Kontrol af multifunktionsregulator

Her får du nyttig viden og vigtige tips om multifunktionsregulatorer (MFR) i biler.

Vigtig sikkerhedsbemærkningDe følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe bilværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

 

Generator med multifunktionsregulator (MFR): Grundprincipper

Som følge af de stigende krav til elektrisk effekt kræves der særdeles effektive og kraftige generatorer og regulatorer. De bør have mulighed for forbruger- og batterimanagement. Derfor erstattes hybrid-regulatorer i stigende omfang af monolit-regulatorer med nye funktioner, såkaldte multifunktionsregulatorer.

Virkemåde for en multifunktionsregulator: FUNKTION

Multifunktionsregulatorer har følgende ekstra funktioner:

 • Batteriovervågning (sensing)
 • Belastningsovervågning
 • Fejldiagnose
 • Motormanagement support
 • Belastningsstyring (load response)

Funktion af multifunktionsregulator i detaljer

Batteriovervågning kontrollerer løbende batteriets ladespænding via terminal „S“, som reglen er tilsluttet direkte til batteriets pluspol. Den direkte tilslutning til batteriet har den fordel, at den tager hensyn til spændingsforskellen mellem generatorens „+“ og batteriet „+“. Dermed kan ladespændingen tilpasses endnu bedre til batterispændingen.

 

Belastningsstyringen gør det muligt at styre generatorens effekt under start af motoren, og når motoren er i gang. Det betyder, at generatoren ikke afgiver strøm under starten og straks efter, at motoren er startet. Dermed forhindres, at startproceduren bliver længere som følge af generatorens fulde effekt (bremsende moment). Hvis der under kørslen forekommer stigende krav til elektrisk effekt og dermed et voksende moment til generatoren, belastes motoren ikke straks hermed. Belastningsstyringen bevirker, at generatorens afgivne effekt forøges gradvist.

 

Multifunktionsregulatoren styrer ligeledes magnetiseringsstrømmen. Når tændingen slås til, begynder regulatorens udgangstrin at takte i det fastlagte taktforhold. Generatoren modtager information om, at tændingen slås til, via terminal „L“. Ladekontrollampen lyser, så længe formagnetiseringen er aktiv. Registrering af, at generatoren roterer, sker via måling af fasespændingen. Ved manglende formagnetisering, f.eks. på grund af en defekt stikforbindelse, sikres magnetiseringen af generatoren via nødfunktionen. Regulatorens strømforbrug ved afbrudt tænding reduceres så meget som muligt ved at afbryde hvilestrømmen. 

 

Hvis ledningen til batteriovervågningen til batteri „+“ afbrydes, sker der en „nødregulering“ via „B+“ klemmen på generatoren. For at beskytte regulatoren mod overhedning, måles temperaturen på det integrerede kredsløb. Hvis temperaturen stiger for meget, reduceres regulatorspændingen.

Multifunktionsregulatorens terminaler

„L“ = Terminal „L“ har flere funktioner. Via terminal „L“ vises generatorens funktion og forekommende fejl. Ladekontrollampen aktiveres vis lampeudgangstrinet. Endvidere kan der via et relæudgangstrin tilsluttes forbrugere, som først skal indkobles, når generatoren har nået den fulde effekt i fejlfri funktion. Det sker ved, at der leveres en udgangsstrøm fra terminal „L“ via et relæ-udgangstrin. Med henblik på registrering af fejl overvåges alle signaler løbende af regulatoren. Fejl indikeres ved, at kontrollampen tændes via lampeudgangstrinet. Lampe- og relæudgangstrin er sikret mod overbelastning og kortslutning. Samtidig er lampeudgangstrinet aktivt under formagnetiseringen af generatoren eller i tilfælde af, at der registreres en fejl. Relæudgangstrinet til indkobling af forbrugere er aktiv i fejlfri generatorfunktion, når lampeudgangstrinet er inaktivt.

 

„S“ = Terminal „S“ er forbundet direkte med batteri „+“ for at måle den faktiske batterispænding.

 

„DFM“ = Terminal „DFM“ (DF-Monitor) gør det muligt at måle generatorens øjeblikkelige belastningstilstand. Dermed er det muligt at reagere på bestemte situationer ved f.eks. at øge tomgangshastigheden eller frakoble ikke nødvendige forbrugere. På terminal „DFM“ kan signalforløbet for „DF“ måles.

 

„W“ = På terminal „W“ kan spændingssignalet for en generatorfase måles.

Generelle konsekvenser og årsager ved en defekt multifunktionsregulator: Fejlårsag

En defekt multifunktionsregulator kan have følgende konsekvenser:

 • Ladekontrollampen lyser
 • Batteriet aflades

 

Defekter kan have forskellige årsager:

 • Afbrudt udgangstrin
 • Overspænding i ledningsnettet
 • Brud på ladeledning
 • Brud på ledningen til batteriovervågning
 • Fejl i/ved generatoren (knækket drivrem, kortslutning i magnetiseringskredsløb, ..)

 

Disse fejl registreres af multifunktionsregulatoren, alt efter regulatortype.

Kontrol af multifunktionsregulator: Fejlfinding

Visuel kontrol

 • Kontroller alle ledninger og stikforbindelser for korrekt placering og kontakt.
 • Kontroller generatorens drivrem for korrekt stramning og evt. revner.

Måling af generatorens spænding

Måling af generatorens spænding / generatorens strøm ved batteriet (følg producentens forskrifter, forskelle mellem forskellige producenter). Måling i tomgang og forhøjet tomgang, med og uden indkoblede forbrugere.

Kontrol af signalet på regulatorterminal „DFM“

Optag signalet på terminal DFM med oscilloskop. Det viste signal gengiver tasteforholdet for magnetiseringsstrømmen. Tasteforholdet skal variere alt efter belastningen på generatoren.

LINK TIP

Her kan du finde tips og afhjælpning af bestemte symptomer og årsager til havari for en defekt generator. Desuden viser vi dig på denne side, hvordan du kontrollerer ladesystemet, som f.eks. visuel kontrol inden diagnosen, kontrol af batterier, kontrol af generatoren og kontrol med diagnoseapparat. Du kan få flere produktinformationer om startere og generatorer fra Hella her.