Gaz kelebeği şalteri

Araçlardaki gaz kelebeği şalteri konusunda faydalı temel bilgileri ve önemli ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Gaz kelebeği şalteri, karışım ve ateşlemenin ilgili yük durumuna uyarlanabilmesi için gaz kelebeğinin konumu hakkında motor kontrol ünitesini bilgilendirir. Bu sayfada gaz kelebeği şalterinin işlevini ve motor çalışır durumdayken meydana gelen bir arızanın etkilerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca, gaz kelebeği şalterinin kontrol edilmesi için uygulama ipuçlarını da burada bulabilirsiniz.

Önemli güvenlik uyarısı
Çalışmalarında araç servislerine profesyonel destek sağlamak için, aşağıdaki teknik bilgiler ve uygulamaya yönelik ipuçları HELLA tarafından hazırlanmıştır. Bu web sitesinde sağlanan bilgiler, yalnızca uygun şekilde eğitilmiş uzman personel tarafından kullanılmalıdır.

GAZ KELEBEĞİ ŞALTERİNİN İŞLEVİ: ÇALIŞMA PRENSİBİ

Gaz kelebeği şalterleri, gaz kelebeği konumunun tespit edilmesi için kullanılır. Bunlar doğrudan gaz kelebeği eksenine tespit edilir. İlgili anahtar konumları motor yönetimi kontrol ünitesine iletilir ve gerekli yakıt miktarının hesaplanmasına katkıda bulunur.

 

Gaz kelebeği şalterinde bir anahtarlama mekanizması aracılığıyla çalıştırılan iki şalter vardır. Bu iki şalter, gerekli yakıt miktarının doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlamak için motor yönetimi kontrol ünitesine rölanti ve tam yükteki motor çalışma durumları hakkında bilgi sağlar.

GAZ KELEBEĞİ ŞALTERİ ARIZASI: BELİRTİLER

Arızalı bir gaz kelebeği, aşağıdaki etkilere sahip olabilir:

  • Rölantide çalışma sırasında motor duruyor
  • Tam yükte motor duruyor

GAZ KELEBEĞİ ŞALTERİNİN ARIZA NEDENLERİ: ARIZA NEDENİ

Arızalı bir gaz kelebeği şalterinin nedenleri şunlar olabilir:

  • Mekanik hasarlar (örneğin titreşimler nedeniyle)
  • Elektrik bağlantısında kontak hatası (korozyon, nem)
  • İç anahtarlama kontaklarında kontak hatası (nem, kirlenme)

GAZ KELEBEĞİ ŞALTERİNİN KONTROL EDİLMESİ: SORUN GİDERME

Sorun giderme sırasında aşağıdaki kontrol adımları dikkate alınmalıdır:

Gaz kelebeği şalterinin kontrol edilmesi

Gaz kelebeği şalterini doğru montaj açısından kontrol edin

Anahtarlama mekanizmasının kontrol edilmesi

Anahtarlama mekanizmasının gaz kelebeği mili tarafından çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol edin (motor dururken, anahtarların çalıştırılıp çalıştırılmadığını duymak için, gaz kelebeğini rölantiden tam açık konuma getirin)

Fiş bağlantısının kontrol edilmesi

Fiş bağlantısını yerine doğru oturma ve duruma göre kirlenme açısından kontrol edin

Anahtarlama kontaklarının bir multimetre ile kontrol edilmesi

  • Rölanti şalteri kapalı: Pin 1 ve 3 arasında ölçüm. Ölçülen değer = >30 MOhm.
  • Rölanti şalteri açık: Pin 1 ve 3 arasında ölçüm (Dikkat: Ölçüm sırasında rölanti şalteri açılana kadar gaz kelebeğini yavaşça açın). Ölçülen değer = 0 Ohm.
  • Tam yük şalteri açık: Pin 1 ve 2 arasında ölçüm. Ölçülen değer = >30 MOhm.
  • Tam yük şalteri kapalı: Pin 1 ve 2 arasında ölçüm. Ölçülen değer = 0 Ohm