FORLYGTEINDSTILLING PÅ EN AUDI RS7

Forlygteindstilling på en Audi RS7

Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe autoværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

TRIN-FOR-TRIN-VEJLEDNING

Forberedelse

Audi RS 7 skal også klargøres forinden. Det vil sige: parkering på en standardiseret forlygteindstillingsplads, tilslutning af en batterilader samt visuel kontrol af forlygterne samt af deres funktioner. 

Opretning i forhold til bilen

Derefter rettes lygteindstillingsapparatet korrekt op i forhold til bilen ved hjælp af en laser.

Positionering

Med SEG IV positioneres apparatet optimalt i forhold til den pågældende lyskilde ved hjælp af laserpointeren (ved dobbelte forlygter skal der foretages en ny positionering ved nærlys hhv. fjernlys).

Aflæsning og indstilling af hældning

Den foreskrevne hældning aflæses på RS7 på forlygten og indstilles på SEG IV manuelt med apparatets drejehjul. For SEG V overføres indstillingen automatisk, efter at bilen er blevet udvalgt via menuen.

Initiering af målingen

Derefter initieres målingen af nærlyset. Resultatet kan derefter aflæses på apparatets skala (SEG IV) eller på skærmen (SEG V).

Resultat for nærlys

Måleresultaterne i vores eksempel bekræfter den korrekte indstilling, som for SEG V derefter bekræftes via touchskærmen. Hvad der skal gøres ved afvigende måleresultat, ses af det praktiske eksempel for Mercedes W 212 på side 38. 

Måling af fjernlyset

Fjernlyset måles på samme måde.

Resultat for fjernlys

Måleresultaterne er også her i orden.

Måleforløb

SEG V viser de korrekt udførte målinger.
Resultaterne gemmes automatisk i målforløbet og kan fremkaldes på et senere tidspunkt.