Ford C- Max - Motorkontrollampen lyser | HELLA

Ford

C- Max, 1,6l Duratec- 16V

Motorkode: HWDA, HWDB

Årgang: 2003 -2007

Motorkontrollampen lyser

Bilen har effekttab

Fejlkode:

P2135 „Fejlagtig gasspjældposition“

P2119 „Gasspjældaktivering“

P2176 „Adaption af servomotor“

Hvis ovenfor nævnte mangler med de viste fejlkoder konstateres ved dette køretøj, kan dette hænge sammen med en mangel ved den elektriske stikforbindelse eller ved gasspjældenhedens stangsystem. I dette tilfælde skal stikforbindelserne kontrolleres for dårlig forbindelse og korrosion. Hvis der ikke konstateres mangler her, skal gasspjældets mekaniske bevægelighed kontrolleres. Til dette formål skal gaspjældenheden afmonteres og kontrolleres.

Hvis ikke servomotoren aktiveres, befinder gasspjældet sig i en let åbnet grundstilling, der holdes af to fjedre. Efter en manuel drejning af gasspjældarmen skal gasspjældet ved hjælp af fjederkraften vende tilbage til grundstillingen.

Hvis ikke denne funktion er garanteret, skal gasspjældenheden udskiftes.

Vær i denne sammenhæng altid opmærksom på afmonterings-/monteringsanvisningerne fra køretøjsproducenten.Vigtig sikkerhedsbemærkning De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe bilværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, skal kun benyttes af brancheuddannede fagfolk. Genoptryk, videregivelse, mangfoldiggørelse i enhver form samt meddelelse af indholdet i dette dokument, også delvist, er kun tilladt med vores udtrykkelige skriftlige samtykke og med angivelse af kilde. Skematiske fremstillinger, billeder og beskrivelser tjener kun til forklaring og visning af dokumentteksten og kan ikke anvendes som grundlag for indbygning og konstruktion. Alle rettigheder forbeholdes.