Gearkassesensor

Her får du nyttig basisviden og vigtige tips om gearkassesensorer i biler.

Gearkassesensoren måler gearkassens omdrejningstal. Gearkassestyreenheden benytter denne information til bl.a. at beregne de korrekte geartrin og skiftetidspunkter. Ved at scrolle gennem denne side kan du få informationer om de gængse typer, deres funktionsprincip og mulighederne for at teste gearkassesensorer med enkle midler.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

GEARKASSESENSOR, FUNKTION: FUNKTIONSPRINCIP

Gearkassesensorer registrerer gearkassens omdrejningstal. Denne information har styreenheden brug for til at styre skiftetrykket ved gearskift og til beregning af, hvornår der skal skiftes til de enkelte gear.

 

Alt efter princippet skelner man mellem to typer gearkassesensorer: Hall-sensorer og induktive sensorer.

 

Tandkransens rotation bevirker ændringer i magnetfeltet, som igen genererer ændringer i spændingen i gearkassesensoren. Disse spændingssignaler sendes fra gearkassesensoren til styreenheden.

GEARKASSESENSOR DEFEKT: SYMPTOMER

En defekt gearkassesensor kan give sig til kende på følgende måde:

  • Gearkassestyringen fungerer ikke, styreenheden skifter til nødprogram.
  • Motorkontrollampen lyser

ÅRSAGER TIL DEFEKTE GEARKASSESENSORER: FEJLÅRSAG

Følgende kan være fejlårsag:

  • Interne kortslutninger
  • Brud på ledninger
  • Kortslutninger mellem ledninger
  • Mekaniske beskadigelser af polhjulet
  • Tilsmudsning på grund af metalpartikler

GEARKASSESENSOR, KONTROL: FEJLFINDING

Under fejlfindingen skal følgende trin gennemføres:

Kontrol af sensor

Kontroller sensoren for tilsmudsning

Kontrol af polhjul

Kontroller polhjulet for skader

Udlæsning af fejlhukommelsen

Udlæs fejlhukommelsen

Modstandsmåling af den induktive sensor med ohmmeter

Nominel værdi ved 80°C ca. 1.000 Ohm.

Kontrol af spændingstilførslen til Hall-sensoren med et voltmeter

(diagram kræves for at se stikbenenes forbindelser).

 

Pas på:
Foretag ikke modstandsmåling på Hall-sensoren, da det kan ødelægge sensoren.

Kontrol af ledningerne mellem stikkene på styreenheden og sensoren for gennemgang

(diagram kræves for at se stikbenenes forbindelser).

 

Nominel værdi: 0 Ohm

Kontrol af tilslutningsledningerne til sensoren for kortslutning til stel

Kontroller de enkelte stikben i stikket til sensoren for kortslutning til stel, mens stikket er taget af.

 

Nominel værdi: >30 MOhm.