Audi A6 Matrix LED farlar

Audi A6 Matris LED farlar konusunda faydalı bilgiler ve değerli ipuçları.

LED farlar veya kontrol üniteleri, bireysel ışık işlevlerini hesaplamak ve gerçekleştirmek için farklı araç içi kaynaklardan gelen çok sayıda veriyi işlemek zorundadır. Burada, far ve bileşenleri değiştirirken dikkate alınması gereken önemli bilgileri bulacaksınız.

Önemli güvenlik uyarısı
Çalışmalarında araç servislerine profesyonel destek sağlamak için, aşağıdaki teknik bilgiler ve uygulamaya yönelik ipuçları HELLA tarafından hazırlanmıştır. Bu web sitesinde sağlanan bilgiler, yalnızca uygun şekilde eğitilmiş uzman personel tarafından kullanılmalıdır.

Teknik ilerleme, e-mobilitenin genişlemesi ya da araç tasarımına yönelik artan talepler: Araç aydınlatmasının önemi artarak devam etmektedir. Bu artık uzun zamandır “sadece” iyi bir ışık performansı ile ilgili değil. Teknik inovasyonu yüksek enerji verimliliği ve gelişmiş, bireysel tasarımla birleştiren teknolojiler talep görmektedir. HELLA, teknoloji ve aydınlatma tasarımında bir başka kilometre taşını temsil eden Audi A6 Matris LED ana far grubu ile bu alanda neler yapılabileceğinin etkileyici bir örneğini sunuyor. Matris LED ana far grubu, araçla tamamen görsel olarak “birleşir” ve aynı zamanda teknik olarak araç elektroniğine tam olarak entegre edilmiştir. 

 

Ön kamera sistemi ile etkileşim halinde olan Matris LED, gerçek zamanlı olarak dinamik bir ışık dağılımı gerçekleştirebilir. Bireysel ışık yayan diyotların akıllı kontrolü, yalnızca yolun ve diğer nesnelerin optimum, hedeflenen şekilde aydınlatılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda karayolu trafiğinde daha fazla güvenliğe de önemli ölçüde katkıda bulunur - uzun hüzmeli farlar sürekli açıkken bile diğer yol kullanıcılarının gözlerinin kamaşması artık geçmişte kaldı. 

Bir Audi A6 Matris LED farın ışık işlevleri: İşlev

Matris LED farın “kalbi”, kullanılan ışık diyotlarının akıllı kontrolünü sağlayan aydınlatma teknolojisidir. Tüm ışık işlevleri bunlar aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Ön fara entegre edilmiş iki fan, gelişmiş termal yönetim sistemi ile birlikte elektrik sisteminin aşırı ısınmasını önler. Bireysel ışık işlevleri, far muhafazasına monte edilmiş ışık kontrol üniteleri (LCU / Light Control Unit) tarafından kontrol edilir. Audi A8 Matris farlarda olduğu gibi, ışık projeksiyon modülleri veya reflektörler aracılığıyla dağıtılır.

 

Aydınlatma kontrol üniteleri ile araçtaki diğer kontrol üniteleri arasındaki iletişim, aracın veri yolu üzerinden gerçekleşir. Bu sayede Matris LED farlar ile araçtaki destek sistemleri arasındaki koordinasyon milisaniyeler içinde gerçekleşir. Işık dağılımı, programlanmış anahtarlama algoritmaları aracılığıyla ilgili sürüş ve çevre durumuna uyarlanır.

 

Kısa hüzme ve uzun hüzme gibi klasik aydınlatma işlevlerine ek olarak, Matris LED far ek konfor işlevlerine sahiptir - bunlar özellikle tüm hava koşullarına uygun aydınlatma, otoyol farı, viraj aydınlatması ve “turist farı” (soldan işlyen trafikte soldan direksiyonlu araçlarda) gibi işlevlerdir. Gündüz sürüş farı ve sinyal ışığı, fiber optik teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilir. Ayrıca coming home / leaving home (eve geliş / evden çıkış) gibi opsiyonel ışık işlevleri de mevcuttur.

Uzun far asistanı

Kameranın kontrol ünitesi görüntü işleme yazılımı içerir. Bu şekilde mevcut trafik ve çevre koşulları belirlenir, analiz edilir ve uzun far asistanı için hazırlanır. Bu daha sonra yansımasız uzun hüzmeyi (aynı zamanda: Kalıcı uzun hüzme veya maskelenmiş uzun hüzme) oluşturur. 

 

Örneğin, sistem öndeki araçların arka lambalarını veya karşıdan gelen araçların farlarını algılarsa, Matris LED farın güç modülü ilgili ışık segmentlerini veya ilgili LED’leri otomatik olarak karartır veya kapatır. 

 

Sonuç: Gece sürüşü sırasında mümkün olan en iyi yol aydınlatması ve uzun hüzmenin devrede kalma süresinin maksimize edilmesi.

NOT

Matrix Beam uzun far asistanını kullanmak ve bireysel LED segmentlerini kontrol etmek için, aşağıdaki koşullar yerine getirilmiş olmalıdır:

 • Far anahtarı “AUTO” konumunda olmalıdır. 
 • Çoklu ortam arayüzünde (MMI) menü öğesi “açık”olarak ayarlanmış olmalıdır.
 • Işık sensörü “karanlığı” değerlendirmelidir.
 • Sürüş hızı doğru aralıkta olmalıdır.

Matris LED far veya kontrol üniteleri, bireysel ışık fonksiyonlarını hesaplamak ve gerçekleştirmek için, araç içindeki farklı kaynaklardan gelen çok sayıda veriyi işlemek zorundadır. 

 

Diğer veri yolu katılımcıları ile ek araç içi iletişim, lamba kontrol üniteleri ile araç elektrik sistemi kontrol ünitesi ve sürücü destek sistemlerinin kontrol ünitesi arasında bir ağ oluşturarak gerçekleşir.

 

 • Araç elektrik sistemi kontrol ünitesi - araçtaki dış aydınlatmanın kontrolü: Etkinleştirilen ışık anahtarı konumu LIN veri yolu üzerinden iletilir.

 

 • Destek sistemler için kontrol ünitesi - matris işlevleri için: Ön kamera kontrol ünitesinin görüntü işleme yazılımından gelen verileri kullanarak, hangi far segmentlerinin karartılacağını veya açılıp, kapatılacağını hesaplar.
  • Güç modülü 1: Gündüz sürüş farı, pozisyon lambası, sinyal lambası
  • Güç modülü 2: Kısa hüzmeli far, uzun hüzmeli far
  • Güç modülü 3: Matris işlevleri

Audi A6 Matris LED far arızası: Arıza nedenleri

LED farların işlevsel bir arızası aşağıdaki etkilere yol açabilir:

 • Arıza lambasının yanması (sisteme bağlı)
 • İlgili far kontrol ünitesinde arıza kaydı

 

Arıza veya hatalı işlev için aşağıdaki nedenler dikkate alınır: 

 • Voltaj beslemesinin hatalı olması
 • LED farların arızalanma nedenleri
 • Araç sistemi, CAN veri yolu değerleri mantıksız
 • Far elektroniği arızası
 • Arızalı kontrol ünitesi
 • Arızalı far fanı 

 

Aşağıdaki sistem kısıtlamaları ve sistem hataları olası bir neden olabilir:

 • Işık sensörü arızalı veya yanlış monte edilmiş olması
 • Farlar turist moduna (soldan/sağdan işleyen trafik) ayarlanmış olması = azaltılmış far menzili
 • Ön camın kirli veya aşınmış olması
 • Sistemin veya bağlantılı sistemlerin arızalı olması

2015 model bir Audi A6 Avant örneğinde Matris LED farların kontrol edilmesi: Kılavuz

Ana far grubunun değiştirilmesi gerekiyorsa, arıza teşhisi ve onarım için özel çalışma adımları gereklidir. Aşağıdaki bilgiler örnek olarak 2015 model bir Audi A6 Avant’a atıfta bulunmaktadır, ancak benzer far sistemlerine sahip diğer araç modelleri için de geçerlidir.

 

Matris LED far ve diğer araç aydınlatmalarının izlenmesi, araç sistemindeki üst seviye kontrol üniteleri tarafından gerçekleştirilir. Oluşan hatalar kontrol ünitesinin hata belleğinde saklanır ve uygun arıza teşhis cihazları ile okunabilir. Bazı araç modellerinde, gösterge panelinin ekranındaki ek bir uyarı işareti ile sürücü bir sistem hatası hakkında bilgilendirilir.

 

Arıza teşhis cihazı ile arıza teşhisi yapılmadan önce, bazı arızalar bu şekilde tespit edilebileceğinden ve düzeltilebileceğinden, öncelikle sistem bileşenlerinin görsel kontrolü yapılmalıdır.

Hata kodu

Bu işlevde, hata belleğinde saklanan hata kodları okunabilir ve silinebilir. Buna ek olarak, hata kodu hakkındaki bilgiler alınabilir.
Vaka örneğinde, far üzerindeki elektrik fişinin bağlantısı kesilmiş ve böylece hata belleğine bir hata kodu kaydedilmiştir.

 

Hata kodu: 5545009/ B149C31
Sol LED far modülü 
> elektrik arızası veya kesinti

Parametre

Bu işlevde, solda veya sağda “Far referans segment yatay açısı” gibi güncel ölçüm değerleri seçilebilir ve görüntülenebilir.

Aktüatör testi

Bu işlevde, Matris LED farın çeşitli segmentleri arıza teşhis cihazı tarafından kontrol edilebilir. Böylece, büyük bir sökme çabası olmadan çevre birimlerin yanı sıra ilgili sistem bileşeninin işlevsel bir kontrolü gerçekleştirilebilir.

Matris LED farların yeniden ayarlanması: KILAVUZ

Farların temel ayarı

Aşağıdaki onarım çalışmaları yapıldıktan sonra, Matris LED far daha sonra yeniden ayarlanmalıdır. Farın güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamanın tek yolu budur.

 • Far söküldü veya değiştirildi
 • Bir farın sökülüp, yeniden takıldığı onarım
 • Şasi yüksekliğini etkileyen onarımlar veya ayarlamalar
 • aşağıdaki bileşenlerin değiştirilmesinden sonra: Araç seviye sensörü, araç elektrik sistemi kontrol ünitesi, yükseklik ayarı servo motoru, Matris LED uzun hüzme kontrol ünitesi veya Matris LED farlar için güç modülü

 

Far yeniden ayarlanmadan önce, araçta aşağıdaki koşullar sağlanmış olmalıdır:
araç ve far ayar cihazı düz bir zeminde durmalıdır

 • park freni devreden çıkarılır ve araç kaymaya karşı emniyete alınır
 • lastik hava basıncı tamam
 • far kapak camları temiz ve hasarsız
 • direksiyon simidi “düz” konumda
 • doğru araç seviyesi sağlanmış. Daha önce yükseltilmiş araçlar normal şasi seviyesine getirilmelidir.  
 • araç yükü kontrol edildi ve gerekirse üretici tarafından belirtilen yüke göre ayarlandı
 • akü voltajı 11,0 volttan fazla
 • sistemle ilgili konfor kontrol ünitelerinde herhangi bir hata kaydı yok.

 

Farları ayarlamak için, bir far ayar cihazına ek olarak bir arıza teşhis cihazı da gereklidir. Ayar işlemi arıza teşhis cihazı tarafından başlatılır ve önceden belirlenen iş akışlarına göre yürütülür. Araç bir seviye kontrol sistemi ile donatılmışsa, ayarlamadan önce şasi normal seviyeye getirilir ve kontrol devre dışı bırakılır. Başarılı bir ayardan sonra, kontrol tekrar etkinleştirilir.  

Matris LED farların ayarlanması iş akışı

 • Far ayar cihazını (SEG) aracın ön tarafına ortalı bir şekilde hizalayın 
 • SEG’i ilgili fara taşıyın ve reflektör segmentine ortalayarak hizalayın. 
 • Ülke spesifikasyonlarına göre SEG üzerindeki eğim ölçüsünü ayarlayın
  • Eğim ölçüsü, ECE ülkeleri için yüzde olarak farın üst kenarına damgalanmıştır
  • ABD için genel olarak %0,7’lik bir eğim geçerlidir  
 • Arıza teşhis cihazını bağlayın
 • “LED Matris farları ayarla” temel ayarını seçin
 • Kontağı açın
 • Araçtaki kısa hüzmeli farı açın
 • Arıza teşhis cihazındaki temel ayarı etkinleştirin ve işlem talimatlarını izleyin
 • Kısa hüzmeli far ayarını kontrol edin, gerekiyorsa mekanik olarak düzeltin.

 

Düzeltme veya ayarlamadan sonra, yeni far ayarı kaydedilebilir.

Gerekirse, Matris LED uzun hüzmeli far işlevinin kalibrasyonu yapılmalıdır.

 

Bunu yapmak için, arıza teşhis cihazındaki kalibrasyon etkinleştirilir ve aşağıdaki adımlar uygulanır:

 • Pozisyon ışığını açın
 • Farlardaki referans segmentler etkinleştirilir
 • Far ayar cihazını uzun hüzme LED referans segmentine ortalı bir şekilde hizalayın.        
 • Far ayar cihazı aracılığıyla ilgili far üzerindeki yatay açı değerini dönüşümlü olarak belirleyin, arıza teşhis cihazına girin ve kaydedin

 

Başarılı bir kalibrasyondan sonra, yeni kontrol konumu kontrol ünitesinde saklanır. Ardından farların temel ayarı tamamlanır. 

SERVİS VE ONARIM TALİMATLARI

Adaptif hız sabitleyici sistemi(ACC), gece görüş sistemi veya çevresel görüş kamerası olan araçlar
Önemli: Onarımın bir parçası olarak tampon sökülüp, yeniden takılırsa veya radyatör panjurunda değişiklikler yapılırsa, gece görüş sistemi kamerasının yeniden kalbire edilmesi, adaptif hız sabitleyici sisteminin ayarlanması veya çevresel görüş kamerasının yeniden kalibre edilmesi mutlaka gereklidir!

 

Bu bağlamda lütfen ilgili sistem veya araç üreticisinin onarım talimatlarını ve güvenlik uyarılarını dikkate alın!

 

Farlardaki elektronik aksamlar değiştirilirken, mümkün olduğunca temiz olmalarına dikkat edilmelidir.

 

Ek olarak, elektrostatik deşarja (ESD) karşı koruma önlemlerine uyulmalıdır.

 

Motorlu araçta bulunan aydınlatma sistemi üzerindeki onarım çalışmaları, yalnızca eğitimli teknik personel tarafından gerçekleştirilebilir. Uygun olmayan şekilde yapılan onarımlar, sistemin arızalanmasına ve en kötü kişisel yaralanmalara yol açabilir.
 

UYARI!

Farklı arıza teşhis seçenekleri, Hella Gutmann Solutions’ın mega macs 77 arıza teşhis cihazı yardımıyla örnek olarak gösterilmiştir. İlgili test derinliği ve işlev çeşitliliği, araç üreticisine göre farklı tasarlanmış olabilir ve kontrol ünitesinin ilgili sistem konfigürasyonuna bağlı olarak değişebilir.

 

Şematik çizimler, resimler ve açıklamalar, doküman metnini açıklamaya ve göstermeye yarar ve araca özgü onarım için temel olarak kullanılamazlar.

AUDI A6/S6 örneğinde bir tam LED farın değiştirilmesi: VİDEO

Bu videoda size, bir AUDI A6/S6 örneğini kullanarak tam LED bir farının profesyonelce değiştirilmesini gösteriyoruz.