Luftmassemåler, kontrol

Her får du nyttig basisviden og vigtige tips om luftmassemålere i biler.

Luftmassemåleren registrerer den luftmasse, som forbrændingsmotoren indsuger. Motorstyringen har brug for denne værdi til at styre mange forskellige funktioner. På denne side får du informationer om luftmassemålerens opbygning og funktion. Desuden får du informationer om, hvilke symptomer en defekt luftmassemåler kan forårsage, hvad der kan medføre defekter, og hvordan den kontrolleres på værkstedet.

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

LUFTMASSEMÅLER, FUNKTION: FUNKTIONSPRINCIP

Luftmassemåleren registrerer den indsugede luftmasse. Den består af et rørformet hus med strømningsudjævner, sensorskærm og sensormodul. Den monteres i indsugningsrøret mellem luftfilterhuset og indsugningsmanifolden.

I luftstrømmen er der placeret to temperaturafhængige metalfilm-modstande, som sidder på en glasmembran. Den første modstand (RT) er en temperatursensor, der måler lufttemperaturen. Den anden modstand (RS) registrerer luftgennemstrømningen. Alt efter luftmængden afkøles RS-modstanden mere eller mindre. For at fastholde den konstante temperaturforskel mellem RT- og RS-modstanden, skal strømstyrken gennem RS-modstanden reguleres dynamisk ef elektronikken. Denne opvarmningsstrøm tjener som mål for den luftmasse, der suges ind i motoren. Motorstyreenheden har brug for denne måleværdi til at beregne den nødvendige brændstofmængde.

LUFTMASSEMÅLER DEFEKT, SYMPTOMER: SYMPTOMER

En defekt luftmassemåler kan give følgende symptomer:

  • Motoren går i stå, eller motorstyreenheden skifter til nødprogram.
  • Motorkontrollampen lyser

LUFTMASSEMÅLER DEFEKT: FEJLÅRSAG

Årsagerne til svigtet i luftmassemåleren kan være:

  • Kontaktfejl i de elektriske tilslutninger
  • Beskadigede måleelementer
  • mekaniske beskadigelser (vibrationer, uheld)
  • Drift af måleelementerne (uden for målerammen)

LUFTMASSEMÅLER, KONTROL: FEJLFINDING

Under fejlfindingen skal følgende trin gennemføres:

Kontrol af stikforbindelse

Kontroller stikforbindelsen for korrekt placering og korrekt kontakt.

Luftmassemåler, kontrol

Kontroller luftmassemåleren for skader.

Kontrol af måleelementer

Kontroller måleelementerne for skader.

Kontrol af spændingsforsyningen

Kontroller spændingsforsyningen.

Kontrol af forbindelsesledninger

Tag stikket af styreenheden, og kontroller forbindelsesledningerne mellem styreenhedens stik og målerens stik for gennemgang (diagram for stikbenenes forbindelser er nødvendigt). Nominel værdi: ca. 0 Ohm.

Elektronisk kontrol af luftmassemåleren

Elektronisk kontrol af luftmassemåleren via motorstyreenheden. Når der opstår en fejl, lægges der en fejlkode i styreenheden, der kan udlæses med et diagnoseapparat.

LUFTMASSEMÅLER, UDSKIFTNING: VIDEO

Fagmæssig udskiftning af luftmassemåleren

Udskiftning af luftmassemåleren inkl. af- og påmontering

 

02:43 min