Marş motorunda hasar değerlendirme

Marş motorunda hasar değerlendirmesi konusunda değerli ve faydalı servis talimatlarını burada bulabilirsiniz.

Önemli güvenlik uyarısı
Çalışmalarında araç servislerine profesyonel destek sağlamak için, aşağıdaki teknik bilgiler ve uygulamaya yönelik ipuçları HELLA tarafından hazırlanmıştır. Bu web sitesinde sağlanan bilgiler, yalnızca uygun şekilde eğitilmiş uzman personel tarafından kullanılmalıdır.

 

Marş motorunda hasar değerlendirme: Nedenler ve sonuçları

Marş motorlarında “macunlaşma”

Marş motorlarında bir “macunlaşma” meydana gelirse, bu durum artan bir gürültü oluşumu ve hasarlı marş motoru pinyonu ile kendini gösterebilir. Aşırı durumlarda, motor dişli çerçevesi de ciddi şekilde hasar görebilir.

 

NEDENLERİ

“Yapışma”, debriyaj mahfazasındaki kirlerin (debriyaj tozu/aşınması, savrulan yol tozu) ve rotormili, orta mil, helisel dişli ve tek yönlü kavramadaki yağlama gresinin bileşiminden kaynaklanır. Bu bileşimden, artık yağlama özelliği olmayan bir macun oluşur.

 

SONUÇLARI

Artık yağlama özelliği olmayan bu macunun oluşumunun bir sonucu olarak, marş motorunun, özellikle tek yönlü kavrama dişlisinin ve helisel dişlinin işlevi, marş motoru pinyonu motor dişli çerçevesinden çok yavaş ayrılacağı ölçüde bozulur. Bu, yukarıda belirtilen hatalara neden olur. Bunlar genellikle sadece marş motoru değiştirilerek düzeltilebilir. 

 

Sadece bu kullanım alanı için uygun veya üretici tarafından sağlanan gres yağlarını kullanın. Debriyaj mahfazasının tüm kapak plakalarının ve tapalarının mevcut olduğundan ve düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Marş motoru değiştirilirse, erken “yapışmayı” önlemek için debriyaj mahfazası temizlenmelidir.

 

Ferrit mıknatıslı marş motorlarındaki hasarlar

Bazı marş motorlarında bakır veya alüminyumdan yapılan manyetik alan sargıları, yerini ferrit mıknatıslara bırakır. Kırılmış ferrit mıknatıslar, bu tür marş motorlarında sıklıkla ortaya çıkan bir hasar türüdür. Bu durumda mıknatıslar muhafazadan ayrılır ve kırılır.

 

NEDENLER VE ETKİLERİ

Darbeler ve/veya çarpmalar nedeniyle yukarıda belirtilen hasar tabloları meydana gelir. Tahrip olmuş ferrit mıknatısları nedeniyle marş motoru tamamen bozulur. Bu marş motoru tiplerinde prensip olarak marş motoru mahfazasına veya manyetik şaltere çekiç darbeleri veya benzeri şekilde vurarak bir “işlev kontrolü” yapılmasından vazgeçilmelidir. Yere düşürmek de hasarlara yol açabilir.

 

Ateşleme kusuru olan motor

Yanlış ayarlanmış bir ateşleme veya enjeksiyon pompası, bir marş motorunda hasara yol açabilir. Tahrip olmuş tek yönlü kavramaların ve planet dişlilerin yanı sıra kırık rotor milleri ve rulman çanları, sık görülen hasar tablolarıdır.

 

NEDENLERİ

Yanlış ateşleme veya yanlış ayarlanmış enjeksiyon/ateşleme zamanlaması, motorun çalıştırılması sırasında geri tepmeye neden olabilir. Bu anda, marş motoru dönüş yönünün tersi yönünde bir kuvvete maruz kalır. Bunun sonucunda tek yönlü kavrama blokaj yönünde yüklenir. Bu, kuvveti rotor mili aracılığıyla mahfazaya aktarır. Marş motoru bu kuvvetleri sadece sınırlı ölçüde absorbe edebildiğinden, yukarıda belirtilen hasar tabloları meydana gelir. 

 

SONUÇLARI

Mekanik hasarlar, önemli ölçüde gürültüye ve hatta marş motorunun tamamen arızalanmasına neden olur.

 

Birlikte çalışan marş motoru

Birlikte çalışan marş motorları, tek yönlü kavrama/pinyon dişlisi üzerindeki tavlama renklerinden, rotor milindeki aşındırma izlerinden, spin atmış kolektör / rotor sargısı ve/veya manyetik şalterin yanmış bir bobini ile fark edilebilir.

 

NEDENLERİ

Marş motorlarının birlikte çalışmasının nedenleri teknik nedenlerden veya yanlış çalışmadan kaynaklanıyor olabilir. Sıkışmış bir kontak/marş anahtarı, kablolarda kısa devre veya marş motorunun çok uzun süre çalıştırılması nedeniyle, motor çalıştıktan sonra da marş motoru çalışır durumda kalır. Muazzam santrifüj kuvvetleri tarafından sargı ve/veya kollektör tahrip edilir. Kavrama rölesinin bobin yalıtımındaki renk değişikliği, sürekli bir akım beslemesine işaret eder.

 

SONUÇLARI

Kollektörün ve/veya sargının bozulması ve bobinin aşırı ısınması, marş motorunun tamamen devre dışı kalmasına neden olur.

 

Marş motorunda yağ kirliliği

Yağ ile kirlenmiş bir marş motoru, rulman çanındaki ve marş motorundaki yağ birikintileri aracılığıyla fark edilebilir. Aşırı durumlarda, marş motorundaki bir yağ filmi veya yağ damlasıyla da hemen fark edilebilir. Müşteri bu hatayı sıklıkla marş motorunun kötü performansı ile fark eder.

 

NEDENLERİ

Yağ kirlilikleri çoğu durumda motordaki sızıntılardan kaynaklanır. Özellikle sızıntı yapan bir krank mili ani hareket halkası buradaki ana neden olarak kabul edilebilir. Sızan yağ, volan tarafından marş motoruna savrulur.

 

SONUÇLARI

Marş motoruna giren yağ, kömür fırçaların yumuşamasına ve buna bağlı olarak aşınmanın artmasına neden olur. Kömür aşınması, yağ ile birlikte kısa devre ve temas sorunlarına yol açan iletken bir kütle oluşturur. Bu durum, çoğu durumda marş motorunun tamamen devre dışı kalması ile sonuçlanır.

 

Marş motorlarının aşırı yüklenmesi

Aşırı yüklenmiş bir marş motoru, genellikle rotordaki tavlama renklerinden, yanmış bir manyetik alan sargısı ve manyetik şalterin rengi değişmiş veya yanmış bir bobininden anlaşılabilir. Bunlar yüksek bir termik yüke işaret eden belirtilerdir.

 

NEDENLERİ

Marş motorları genellikle sadece kısa süreli işletim için tasarlanmıştır. Motorun kötü çalışması veya hiç çalışmaması nedeniyle bir sürekli yüklenme olursa (yanlış ayar, yakıt beslemesinde arıza, ateşleme sistemi, mekanik arızalar), bu aşırı ısınmaya neden olur.

 

SONUÇLARI

Genellikle yalıtımın yanması nedeniyle oluşan kısa devreler, bu aşırı ısınmadan kaynaklanan dolaylı hasarlardır. Bu durum, marş motorunun tamamen devre dışı kalmasına yol açar.

 

İPUCU BAĞLANTISI

Arızalı bir marş dinamosunun belirtileri ve arıza nedenleri hakkında ipuçlarını ve çözümleri burada bulabilirsiniz. Buna ek olarak, bu sayfada size şarj sistemi kontrolünü nasıl gerçekleştirebileceğinizi gösteriyoruz, örneğin arıza teşhisinden önce gözle kontrol, akülerin kontrol edilmesi, alternatör kontrolü ve arıza teşhis cihazı ile kontrol gibi.
Hella’nın marş motorları ve alternatörleri hakkında daha fazla ürün bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.