig støj, radial- eller aksialslør i rotoren eller at rotoren er blokeret.

ÅRSAGER

Årsagen til en lejeskade i generatorer kan være kraftige vibrationer eller vandindtrængen. Men en for kraftigt strammet drivrem kan også medføre skader på eller for hurtigt slid af lejet. Ribberemme kan overføre meget store kræfter til remskiven og dermed til lejet.

 

KONSEKVENSER

Et beskadiget leje kan medføre kraftig støj og betydeligt slør i rotoren. Det kan blive så stort, at remskiven beskadiger generatorhuset.

 

LINK TIP

Her kan du finde tips og afhjælpning af bestemte symptomer og årsager til havari for en defekt generator. Desuden viser vi dig på denne side, hvordan du kontrollerer ladesystemet, som f.eks. visuel kontrol inden diagnosen, kontrol af batterier, kontrol af generatoren og kontrol med diagnoseapparat. Du kan få flere produktinformationer om startere og generatorer fra Hella her.