Kurvelys

Her får du nyttig basisviden og vigtige tips om statisk kurvelys og dynamisk kurvelys i biler.

Kurvelyset forlænger synsfeltet på snoede veje og når man drejer af. I mørke ses vejforløbet og forhindringer tidligere og bedre. På denne side kan du foruden virkemåden for kurvelyset også finde forskellene mellem dynamisk og statisk kurvelys. Desuden giver vi praktiske tips om kontrol af disse lysfunktioner.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

DYNAMISK KURVELYS: FUNKTION

Det dynamiske kurvelys frembringes ved at dreje nærlyset svarende til radius i den kurve, bilen netop kører igennem. Projektionsforlygten er monteret i en ramme, som kan dreje om sin lodrette akse. Drejningsvinklen på cirka +/– 15 grader er afstemt til kurveradier på op til cirka 200 meter. Hvis nærlyset normalt belyser et område på cirka 30 meter ved indgangen til en kurve med en radius på 190 meter, forlænges det med yderligere 25 meter i kraft af den nye lygteteknik.

 

Lysfordelingen svarer til det øjeblikkelige styreudslag, og føreren kan registrere kurvens forløb allerede ved indstyringen i kurven, således at han kan tilpasse sin køremåde. Det aktive kurvelys fungerer ved både nærlys og fjernlys, og det tilpasser sig løbende til den aktuelle hastighed. Medens forlygterne følger styreudslaget lynhurtigt ved høj hastighed, arbejder drejemekanismen tilsvarende langsommere ved lavere hastigheder, således at lyset fordeles på den måde, som føreren har brug for.

STATISK KURVELYS ELLER DREJELYS KOMBINERET MED DYNAMISK KURVELYS: FUNKTION

Ved større kurveradier (på f.eks. motorveje) og mindre kurveradier (på f.eks. landeveje) er det muligt at supplere det dynamiske kurvelys med et ekstra statisk kurvelys, også betegnet som drejelys. Det kobles automatisk til nærlyset, afhængig af hastigheden, når føreren aktiverer blinklyset for at dreje af eller kører gennem skarpe sving. En styreenhed bearbejder parametrene hastighed, styreudslag og blinksignal. For at forøge komforten ved denne lysfunktion foretages ind- og udkobling af denne funktion ikke abrupt, men ved at blænde gradvist op og ned for systemet i henhold til bestemte tidmæssige parametre.

KURVELYS DEFEKT: SYMPTOMER

  • Det dynamiske kurvelys belyser ikke svinget/kurven
  • Det statiske kurvelys belyser ikke svinget/kurven, når bilen drejer
  • Kontrollampe i instrumentpanelet lyser

KURVELYS, KONTROL: FEJLFINDING

  • Funktionen for det dynamiske kurvelys kan testes ved lav fart ved at foretage små styreudslag.
  • Funktionen af statisk kurvelys kan testes ved at aktivere blinklyset og svinge skiftevis fra side til side (ikke hurtigere end 40 km/h).
  • For nogle køretøjer, f.eks. Opel Vectra C, er det også muligt at diagnosticere systemet vha. et diagnoseapparat.